2013. Január 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelete első olvasatban.
2. - Működetésre átadott oktatási intézmények vagyonkezelési szerződése.
3. - Az önkormányzat 2013. évi vagyongazdálkodási koncepciója.
4. - A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetése.
5. - A képviselő-testület 2013. évi munkaterve.
6. - A Jurisics-vár felújításával összefüggő eszközbeszerzésről szóló döntés.
7. - Múzeumok átadásával kapcsolatos megállapodás módosítása.
8.a - Vagyonügyek: A Felső krt. 10. II. 12. alatti lakás hasznosítása.
8.b - Vagyonügyek: A Várkör 16. alatti helyiségre vételi szándék.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
2. napirendi pont:
Működetésre átadott oktatási intézmények vagyonkezelési szerződése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata 225/2012. (XII. 13.) számú határozatával a Kőszegen működő oktatási intézmények működtetését átadta a magyar államnak. Az erről szóló megállapodás Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2012. december 13-án aláírásra került. Ezen megállapodás V. részében foglaltak alapján a két félnek 2013. január 15-ig a megállapodásban szereplő vagyonelemekre ingyenes vagyonkezelői szerződést kell kötnie. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megküldte a vagyonkezelési szerződés tervezetét, mely részletesen szabályozza a vagyonkezelés szabályait (lásd 1. sz. melléklet).

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására!

Kőszeg, 2013. január 24.


Huber László s.k.
polgármester


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között, a működtetésre átadott oktatási intézményekkel kapcsolatos vagyonkezelési szerződést elfogadja, s egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: azonnal


(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)