2020. Október 1., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sportegyesület működéséről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club működéséről.
4. - Kulturális intézmények átszervezésének előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatala.
5. - Beszámoló az Újvárosi Óvoda, valamint a Központi Óvoda és Bölcsőde 2019/20-as nevelési évéről.
6. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
7. - Tájékoztató a hulladékgazdálkodás és a hulladéklerakó aktuális helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződésének jóváhagyása.
9. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és az óvodák között létrejött, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötött megállapodások megszüntetése illetve módosítása.
10. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási többletigénye.
11. - A Kőszeg, 7151 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
10. napirendi pont:
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási többletigénye.

Tisztelt Képviselő-estület!

Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ezek alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv vezetőjeként kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal részére többletfinanszírozást biztosítson 3 500 000 Ft értékben.


A kérelem indoka:

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal a Kőszeg Jurisics tér 8. szám alatti Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlan kezelője. A Hivatalban a épület fel van állványozva. Az épület falazatának festését (meszelés) most egyben meg lehetne oldani, ehhez azonban a hivatal költségvetése nem tartalmaz elegendő forrást tekintettel arra, hogy a vírushelyzet miatt jelentős elvonás történt a Hivatal költségvetéséből. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a karbantartási keret terhére kellene ezt a festést elvégeztetni, amihez Tisztelettel kérem Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testületét, hogy a szükséges forrást többletfinanszírozásként biztosítsa a Hivatal részére.
A Hivatal finanszírozási bevételi előirányzatának és a kiadási előirányzatának 3 500 000 Ft-tal történő emelése a fenntartó Kőszeg Város Önkormányzatának többletkiadást jelentene.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és támogatni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. szeptember 24.

Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi intézményi költségvetésében az alábbi előirányzat változáshoz járul hozzá:
a 2020. évi költségvetésének finanszírozási bevételi előirányzatát 3 500 000 Ft-tal megemeli és a dologi előirányzatát 3 500 000 Ft-tal megemeli.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi intézményi költségvetési előirányzatának emeléséhez 3 500 000 Ft-ot biztosít a tartalék terhére.


Felelős: Básthy Béla polgármester, Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: azonnal