2013. Január 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelete első olvasatban.
2. - Működetésre átadott oktatási intézmények vagyonkezelési szerződése.
3. - Az önkormányzat 2013. évi vagyongazdálkodási koncepciója.
4. - A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetése.
5. - A képviselő-testület 2013. évi munkaterve.
6. - A Jurisics-vár felújításával összefüggő eszközbeszerzésről szóló döntés.
7. - Múzeumok átadásával kapcsolatos megállapodás módosítása.
8.a - Vagyonügyek: A Felső krt. 10. II. 12. alatti lakás hasznosítása.
8.b - Vagyonügyek: A Várkör 16. alatti helyiségre vételi szándék.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
5. napirendi pont:
A képviselő-testület 2013. évi munkaterve.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban javaslatot teszek Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi munkatervére.
A munkaterv tervezetének összeállítása a Szervezeti és Működési Szabályzatunkról szóló 8/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 9.§-ában leírtak szerint történt. 2012. decemberében levélben kértem a bizottságok, a kisebbségi önkormányzatok elnökeit, az intézmények, a civil szervezetek és a polgármesteri hivatal osztályvezetőit, hogy tegyenek javaslatokat a 2013. évben megtárgyalandó napirendekre.


A bizottsági üléseken elhangzott javaslatokat a tervezet tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 2013. évi munkatervünket jóváhagyni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. január 25.

Huber László s. k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi munkaprogramját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


Végrehajtásért felelős: Huber László polgármester.
Határidő: folyamatos, ill. értelemszerűen.


(A munkaterv tervezetét lsd. a letölthető formátumban.)