2024. Január 24., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elrendelése.
2. - A Kőszegi Települési Értéktár Testület beszámolója.
3. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
4. - Döntés a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatója munkaidejéről.
5. - A Kőszeg 035/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
6. - A Kőszeg, 2869/28 és 2869/29 hrsz-ú kivett ipartelep megnevezésű ingatlanok értékesítésére kiírt pályázati felhívás jóváhagyása.
7. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
8. - A képviselő-testület 2024. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
10. - Egy mappában a 2024. január 24-i ülés anyagai.
5. napirendi pont:
A Kőszeg 035/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vámház utca 1/A. szám (Hrsz. külterület 035/2) alatti egykori vasúti őrház és a hozzá tartozó udvarrész összesen 1413 m2 nagyságú ingatlan eredményes licit eljárás útján értékesítésre került a tavalyi év folyamán.
Az új tulajdonosa belterületbe vonási kérelmet terjesztett elő azzal, hogy az önkormányzat – kérelmét támogatva – tegye meg a szükséges lépéseket a Vas Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. felé.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 15. §-a rendelkezései alapján a belterületbe vonási kérelmet, mint végleges más célú hasznosítást kizárólag önkormányzat terjeszthet elő, melynek megalapozottságát képviselő-testületi döntéssel és a településrendezési terv kivonatával kell igazolni.
A kérelmezőnek a belterületbe vonással kapcsolatos egyéb költségek megfizetését viselnie kell, időközben a belterületbe vonási munkarészeket már elkészíttette.

A Helyi Építési Szabályzat alapján a földterület belterületi határon belül, Kertvárosias lakóterület (Lke-A1K/12) övezetben található, így a belterületbe vonási szándék az önkormányzat részéről támogatható.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2024. január 19.


A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Vámház utca 1/A szám (Hrsz. 035/2) alatti 1413 m2 nagyságú kivett vasúti őrház megnevezésű ingatlan kertvárosias lakóövezet (Lke-A1K/12) céljára történő belterületbe vonását kezdeményezi azzal, hogy a belterületbe vonással kapcsolatban felmerülő költségek viselése a tulajdonost terheli.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerű