2013. Január 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelete első olvasatban.
2. - Működetésre átadott oktatási intézmények vagyonkezelési szerződése.
3. - Az önkormányzat 2013. évi vagyongazdálkodási koncepciója.
4. - A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetése.
5. - A képviselő-testület 2013. évi munkaterve.
6. - A Jurisics-vár felújításával összefüggő eszközbeszerzésről szóló döntés.
7. - Múzeumok átadásával kapcsolatos megállapodás módosítása.
8.a - Vagyonügyek: A Felső krt. 10. II. 12. alatti lakás hasznosítása.
8.b - Vagyonügyek: A Várkör 16. alatti helyiségre vételi szándék.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
Szám: 148-2/2013.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését

2013. január 31-én (csütörtökön)
9 órakor

a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
Napirend előtt: Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.

N A P I R E N D:

1. Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelete első olvasatban. (Az anyagot később küldjük.)
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
2. Működetésre átadott oktatási intézmények vagyonkezelési szerződése.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
3. Az önkormányzat 2013. évi vagyongazdálkodási koncepciója.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos, a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője.
4. A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetése.
Előadó a jegyző nevében: Dr. Nagy Edina osztályvezető.
5. A képviselő-testület 2013. évi munkaterve.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
6. A Jurisics-vár felújításával összefüggő eszközbeszerzésről szóló döntés. (Az anyagot később küldjük.)
Előterjesztő: Ujvári Csaba, az előkészítő munkacsoport vezetője.
7. Múzeumok átadásával kapcsolatos megállapodás módosítása.
Előadó: a polgármester nevében Dr. Zalán Gábor aljegyző.
8. Vagyonügyek:
a) A Felső krt. 10. II. 12. alatti lakás hasznosítása.
b) A Várkör 16. alatti helyiségre vételi szándék.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.

A nyilvános ülésen tárgyalt napirend megtárgyalása után: közérdekű kérdések, javaslatok és bejelentések.

Zárt ülés keretében:
1. A „Kőszeg és Vidéke” c. újság felelős szerkesztői és felelős kiadói tisztségének betöltése.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Tóth László osztályvezető.
2. Szima Andrea főépítészi megbízása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
3. Krizmanich István megbízása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.


Kőszeg, 2013. január 24.


Huber László
polgármester