Jegyzőkönyv: 2020. November 30., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló az önkormányzat 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosítása – végső elfogadás.
6. - Tájékoztató a Kőszegi Járási Hivatal 2017-2019. évi tevékenységéről.
7. - Tájékoztató Kőszeg Város és a kőszegi járás munkaerőpiaci helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
9. - Beszámoló a Kőszegi Települési Értéktár elmúlt évi munkájáról.
10. - A Kőszeg, 6088/3 és 6088/4 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
11. - A Kőszeg, 2581 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra szolgalmi jog bejegyzési kérelem.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
13. - Kőszeg Város Önkormányzata és a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó között 2020. október 30-án létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása.
Szám: K/11137-20/2020.FELJEGYZÉS


amely készült 2020. november 30-án, 9 órakor a kőszegi Városháza tanácskozó termében.

Jelen vannak:
Básthy Béla polgármester, dr. Nagy Edina aljegyző, Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, Mezei Virág igazgatási osztályvezető, Cserkutiné pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető valamint Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.

Dr. Nagy Edina aljegyző tájékoztatást ad arról, hogy a Kormány az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-COV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4-i hatállyal. Ezzel életbe lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Fenti jogkör alapján a polgármester jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.
Polgármester úrnak az alábbi előterjesztésekről kell ma döntenie.

1. A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

3. Beszámoló az önkormányzat 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

4. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetmény-kiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.

5. Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosítása – végső elfogadás.
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész.

6. Tájékoztató a Kőszegi Járási Hivatal 2017-2019. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Dr. Kapiller Sarolta járási hivatalvezető.

7. Tájékoztató Kőszeg Város és a kőszegi járás munkaerőpiaci helyzetéről.
Előterjesztő: Dr. Kapiller Sarolta járási hivatalvezető.

8. A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
Előterjesztő: Révész József igazgató.

9. Beszámoló a Kőszegi Települési Értéktár elmúlt évi munkájáról.
Előterjesztő: Révész József elnök.

10. A Kőszeg, 6088/3 és 6088/4 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

11. A Kőszeg, 2581 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra szolgalmi jog bejegyzési kérelem.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

12. A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete
Balázs fejlesztési irodavezető.


A nyilvánosság korlátozásával, azaz a zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint:

1. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ vezetőjének megbízása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

2. A Kőszeg, Írottkő út 13/B. 1/3. szám alatti ingatlan bérlőjének kijelölése.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

3. Belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvízelvezető rendszere kiépítése – Alsó körút (Kőszeg, 1995. hrsz) és Strand sétány (Kőszeg, 1994. hrsz) útfelújítása tárgyában közbeszerzési eljárás indítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

4. Belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvízelvezető rendszere kiépítése – Hunyadi János utca (Várkör és Park utca közötti szakasz, Kőszeg, 3556. hrsz) útfelújítása tárgyában közbeszerzési eljárás indítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

5. Belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvízelvezető rendszere kiépítése – Panoráma körút és Felső erdő út (Kőszeg 829, 830, 955 hrsz.) útfelújítása tárgyában közbeszerzési eljárás indítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

A napirend tárgyában készült előterjesztéseket – a közbeszerzési terv módosítását valamint a 3 közbeszerzési eljárás megindításáról szólót kivéve, amelyek csak ma készültek el – valamennyi képviselő megkapta véleményezésre. A külső bizottsági tagok szintén megkapták véleményezésre azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottságok feladatkörük szerint tárgyaltak volna. Illés Péter, dr. Koczor Gábor, Schwahofer Péter és Horváth Ferenc bizottsági tagok küldtek vissza véleményt, ezek csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Az előterjesztések – kivéve a nyilvánosság korlátozásával meghozandó döntéseket – a város hivatalos honlapján elérhetők.

