2020. November 30., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló az önkormányzat 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosítása – végső elfogadás.
6. - Tájékoztató a Kőszegi Járási Hivatal 2017-2019. évi tevékenységéről.
7. - Tájékoztató Kőszeg Város és a kőszegi járás munkaerőpiaci helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
9. - Beszámoló a Kőszegi Települési Értéktár elmúlt évi munkájáról.
10. - A Kőszeg, 6088/3 és 6088/4 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
11. - A Kőszeg, 2581 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra szolgalmi jog bejegyzési kérelem.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
13. - Kőszeg Város Önkormányzata és a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó között 2020. október 30-án létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása.
8. napirendi pont:
A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.

INDOKOLÁS
A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár SZMSZ-ének jóváhagyásáhozKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 29–én tartott ülésén, a 143/2020. (X. 29.) számú képviselő–testületi határozatban megbízta Révész Józsefet, a Kőszegi Városi Múzeum igazgatóját, hogy a 2021. január 1–től létrejövő Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyásra készítse elő.

Az összevont intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az intézmények vezetői megbeszélték, elkészítették és az előterjesztés mellékleteként jóváhagyásra előkészítették.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 50. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó hagyja jóvá az intézmény szervezeti és működési szabályzatát.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. mellékelte szerint 2.1 pontja szerint a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egyészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben dönt a közművelődési és közgyűjteményi intézményeinek szervezeti és működési szabályzatáról.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.


Kőszeg, 2020. november 10.

Révész József s.k.
igazgató
Kőszegi Városi MúzeumHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 2021. január 1.

(Az SZMSZ szövegét lsd. a letölthető formátumban.)