2020. Október 1., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sportegyesület működéséről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club működéséről.
4. - Kulturális intézmények átszervezésének előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatala.
5. - Beszámoló az Újvárosi Óvoda, valamint a Központi Óvoda és Bölcsőde 2019/20-as nevelési évéről.
6. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
7. - Tájékoztató a hulladékgazdálkodás és a hulladéklerakó aktuális helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződésének jóváhagyása.
9. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és az óvodák között létrejött, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötött megállapodások megszüntetése illetve módosítása.
10. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási többletigénye.
11. - A Kőszeg, 7151 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
16. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

(A képviselő-testület 2020. október 1-jei ülésére.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 79/2020. (VII. 30.) határozatával a képviselő-testület jóváhagyta 2020. augusztus 1-i hatállyal az önkormányzat és a MEDIOCRITAS Humán Kft. között létrejött feladat-ellátási szerződés 4. pontjának módosítását és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A határozatra jelenti Mezei Virág igazgatási osztályvezető, hogy a szerződés módosítás aláírása mindkét fél részéről megtörtént.

A 80/2020. (VII. 30.) határozatában a képviselő-testület a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján a Kőszeg Városi Piac Kőszeg, Kossuth L. u. 3. szám alatti 2197 hrsz-ú ingatlan 32,65 m2 nagyságú virágboltjának bérlőjének Somfai Zsolt (székhelye: 9730 Kőszeg, Dózsa Gy. u. 17/3.) egyéni vállalkozót jelölte ki, a bérleti díj mértékét 20.600/Ft/m2/évben határozta meg.
A határozatra jelenti Kovács István igazgató, hogy a helyiségbérleti szerződés a határozat tartalmának megfelelően megkötésre került.

A 81/2020. (VII. 30.) határozatában a képviselő-testület elrendelte – szintén az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek és bérletéről szóló 26/2004. (X.1.) önkormányzati rendelet alapján – , hogy a Kőszeg Városi Piac Kőszeg, Kossuth L. u. 3. szám alatti 2197 hrsz-ú ingatlan 51,10 m2 nagyságú üzlethelyiségének bérbeadása érdekében a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. írjon ki pályázatot.
A határozatra jelenti Kovács István igazgató, hogy a pályázat kiírása megtörtént, de az eredménytelenül zárult.


A 82/2020. (VII. 30.) határozatában a képviselő-testület – a vagyongazdálkodási koncepció módosítása után – elrendelte a Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 4. fszt. 3. szám alatti, 86 m2 nagyságú lakás licit eljárással való értékesítését az értékbecslésben szereplő induló vételáron.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a szeptember 24-én tartott licit eredménytelenül zárult, a következő licit időpontja: október 22.

A 83/2020. (VII. 30.) határozatában a képviselő-testület – a vagyongazdálkodási koncepció módosítása után – elrendelte a Kőszeg, Hunyadi J. u. 11. 2. emelet 9. szám alatti, 42 m2 nagyságú lakás licit eljárással való értékesítését az értékbecslésben szereplő induló vételáron.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a szeptember 24-én tartott licit ezen lakás esetében is eredménytelenül zárult, a következő licit időpontja: október 22.

A 84/2020. (VII. 30.) határozatában a képviselő-testület elrendelte az önkormányzat vagyonrendeletének a felhatalmazása alapján a Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. 2. emelet 21. sz. alatti 38 m2 nagyságú lakás liciteljárás útján történő értékesítését az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő 7.200.000,- Ft 20%-ával csökkentett induló vételáron.
A határozatra jelenti szintén Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a liciteljárás során a lakás elkelt, az adásvételi szerződés aláírása folyamatban van.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság szeptember 24-i ülésén jóváhagyta a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2020/21-es nevelési évére szóló munkatervét.

Mezei Virág igazgatási osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2020. szeptember 3. és szeptember 30. között összesen 65 települési támogatást, valamint 3 lakásfenntartási támogatást állapított meg.

Kőszeg, 2020. szeptember 30.

Dr. Zalán Gábor s. k. jegyző