1. A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

Básthy Béla elsőként azt emeli ki, hogy a tárgyban nem érkezett a képviselők részéről javaslat, módosító vélemény. Kőszeg tulajdonképpen a gyöngyösfalusi példát venné át és új adónemet vezetne be. A tervezet szerint azok után a zárt és nem zárt egyedi szennyvíztárolók után kellene adót fizetni, melyek olyan ingatlanon állnak, ahol műszakilag nem áll rendelkezésre közcsatorna. Az adó mértéke évente 180.000 Ft/db lenne. Könnyítést kap azonban az, aki igazolni tudja, hogy az éves vízfogyasztás legalább 60%-ának megfelelő szennyvíz mennyiséget a közszolgáltatóval elszállíttatott vagy az éves fogyasztása nem haladta meg az 1 m3-t. Ebben az esetben az évi adó 14%-át, azaz összesen 25.200 Ft kell fizetni. Az ebből várható bevétel elvileg fedezné azt a különbözetet, amelyet az önkormányzat a rezsiköltség miatt nem tud beszedni ezen a szolgáltatáson. Sajnos a hegyen, az üdülőterületen egyre többen laknak életvitelszerűen, ami a környezetnek nagy terhelést jelent. Remélhetőleg sokan gondolják majd azt, hogy az új adó fizetést elkerülve, inkább megrendelik a szippantást a városüzemeltető kft.-től. Kérdés, hogy ezt a terhelést bírni fogja-e az önkormányzat saját cége.

Dr. Nagy Edina a bevezetéssel kapcsolatban jelzi, hogy a szippantások nyomon követése egyelőre nehéz lesz, mert a VASIVÍZ Zrt.-nek is más és a városüzemeltetőnek is más a nyilvántartása a megrendelőkről, ezért a két adatbázist nehéz összevetni. Továbbá: nem biztos, hogy a tulajdonos neve szerepel megrendelőként, mert más is megrendelhette a szolgáltatást.

Kovács-Mezei Virág szerint annak lesz jelentősége, hogy amikor a szippantásról a számlát majd a kft. kiállítja, a pontos felhasználási hely, azaz az ingatlan helyrajzi száma legyen rajta a bizonylaton. De ha a VASIVÍZ-es azonosító is rá lenne vezetve, akkor könnyen összefésülhető lenne a két lista.

Básthy Béla kérdezi, hogy mi volt az eddigi eljárás menete?

Kovács-Mezei Virág szerint akár telefonon is meg lehetett rendelni a szippantást a kft.-től.

Básthy Béla kéri, hogy legyen az adó bevezetéssel párhuzamosan kidolgozva a megrendelés nyomon követése is annak érdekében, hogy minimális hibalehetőség álljon fenn. Megrendelő formanyomatvány lesz-e? Arra legyen rávezetve az adott ingatlan helyrajzi száma. Oda kell figyelni erre, mert a tévedés sokba kerül az ügyfélnek, aminek a következménye akár az is lehet, hogy a teljes, 180 ezer Ft összegű adó is ki lesz rá vetve. Azoknak az önkormányzatoknak a tapasztalatait pedig át kell venni, akik már bevezették ezt adót.

Kovács-Mezei Virág jelzi, hogy a 6. § (2) bekezdésében a „jogerős” használatba vétel helyett a „véglegessé vált” szót kell használni.
Kérdezi még, hogy az adó megfizetésére vonatkozóan vállalható-e – a helyi adókhoz hasonlóan – a két részletben történő megfizetés? Mert ha ez nem szerepel a rendeletben, akkor a részletfizetés iránti kérelmekről egyedileg kellene dönteni.

Básthy Béla szerint annak nincs akadálya, hogy ez a rendeletbe bele legyen fogalmazva.

Kovács-Mezei Virág javasolja az alábbiak beépítését a rendeletbe a 9. § új (3) bekezdéseként:
„(3) A települési adót az önkormányzat Kőszeg települési adó beszedési számlájára félévenként két egyenlő részletben, tárgyévet követő év március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.”
Ezzel együtt a rendelettervezetben szereplő (3) bekezdés (4) bekezdésre fog változni.

Básthy Béla megjegyzi még, hogy az új rendelet miatt várhatóan bizonyára meg fog nőni a szippantást kérők száma, kérdés, hogy lesz-e elegendő kapacitása a városüzemeltetőnek erre. Mivel ezt az adóbevételt fejlesztési célra lehet felhasználni, a jövőben pedig a szolgáltatás biztonságos ellátása érdekében egy új jármű vásárlása elkerülhetetlen lesz, ezért kéri, hogy az erre költött 6,5 millió Ft legyen félretéve és megtakarításként legyen kezelve.

