2020. November 30., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló az önkormányzat 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosítása – végső elfogadás.
6. - Tájékoztató a Kőszegi Járási Hivatal 2017-2019. évi tevékenységéről.
7. - Tájékoztató Kőszeg Város és a kőszegi járás munkaerőpiaci helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
9. - Beszámoló a Kőszegi Települési Értéktár elmúlt évi munkájáról.
10. - A Kőszeg, 6088/3 és 6088/4 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
11. - A Kőszeg, 2581 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra szolgalmi jog bejegyzési kérelem.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
13. - Kőszeg Város Önkormányzata és a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó között 2020. október 30-án létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása.
10. napirendi pont:
A Kőszeg, 6088/3 és 6088/4 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.

INDOKOLÁS
a Kőszeg, 6088/3 és 6088/4 hrsz-ú ingatlanok
belterületbe vonásához
A Kőszeg 6088/3 hrsz-ú rét művelési ágú 1361 m2 nagyságú, valamint a 6088/4 hrsz-ú kert megnevezésű 1321 m2 nagyságú ingatlanok tulajdonosai belterületbe vonási kérelmet terjesztettek elő azzal, hogy az önkormányzat – kérelmüket támogatva – tegye meg a szükséges lépéseket a Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. felé.
A kérelmezők levelükben jelezték, hogy a jelenlegi veszélyhelyzet feloldását nem tudják kivárni tekintettel arra, hogy a tárgyi területeket a belterületbe vonását követően a már korábban az önkormányzattól megvásárolt 4903 hrsz-ú ingatlanhoz szeretnék csatolni, amelyre már építési engedéllyel rendelkeznek.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 15. § rendelkezései alapján a belterületbe vonásra, mint a végleges más célú hasznosítás egyik esetére kérelmet kizárólag önkormányzat terjeszthet elő, melynek megalapozottságát képviselő-testületi döntéssel és a településszerkezeti terv kivonatával kell igazolni. Nyilatkozni kell a döntésben arról is, hogy kérelmezők a kérelmezett terület-felhasználásnak megfelelő 4 éven belüli igénybevételét tervezi.

Kérelmezőknek a 4 éven belüli igénybevételt és a belterület bevonással kapcsolatos egyéb költségek megfizetését vállalnia kell.

A HÉSZ alapján a földterületek belterületi határon belül, kereskedelmi, szolgáltató (GkszA/4) övezetben találhatók, így a tulajdonosok kérelme az önkormányzat részéről támogatható.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Kőszeg, 2020. november 23.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
Városüzemeltetési osztályvezetőI. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján a Kőszeg, 6088/3 hrsz-ú rét művelési ágú, ingatlan belterületbe vonását kezdeményezi.
A polgármester kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz-A/4) céljára történő belterületbe vonás esetén kijelenti, hogy a kérelmezett területfelhasználásnak megfelelő 4 éven belüli igénybevételét a tulajdonosok által megvalósítja, amennyiben a tulajdonosok a belterületbe vonással kapcsolatban felmerülő költségeket vállalják.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerű

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján a Kőszeg, 6088/4 hrsz-ú kert művelési ágú, ingatlan belterületbe vonását kezdeményezi.
A polgármester kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz-A/4) céljára történő belterületbe vonás esetén kijelenti, hogy a kérelmezett területfelhasználásnak megfelelő 4 éven belüli igénybevételét a tulajdonosok által megvalósítja, amennyiben a tulajdonosok a belterületbe vonással kapcsolatban felmerülő költségeket vállalják.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)