2013. Január 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelete első olvasatban.
2. - Működetésre átadott oktatási intézmények vagyonkezelési szerződése.
3. - Az önkormányzat 2013. évi vagyongazdálkodási koncepciója.
4. - A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetése.
5. - A képviselő-testület 2013. évi munkaterve.
6. - A Jurisics-vár felújításával összefüggő eszközbeszerzésről szóló döntés.
7. - Múzeumok átadásával kapcsolatos megállapodás módosítása.
8.a - Vagyonügyek: A Felső krt. 10. II. 12. alatti lakás hasznosítása.
8.b - Vagyonügyek: A Várkör 16. alatti helyiségre vételi szándék.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
6. napirendi pont:
A Jurisics-vár felújításával összefüggő eszközbeszerzésről szóló döntés.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vállakozási szerződés keretében a „Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési beruházások kivitelezési feladatainak ellátása, 2. rész. eszközbeszerzés tárgyában a nyertes ajánlattevő kihirdetése megtörtént. A második legjobb ajánlattevő irat betekintési lehetőséget kért, amit biztosítottunk, majd észrevételeket tett és a nyertes ajánlattevő ajánlatával kapcsolatban előzetes vitarendezést kezdeményezett.
A Kbt. 79.§ szerint a nyertes ajánlattevő hiánypótlásra lett felszólítva az alábbi tárgykörökben:
1. Kérem, csatoljon minden olyan - az ajánlati felhívás P.1 pontjában meghatározott időszakban (2011. 11. 24. – 2012. 11. 24.) és tartalommal - pénzintézetnél vezetett bankszámlához kiállított – a felhívás azonos pontjában meghatározott adatokat tartalmazó - hiteles pénzintézeti nyilatkozato(ka)t, beleértve az adott időszakban megszüntetett bankszámlákat is.

2. A Cégbejegyzés alapján az Önök cége ellen 2012. december 17-i dátummal bírósági végrehajtás indult. Kérem, nyilatkozzon hogy a végrehajtási eljárás tárgyát, illetve az azt kiváltó gazdasági esemény keletkezésének módját! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlásban benyújtott adatok nem elégségesek az ajánlattevő pénzügyi alkalmasságának egyértelmű meghatározására, így ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés d. pontja alapján érvénytelennek kell nyilvánítani.

3. A hatályos Kbt. előírja az ajánlatot aláíró aláírási címpéldányának benyújtását. Kérjük ezen dokumentum benyújtását! Kérem egyúttal a Horváth Sándorné által készített meghatalmazás cégszerű benyújtását!

4. Kérem, csatolja az ajánlat III.2.2. pontjában gazdasági – és pénzügyi alkalmasság igazolásába bevont szervezeteknek (Bélafa Faipari és Kereskedelmi Kft., valamint Global IT Services) a Kbt. 55. § (6) bekezdés c.) pontja szerinti kezességvállalásra és felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatait.

A hiánypótlás határidőre beérkezett, az megítélésünk szerint teljes körű. A Hév-Invest Kft önkéntes hiánypótlást nyújtott be, azonban a törvény lehetőségével élve azt üzleti titoknak minősítette. A végrehajtás ügyében az ajánlattevő csatolta az önálló bírósági végrehajtó levelét a végrehajtási eljárás megszüntetéséről, mert az adós teljesített.
Az ajánlatkérő az ajánlat ismételt átvizsgálásakor megállapította, hogy az ajánlat elbírálásakor 2. Jótállási idő hónapokban résszempont súlyszáma 40 helyett 30 ponttal lett figyelembe véve a kiértékeléskor, ezért az ajánlatkérő az összegzést az ajánlatok elbírálásáról javítani kívánja.
A javított összegzés alapján a nyertes ajánlattevő személye nem változik.
A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: HÉV-INVEST Kft.

Ajánlattevő székhelye/címe:8380 Hévíz, Madách u. 11/A.

I. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 58.379.000,-Ft
2. Jótállási idő hónapokban 60 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 30 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)
Kiválasztásának indoka: mert az ajánlattevő részajánlatonként összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette.II. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 5.699.400,-Ft
2. Jótállási idő hónapokban 12 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 60 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

Kiválasztásának indoka: a nyertes ajánlattevő az azt követő ajánlattevővel azonos pontszámú eredményt ért el, azonban a Kbt. 72.§ (2.) bekezdése szerint: ha több ajánlatnak azonos a kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül az összességében legelőnyösebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz.


A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Smart Info Kft.

Ajánlattevő székhelye/címe: 2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép. Fszt. 3.


I. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 59.890.000,-Ft
2. Jótállási idő hónapokban 60 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 45 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

II. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 6.350.000,-Ft
2. Jótállási idő hónapokban 36 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 59 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)Kiválasztásának indoka: mert az ajánlattevő részajánlatonként összességében a második legelőnyösebb ajánlatot tette.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és azt jóváhagyni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. január 29.

A polgármester nevében:

Ujvári Csaba sk.
Az előkészítési munkacsoport vezetője


HATÁROZATI JAVASLAT


1.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési beruházások kivitelezési feladatainak ellátása, 2. rész. eszközbeszerzés tárgyában hozott 3/2013.(I.9). számú határozatát módosítja:
A nyertes ajánlattevő neve, címe:
Ajánlattevő neve: HÉV-INVEST Kft.

Ajánlattevő székhelye/címe:8380 Hévíz, Madách u. 11/A.
I. részajánlat:
4. Ajánlati ár: nettó ár: 58.379.000,-Ft
5. Jótállási idő hónapokban 60 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
6. Kivitelezés időtartama 30 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)
Kiválasztásának indoka: mert az ajánlattevő részajánlatonként összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette.II. részajánlat:
4. Ajánlati ár: nettó ár: 5.699.400,-Ft
5. Jótállási idő hónapokban 12 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
6. Kivitelezés időtartama 60 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

Kiválasztásának indoka: a nyertes ajánlattevő az azt követő ajánlattevővel azonos pontszámú eredményt ért el, azonban a Kbt. 72.§ (2.) bekezdése szerint: ha több ajánlatnak azonos a kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül az összességében legelőnyösebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz.
A nyertes ajánlatot követő második legkedvezőbb ajánlatot tevő:
Ajánlattevő neve: Smart Info Kft.

Ajánlattevő székhelye/címe: 2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép. Fszt. 3.
I. részajánlat:
4. Ajánlati ár: nettó ár: 59.890.000,-Ft
5. Jótállási idő hónapokban 60 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
6. Kivitelezés időtartama 45 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

II. részajánlat:
4. Ajánlati ár: nettó ár: 6.350.000,-Ft
5. Jótállási idő hónapokban 36 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
6. Kivitelezés időtartama 59 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)Kiválasztásának indoka: mert az ajánlattevő részajánlatonként összességében a második legelőnyösebb ajánlatot tette.


2.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési beruházások kivitelezési feladatainak ellátása, 2. rész. eszközbeszerzés tárgyában felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét a szállítói szerződés aláírására.

Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Ujvári Csaba az előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő: Azonnal