2013. Január 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelete első olvasatban.
2. - Működetésre átadott oktatási intézmények vagyonkezelési szerződése.
3. - Az önkormányzat 2013. évi vagyongazdálkodási koncepciója.
4. - A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetése.
5. - A képviselő-testület 2013. évi munkaterve.
6. - A Jurisics-vár felújításával összefüggő eszközbeszerzésről szóló döntés.
7. - Múzeumok átadásával kapcsolatos megállapodás módosítása.
8.a - Vagyonügyek: A Felső krt. 10. II. 12. alatti lakás hasznosítása.
8.b - Vagyonügyek: A Várkör 16. alatti helyiségre vételi szándék.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
7. napirendi pont:
Múzeumok átadásával kapcsolatos megállapodás módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. január 1-jével Kőszeg Város Önkormányzata a törvény erejénél fogva átvette a városi múzeumok fenntartását. Erre vonatkozóan 2012. december 21-én megállapodást kötöttünk a Vas Megyei Intézményfenntartó Központtal. A megkötött megállapodásban az átadásra kerülő múzeumok nem az érvényben lévő működési engedélyben szereplő intézménynevekkel szerepelnek. A MIK által csatolt levélből kiderül, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem járul hozzá a megállapodás mellékleteinek cseréjéhez, hanem azt kéri, hogy az előterjesztés melléklete szerinti megállapodás módosításával végezzük el a múzeumok nevének pontosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjen.Kőszeg, 2013. január 25.

A polgármester nevében:

Dr. Zalán Gábor
aljegyző

HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a közte és a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ között 2012. december 21-én köttetett megállapodás előterjesztéshez csatolt módosítását.

2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester

Hivatali felelős: dr. Zalán Gábor aljegyző

Határidő: azonnal.

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)