2013. Január 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelete első olvasatban.
2. - Működetésre átadott oktatási intézmények vagyonkezelési szerződése.
3. - Az önkormányzat 2013. évi vagyongazdálkodási koncepciója.
4. - A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetése.
5. - A képviselő-testület 2013. évi munkaterve.
6. - A Jurisics-vár felújításával összefüggő eszközbeszerzésről szóló döntés.
7. - Múzeumok átadásával kapcsolatos megállapodás módosítása.
8.a - Vagyonügyek: A Felső krt. 10. II. 12. alatti lakás hasznosítása.
8.b - Vagyonügyek: A Várkör 16. alatti helyiségre vételi szándék.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
8.a napirendi pont:
Vagyonügyek: A Felső krt. 10. II. 12. alatti lakás hasznosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület tavaly év végén jóváhagyta a Kőszeg, Felső krt. 10. II. emelet 12. sz. alatti 82 m2 nagyságú önkormányzati lakás értékbecslésben meghatározott 5.740.000,-Ft értékben való értékesítését a kérelmező Molnár Gergő és felesége részére. Az adásvételi szerződés megkötésre került, azonban a kérelmező nem tudott eleget tenni – határidő hosszabbítás ellenére sem – a szerződésben foglalt vételár teljesítésére vonatkozó kötelezettségének, ugyanis a pénzintézeti kölcsön iránti igénye valamennyi pénzintézetnél elutasításra került. Ennek ismeretében az adásvételi szerződés felbontásra került.

A leírtak következtésben az ingatlan üresen áll, így további hasznosításáról döntést kell hozni.

Javasolt az ingatlan további bérbeadása, hiszen ebben a társasházban eddig még az ott kialakult körülmények között értékesíteni nem tudtunk ingatlant.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Az előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság egyhangúlag, míg a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 7 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. január 25.

A polgármester nevében:

Danka Lajos
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 180/2011. (X. 27.) sz. határozatát visszavonja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 1160/9/A/12 hrsz-ú, Felső krt. 10. II emelet 12. sz. alatti 82 m2 nagyságú lakás bérbeadás útján történő hasznosítását.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osztályvezető
Határidő: azonnal

(A határozatot lsd. a letölthető formátumban.)