2024. Január 24., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elrendelése.
2. - A Kőszegi Települési Értéktár Testület beszámolója.
3. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
4. - Döntés a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatója munkaidejéről.
5. - A Kőszeg 035/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
6. - A Kőszeg, 2869/28 és 2869/29 hrsz-ú kivett ipartelep megnevezésű ingatlanok értékesítésére kiírt pályázati felhívás jóváhagyása.
7. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
8. - A képviselő-testület 2024. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
10. - Egy mappában a 2024. január 24-i ülés anyagai.
4. napirendi pont:
Döntés a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatója munkaidejéről.

Tisztelt Képviselő–testület!

A Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde jelenleg 9 feladatellátási hellyel működik.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: törvény) 79.§ (4) bekezdése értelmében a főigazgató munkaideje neveléssel lekötött munkaidőre és vezetői feladatok ellátására szolgáló időre oszlik. A törvény 2. melléklete szerint az igazgató tanóráinak (óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak) száma 200–449 fő közötti gyermeklétszám esetén heti 8 óra, mely a neveléssel lekötött munkaidőt jelenti. A törvény 79.§ (4) bekezdése értelmében a fenntartó döntése alapján az igazgató heti neveléssel-oktatással lekötött munkaidejétől lefelé el lehet térni.

A 9 feladatellátási hellyel rendelkező intézményben a több, mint 70 munkavállalóval kapcsolatos teendők, a nevelő munka koordinálása, összehangolása, az egyre növekvő adminisztratív terhek és a folyamatosan változó jogi környezet mellett a törvényben előírt neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, azaz a csoportban eltöltött idő betartása már szinte lehetetlen.

Fentiek alapján javasoljuk az igazgató neveléssel lekötött óraszámát nullára csökkenteni, azaz mentesíteni a csoportban eltöltött idő alól. Így ezt az időt is az igazgatói feladatok ellátásával tudná tölteni a főigazgató asszony, ami az elmúlt hónapok tapasztalatai szerint feltétlenül szükséges lenne az intézmény zökkenőmentes működtetése érdekében.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Egészségügyi és Sport bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő–testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2024. január 18.

Básthy Béla polgármester nevében:

Dr. Dömötör Ramóna s.k.
igazgatási osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kövesdi Gáborné a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatója neveléssel lekötött munkaidejétől 2024. február 1. napjától eltér, akként, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 2. mellékletében foglalt 8 óra neveléssel lekötött óra alól mentesíti.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 2024. február 1.