2024. Január 24., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elrendelése.
2. - A Kőszegi Települési Értéktár Testület beszámolója.
3. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
4. - Döntés a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatója munkaidejéről.
5. - A Kőszeg 035/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
6. - A Kőszeg, 2869/28 és 2869/29 hrsz-ú kivett ipartelep megnevezésű ingatlanok értékesítésére kiírt pályázati felhívás jóváhagyása.
7. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
8. - A képviselő-testület 2024. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
10. - Egy mappában a 2024. január 24-i ülés anyagai.
2. napirendi pont:
A Kőszegi Települési Értéktár Testület beszámolója.

Tisztelt Képviselő-testület!

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 159/2013. (X.31.) határozatával a települési értéktár működtetésével, adminisztrációs feladatainak ellátásával, az értékek feldolgozásával és nyilvántartásával a Kőszegi Városi Múzeumot bízta meg, mint olyan intézményt, amely korábban is a helyi értékek azonosítását, gondozását végezte.

A Hungarikumokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése alapján a települési értéktár testület vezetője rendszeresen beszámol az előző beszámoló óta elvégzett tevékenységről.

A beszámolót megtárgyalta a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kőszegi Települési Értéktár Testület 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2024. január 08.

Révész József s.k.
elnök
Kőszegi Települési Értéktár Testület


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Települési Értéktár Testület tevékenységéről szóló éves beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Melléklet
A Kőszegi Települési Értéktár Testület
beszámolója
a 2022. november és 2023. december közötti időszakra vonatkozóan

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 159/2013. (X.31.) határozatának 3. pontjában foglaltaknak megfelelően a Kőszegi Városi Múzeum elkészítette a Kőszegi Települési Értéktár Testület Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-i ülésén elfogadott.

A Kőszegi Települési Értéktár tagjai:
Révész József intézményvezető, Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (elnök)
Dr. Bariska István nyugalmazott főlevéltáros
Keszei Balázs igazgató, Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium
Pócza Zoltán igazgató, Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Dr. Tóth László

A Kőszegi Települési Értéktár Testület állandó jelleggel teszi közzé felhívását a http://www.kvmkl.hu/jo-tudni/on-szerint-mi-erdemes-javasolja oldalon. A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár, mint a Települési Értéktár működtetésével, adminisztrációs feladatainak ellátásával, az értékek feldolgozásával és nyilvántartásával megbízott intézmény honlapján egy külön erre a célra létrehozott menüpontból letölthető a felhívás, illetve a javaslattételhez szükséges dokumentumok és segédletek. A portálon elérhető továbbá a Kőszegi Települési Értéktár Testület által értéktárba felvett javaslatok, illetve azok szöveges és képi megjelenítése.

Legutóbbi beszámoló óta eltelt időben a Kőszegi Települési Értéktár Testülethez helyi értéktárba történő felvételre javaslat nem érkezett.

A 2023. évben a Hungarikum Bizottság által kiírt pályázati felhívásra Kőszeg Város Önkormányzata „A Kőszegi Szőlő Jövésének Könyve” címmel a könyvet és a hagyományt bemutató filmre pályázott és kapott 2.5 MFt támogatást. A támogatás pályázati támogatásának szakmai felelőse az Írottkő Natúrparkért Egyesület.
2023. évben előkészítettünk egy Kőszeg értékei mentén felépített, a város turisztikai érdekességeit is bemutató, A4 méretű, színes, ismeretterjesztő jellegű kiadványt. Bízunk benne, hogy Hungarikum Bizottsági 2024. évi pályázati felhívásra Kőszeg Város Önkormányzata egyetértésével és nevében a kiadvány megjelentetésre pályázhatunk.