2013. Január 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelete első olvasatban.
2. - Működetésre átadott oktatási intézmények vagyonkezelési szerződése.
3. - Az önkormányzat 2013. évi vagyongazdálkodási koncepciója.
4. - A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetése.
5. - A képviselő-testület 2013. évi munkaterve.
6. - A Jurisics-vár felújításával összefüggő eszközbeszerzésről szóló döntés.
7. - Múzeumok átadásával kapcsolatos megállapodás módosítása.
8.a - Vagyonügyek: A Felső krt. 10. II. 12. alatti lakás hasznosítása.
8.b - Vagyonügyek: A Várkör 16. alatti helyiségre vételi szándék.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
12. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 8/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 20. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 195/2012. (XI. 13.) határozatában a képviselő-testület felhatalmazta Huber László polgármester urat arra, hogy a központi orvosi ügyelet Kőszeg, Rákóczi u. 19. alatt kialakítására vonatkozó, az önkormányzat és a Pusztai Eü-i Bt. között kötendő megállapodást, valamint a hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. A képviselő-testület elrendelte, hogy a megállapodás 13. pontjában rögzített, fizetendő díj összegét a már ténylegesen ismert hitelkonstrukció figyelembe vételével, az előterjesztésben szereplő számítási díj módszerével kell megállapítani.
A határozatra jelenti dr. Nagy Edina, az igazgatási és építéshatósági osztályvezetője, hogy a megállapodás aláírásra került. A megállapodás 13. pontjában rögzített, a fizetendő díj összege az előterjesztésben szereplő beruházási költség figyelembevételével került kiszámításra.

A 200/2012. (XI. 13.) képviselő-testületi határozatban a képviselő-testület jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázat benyújtását, amely kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció stb.) létrehozására irányul, Ottlik Géza szobor elkészítése és felállítása tárgyában.
A határozatra jelenti Schlögl Krisztián projektmenedzser, hogy az Ottlik szobor létesítésére beadott pályázat elbírálása megtörtént, a döntés értelmében 2 900 E Ft támogatást ítéltek meg. A támogatási szerződés aláírása folyamatban van.

A 215/2012. (XI. 29.) határozatban a képviselő-testület elrendelte a Kőszeg, 2464/3/A/8 hrsz-ú, Petőfi tér 12. szám alatti 16 m2 nagyságú garázs felújítását a 2013. évi költségvetés terhére azzal, hogy a felújított garázs legkésőbb 2013. április 30-ig kerüljön átadásra Horváthné Németh Berta részére.
A határozatra jelenti Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a felújításra vonatkozó költségvetés elkészítése három kivitelezőtől megkérésre került, a felújítás építési engedély

A 216/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozatban a képviselő-testület elrendelte a Kőszeg, 1244/A/1 hrsz-ú, Gyöngyös u. 16. fszt.1. szám alatti 104 m2 nagyságú lakás licit eljárással való értékesítését az értékbecslésben szereplő 4.555.000,- Ft induló vételáron.
A határozatra jelenti Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy az ingatlanra kiírt pályázati hirdetmény kifüggesztésre került, a licitálás ideje: 2013. február 21.

A 217/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozatban a képviselő-testület elrendelte a Kőszeg, 1789 hrsz-ú, Schneller I. u. 9. szám alatti ingatlan telekhatár-rendezését követő mintegy ca. 98 m2 nagyságú területrészének megvásárlását nettó 8.400,-Ft/m2 értéken a 2013. évi költségvetés terhére.
A határozatra jelenti Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a telekalakítási munkarészek megrendelésre kerültek, vázrajz készítése folyamatban van.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 8/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság januári ülésén döntött arról, hogy a Gergye Bádogos és Kereskedelmi Kft. (ügyvezető: Gergye László) 9730 Kőszeg, Borsmonosori út 14. szám alatti kérelmező részére értékesíti
– a kőszegi, 1160/37/A/2 hrsz-ú 84 m2 területű raktár megnevezésű ingatlant a vagyonrendelet szerint az értékbecslésben szereplő 4.572.000,-Ft forgalmi értéken,
– a kőszegi, 1160/37/A/3 hrsz-ú 65 m2 területű raktár megnevezésű ingatlant a vagyonrendelet szerint az értékbecslésben szereplő 3.538.000,-Ft forgalmi értéken,
– a kőszegi, 1160/37/A/4 hrsz-ú 64 m2 területű garázs megnevezésű ingatlant a vagyonrendelet szerint az értékbecslésben szereplő 3.458.000,-Ft forgalmi értéken.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság januári ülésén döntött a korábban megüresedett, Bezerédy I. u. 3. II. emeleti önkormányzati lakás új bérlője kijelöléséről. A lakás szociális alapon, határozatlan időtartamra lett bérbe adva.

Dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály (2013. 01.01.és 2013.01.30. között) 134 db átmeneti segélyt, 24 db eseti gyógyszersegélyt, 13 db rendkívüli gyermekvédelmi támogatást (28 gyermek részére), 7 db temetési segélyt és 1 köztemetés elrendelést állapított meg.Kőszeg, 2013. január 30.


Dr. Zalán Gábor s. k.
aljegyző