2013. Január 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelete első olvasatban.
2. - Működetésre átadott oktatási intézmények vagyonkezelési szerződése.
3. - Az önkormányzat 2013. évi vagyongazdálkodási koncepciója.
4. - A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetése.
5. - A képviselő-testület 2013. évi munkaterve.
6. - A Jurisics-vár felújításával összefüggő eszközbeszerzésről szóló döntés.
7. - Múzeumok átadásával kapcsolatos megállapodás módosítása.
8.a - Vagyonügyek: A Felső krt. 10. II. 12. alatti lakás hasznosítása.
8.b - Vagyonügyek: A Várkör 16. alatti helyiségre vételi szándék.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
8.b napirendi pont:
Vagyonügyek: A Várkör 16. alatti helyiségre vételi szándék.

Tisztelt Képviselő-testület!

Varga György a Print Exit Kft. ügyvezetője vételi szándékkal fordult az önkormányzathoz. A társaság az általuk bérelt Várkör 16. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiséget kívánja megvásárolni, ahol Telenor- és számítástechnikai üzlet működik.

A 96 m2 nagyságú üzlethelyiség a társasház alapító okiratának módosítása során 2001. évben bővült 41,54 m2 nagyságú pincetároló résszel, így a helyiség összterülete 138 m2.

Előzetesen megkért értékbecslés az üzlethelyiségre 17.435.000,-Ft forgalmi értéket határozott meg.
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft tájékoztatása szerint a nevezett üzlethelyiség bérleti díja 96.000,-Ft/hó.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. január 25.

A polgármester nevében:

Danka Lajos
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Print EXIT Kft. (ügyvezető: Varga György) 9730 Kőszeg, Várkör 16. szám alatti kérelmező és egyben bérlő részére értékesíti a kőszegi, 2185/1/A/1 hrsz-ú Kőszeg, Várkör 16. fszt. 1. sz. alatti, 138 m2 területű üzlethelyiség megnevezésű ingatlant a vagyonrendelet szerint az értékbecslésben szereplő 17.435.000,- Ft vételáron.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által elkészítendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Dr. Bakács Nóra jogtanácsos
Határidő: azonnal