További észrevétel nélkül, a polgármester – az elhangzott módosításokat is figyelembe véve – az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
33/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
a települési adóról

(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv melléklete.)


2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.

Cserkutiné Stipsics Edina szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy ezen a rendelettervezeten már látszódik az intézmény átszervezés hatása, azaz, hogy megszűnt az Újvárosi Óvoda és a Meseváros Óvoda része lett. Az előirányzat átcsoportosítások nemcsak az intézmény átszervezésből, hanem pályázati támogatásokból, központi költségvetési előirányzat módosításokból (pl. ágazati pótlékok), valamint a képviselő-testület döntéseiből áll. Összességében a 402,4 millió Ft-tal nő az önkormányzat költségvetésének mind a bevételi, mind a kiadási oldala.
Az előző évi pénzmaradvány is itt jelenik meg, hiszen a képviselő-testület május 31-ig nem ülésezett és július 2-án lett elfogadva a zárszámadás.

Básthy Béla kérdezi, hogy az idén mutatkozik-e pénzmaradvány?

Cserkutiné Stipsics Edina elmondja, hogy az intézményeknél elvonásra került a pénzmaradvány, a személyi és dologi kiadások is le lettek véve. A Meseváros Óvoda volt Központi Óvoda részében gond van a fűtéssel, múlt héten le is álltak a kazánok. Két szakember is megnézte a kazánokat, amelyek most egyelőre működnek, de majd ki kell cserélni őket. (A Felsővárosiban tavaly lettek kicserélve.) Megoldás lehet, ha még idén megveszi az óvoda az új kazánokat és jövőre marad a szerelési költség. E téren is kedvező, hogy az óvodák összevonása megtörtént, mert nagyobb mozgásteret biztosít. A kőszegi székhelyű intézmények előirányzat maradványa várhatóan elég lesz erre.

Básthy Béla a költségvetés kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy az idén nem teljesült egy-két, a költségvetésben szereplő tétel: sem a kőszegfalvi Readiness telkeket, sem a Bécsikapu éttermet nem értékesítette az önkormányzat. Ennek ellenére összességében a város ki tudja finanszírozni ezt az évet. Jövőre viszont lesznek kihívások, hiszen elindul több fejlesztés is. Előfordulhat, hogy valamelyik projektnél kiderül, hogy pénz kell hozzá, hiszen (pld. az útfelújításokhoz) nem mindig lehet mindet a támogatásból fedezni. Ezért lehet, hogy szükség lesz a Bécsikapu értékesítésére, a Királyvölgyben lévő telek értékesítése az ABIC Kft. részére is félbemaradt.
Összességében örömmel lehet megállapítani, hogy az önkormányzat 2020-as költségvetési éve révbe fog érni, ugyanakkor készülni kell a jövő évire is, ami nagy kihívás lesz.

Ezután a polgármester az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
34/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv melléklete.)


3. Beszámoló az önkormányzat 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról.

Cserkutiné Stipsics Edina jelzi, hogy a költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló sem kötelező előterjesztés, tájékoztató jelleggel készült. A viszonyítás alapja az előbb elfogadott rendelet és az, hogy az egyes tételek %-os arányban hogyan teljesültek, mid az intézményekben külön-külön, továbbá az önkormányzat egészét tekintve is. Az anyagból látható, hogy ezekkel a kondíciókkal a város likviditási problémák nélkül teljesíteni lehet az évet.
Tájékoztatást ad még arról is, hogy a mind az előző rendelettervezetet, mind ezt a beszámolót véleményezte az önkormányzat könyvvizsgálója, mindkettőt elfogadásra ajánlotta, csupán a beszámoló kapcsán volt egy könyveléstechnikai észrevétele, ami a tartalmat nem befolyásolja.

Ezután a polgármester az alábbi határozatot hozza:

69/2020. (XI. 30.)
polgármesteri határozat

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján az önkormányzat 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.


A határozat meghozatala után Cserkutiné Stipsics Edina tájékoztatást ad még arról, hogy megérkezett az önkormányzat számlájára az új köztemető létesítésére kapott 800 millió Ft valamint a belterületi útfelújításra, parkolókialakításra, csapadékvízelvezető rendszerek kialakítására kapott 2,8 milliárd Ft. Mivel a vonatkozó előírások szerint ezezek a pénzeket a Magyar Államkincstárban nyitott számlákra kell átvinni, ezek átutalása is már megtörtént.


3. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

A jegyző távollétében dr. Nagy Edina aljegyző tesz szóbeli kiegészítést. A köztisztviselők illetményalapja és illetménykiegészítése tekintetében nincs változás: az illetményalapot a 2021. évre vonatkozóan is a 2020. évben meghatározottal azonos mértékben, azaz 46.380,- Ft-ban javasolják megállapítani. Az illetménykiegészítések tekintetében is a jelenleg hatályos szabályozást kérnék megtartani, mely szerint mind a felsőfokú, mind a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők egységesen, az alapilletményük 20%-át kitevő illetménykiegészítésben részesüljenek.
El kell mondani, hogy Kttv.-be foglalt illetményrendszer évek óta változatlan, ugyanakkor a köztisztviselők javadalmazása és bértáblája egyre jobban eltávolodik a garantált bérminimumtól, amely várhatóan 2021. évben 222 ezer Ft lesz.
A Kttv.-be foglalt illetményrendszer alapján egy érettségi végzettségű köztisztviselő illetménye 37 év szolgálati jogviszony után lenne gyakorlatilag azonos lenne egy pályakezdő gyakornok garantált bérminimumával, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő pedig 14 év szolgálati jogviszony eltöltése után éri el a tervezett garantált bérminimumot, a 20 %-os illetménykiegészítéssel, illetménykiegészítés nélkül azonban csak 29 év jogviszony után.
Mivel évek óta ő készíti ezt az előterjesztést megfigyelhető, hogy ez az eltérés egyre nagyobb lesz. Ugyanakkor minden más ágazatban rendezik a béreket, a köztisztviselőké viszont marad. Ennek pedig a fluktuáció a következménye és az, hogy egyre nehezebb szakembert találni.

A polgármester az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
35/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról

(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv melléklete.)


4. Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosítása – végső elfogadás.

Dr. Nagy Edina aljegyző Bertók Sándor városi főépítész megbízásából szóbeli kiegészítést tesz. A rendezési terv 9. módosításáról van szó, amely a volt SZOT Gyermeküdülő (hrsz: 3277/29) és a határátkelő területét érinti. A rendezési terv módosítása tárgyalásos eljárás keretében lett lefolytatva, most a végső elfogadást kell jóváhagyni. Az előterjesztésben megtalálható mindkét területre vonatkozóan az állami főépítész záró véleménye.
Viszont módosítani kellene a képviselők részére véleményezésre kiküldött és a kőszegi honlapon szereplő, a HÉSZ módosítását tartalmazó rendelettervezet szövegét. A június 24-én tartott egyeztető tárgyaláson ugyanis az állami főépítész javasolta a rendelet 11. § c) pontjának a hatályon kívül helyezése helyett annak tartalmának újraszabályozását az alábbiak szerint:
„c) Az Lk-A2K/5 jelű építési övezetben egy telken belül legfeljebb 10 db különálló épület építhető, épületenként legfeljebb 100 m2 nettó alapterülettel.”
Ezzel párhuzamosan lenne a rendeletnek egy 2. melléklete is, amely a jelenlegi 2. melléklet A) pontjában foglalt táblázat 40. sorát módosítaná.
Kihangsúlyozza, hogy ezek a változtatások sem a településszerkezeti tervben, sem a szerkezeti tervben nem jelentenek változtatást, csupán a HÉSZ szövegében.
Kéri polgármester urat, hogy fenti módosítással együtt fogadja el a rendeletet.

Básthy Béla polgármester a településrendezési eszközök módosítása tárgyában elsőként az alábbi határozatot hozza:
70/2020. (XI. 30.)
polgármesteri határozat

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - az Állami Főépítész záró szakmai véleményének megismerése után - Kőszeg Város Településszerkezeti Tervének 9. számú módosítását az alábbi tartalommal elfogadja.


9/1. módosítás: volt SZOT Gyermeküdülő (hrsz.: 3277/29) területének módosítása:

9/2. módosítás: határátkelő területének módosítása:
Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő:
- 2020. december 2.,
- közlésre: 2020. november 30-i polgármesteri döntést követő 15 napon belül.Ezután Básthy Béla polgármester az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
36/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv melléklete.)Básthy Béla köszöni Bertók Sándor főépítész úr munkáját. Bízik abban, hogy mindkét fejlesztés megvalósul és hasznára válik Kőszegnek.


5. Tájékoztató a Kőszegi Járási Hivatal 2017-2019. évi tevékenységéről.

Básthy Béla az alábbi határozatot hozza:


71/2020. (XI. 30.)
polgármesteri határozat

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatalának a 2017-2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját köszönettel elfogadja.


6. Tájékoztató Kőszeg Város és a kőszegi járás munkaerőpiaci helyzetéről.

A polgármester az alábbi határozatot hozza:


72/2020. (XI. 30.)
polgármesteri határozat

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatalának Kőszeg város és a kőszegi járás munkaerőpiaci helyzetéről szóló tájékoztatóját köszönettel elfogadja.


7. A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.

Révész József előterjesztő távollétében dr. Nagy Edina és Kovács-Mezei Virág elmondja, hogy az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának az összeállítása a hivatallal együtt történt. Igyekeztek minden részletet konstruktívan megbeszélni, mindkét fél nyitott volt a másik észrevételeire.

Ezután a polgármester az alábbi határozatot hozza:


73/2020. (XI. 30.)
polgármesteri határozat

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alap-ján – a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság helyett – a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jelen ha-tározat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.


8. Beszámoló a Kőszegi Települési Értéktár elmúlt évi munkájáról.

Básthy Béla örömmel veszi, hogy az értéktár testület ez év májusában pályázatot nyújtott be a Kőszeg értékei – 2019 című kötet folytatására, hiszen több kőszegi érték (pld. Kovasits féle várostérkép, Heidenreich cégér) is alapos bemutatásra vár.

Ezután az alábbi határozatot hozza:


74/2020. (XI. 30.)
polgármesteri határozat

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján a Kőszegi Települési Értéktár tevékenységéről szóló éves beszámolót elfogadja.


9. A Kőszeg, 6088/3 és 6088/4 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.

Németh Ildikó szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a 6088/3 hrsz-ú rét művelési ágú 1361 m2 nagyságú, valamint a 6088/4 hrsz-ú kert megnevezésű 1321 m2 nagyságú ingatlanok tulajdonosai belterületbe vonási kérelmet terjesztettek elő. A levelükben jelezték, hogy a jelenlegi veszélyhelyzet feloldását nem tudják kivárni tekintettel arra, hogy a tárgyi területeket a belterületbe vonását követően a már korábban az önkormányzattól megvásárolt 4903 hrsz-ú ingatlanhoz szeretnék csatolni, amelyre már építési engedéllyel rendelkeznek.

A polgármester az alábbi két határozatot hozza:

75/2020. (XI. 30.)
polgármesteri határozat

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján a Kőszeg, 6088/3 hrsz-ú rét művelési ágú, ingatlan belterületbe vonását kezdeményezi.
A polgármester kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz-A/4) céljára történő belterületbe vonás esetén kijelenti, hogy a kérelmezett területfelhasználásnak megfelelő 4 éven belüli igénybevételét a tulajdonosok által megvalósítja, amennyiben a tulajdonosok a belterületbe vonással kapcsolatban felmerülő költségeket vállalják.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: értelemszerű.


76/2020. (XI. 30.)
polgármesteri határozat

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján a Kőszeg, 6088/4 hrsz-ú kert művelési ágú, ingatlan belterületbe vonását kezdeményezi.
A polgármester kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz-A/4) céljára történő belterületbe vonás esetén kijelenti, hogy a kérelmezett területfelhasználásnak megfelelő 4 éven belüli igénybevételét a tulajdonosok által megvalósítja, amennyiben a tulajdonosok a belterületbe vonással kapcsolatban felmerülő költségeket vállalják.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: értelemszerű.


10. A Kőszeg, 2581 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra szolgalmi jog bejegyzési kérelem.

Németh Ildikó szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Kőszeg, Liszt F. u. 32. sz. (Hrsz.: 2120) alatti ingatlan tulajdonosa azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy részére az önkormányzat a tulajdonát képező 2581 hrsz-ú ingatlanon átjárási szolgalmi jogot biztosítson. A kérelmező lakóingatlana a Gyöngyös patak és a Malomárok között helyezkedik el, amely északi oldalról gépjárművel a híd miatt nem közelíthető meg, erre egyedül az önkormányzati 2581 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű, a Helyi Építési Szabályzatban Zkk – közpark övezetben lévő területen van lehetősége. A közelben lévő tűzoltóság részéről az átjárás megoldható, így a kérés teljesíthető.

Básthy Béla szerint arra is gondolni kell, hogy a szomszédban folyamatban van egy társasház építése, ami majd konfliktust okozhat a későbbiekben. Ezért a számára nem ennyire egyértelmű ez a kérés. Ő azzal nem tud egyet érteni, hogy csak az önkormányzat biztosítson a kérelmező számára szolgalmi jogot, visszafelé ugyanez nem működne, azaz azt kellene elérni, hogy a kérelmező udvarán is át lehessen menni.

Németh Ildikó jelzi, hogy a kérelmező már időközben elkészíttette a változási vázrajzot, amely a természetben ténylegesen kialakult helyzethez (kitaposott úthoz) igazodik, az önkormányzati területből 185 m2 részt érintve.

Básthy Béla polgármester továbbra is úgy véli, hogy ő ebben a kérdésben maga nem dönt, ezért leveszi a napirendről és kéri az előterjesztés átgondolását.


11. A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.

Fekete Balázs szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a közbeszerzési terv harmadik módosítása vált szükségessé, ugyanis a Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI.11.) Korm. határozat alapján
2 805 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a 507812 (BMÖGF/1004-1/2020) azonosítószámú Támogatói okirat alapján belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvízelvezető rendszere kiépítés megvalósítására.
Az önkormányzat a biztosított forrás terhére első körben
– az Alsó körút (Kőszeg, 1995. hrsz) és Strand sétány (Kőszeg, 1994. hrsz),
– a Hunyadi János utca (Várkör és Park utca közötti szakasz, Kőszeg, 3556. hrsz) valamint
– a Panoráma körút és Felsőerdő utca (Kőszeg 829, 830, 955 hrsz.),
útfelújítását tervezi megvalósítani.
A rendelkezésre álló információk alapján elkészítették az önkormányzat 2020. évre vonatkozó, módosított közbeszerzési tervét, tekintettel arra, hogy fenti beruházásokat a közbeszerzési törvény értelmében a közbeszerzési tervben szerepeltetni kell.

Ezután a polgármester az alábbi határozatot hozza:


77/2020. (XI. 30.)
polgármesteri határozat

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alap-ján az Önkormányzat 2020. évi, módosított közbeszerzési tervét elfogadja, és egyben elrendeli annak közzétételét a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Elektroni-kus Közbeszerzési Rendszerben (EKR), valamint az Önkormányzat hivatalos hon-lapján.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A határozat meghozatala után Kovács-Mezei Virág kér szót. Kalincsák Balázs mint a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó képviselője kérte a közte és Kőszeg Város Önkormányzata között 2020. október 30-án létrejött feladat-ellátási szerződés kiegészítését azzal, hogy abban az önkormányzat által 2021. január 1-től átadásra kerülő házi segítségnyújtás és étkeztetés szociális alapellátások kapacitása számszerűen is szerepeljen. A módosítás a működési engedélyezési eljárás miatt szükséges.
A kért adatokkal kiegészítve a módosított feladat-ellátási szerződés tervezetet egységes szerkezetben készítették el. Kéri polgármester úrtól a megállapodás módosításának a jóváhagyását.

Básthy Béla polgármester az alábbi határozatot hozza:

78/2020. (XI. 30.)
polgármesteri határozat

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Kőszeg Város Önkormányzata és a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó között 2020. október 30-án létrejött feladat-ellátási szerződés módosítását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal


A határozat meghozatala után a polgármester a nyilvánosság korlátozásával, azaz a zárt ülés szabályai szerint hozott döntéseket, amelyről külön feljegyzés készült.


Kelt, mint az első oldalon.
Dr. Nagy Edina Básthy Béla
aljegyző polgármesterA feljegyzést készítette:Ecker Eszter
jegyzőkönyvvezető