2020. Október 1., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sportegyesület működéséről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club működéséről.
4. - Kulturális intézmények átszervezésének előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatala.
5. - Beszámoló az Újvárosi Óvoda, valamint a Központi Óvoda és Bölcsőde 2019/20-as nevelési évéről.
6. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
7. - Tájékoztató a hulladékgazdálkodás és a hulladéklerakó aktuális helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződésének jóváhagyása.
9. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és az óvodák között létrejött, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötött megállapodások megszüntetése illetve módosítása.
10. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási többletigénye.
11. - A Kőszeg, 7151 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Szám: K/799-9/2020.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2020. október 1-jén (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
N A P I R E N D:

1. Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Nagy Edina aljegyző.
2. Beszámoló a Kőszegi Sportegyesület működéséről.
Előterjesztő: Kenyeri András elnök.
3. Beszámoló a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club működéséről.
Előterjesztő: Neudl Gábor elnök.
4. Kulturális intézmények átszervezésének előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
5. Beszámoló az Újvárosi Óvoda, valamint a Központi Óvoda és Bölcsőde 2019/20-as nevelési évéről.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
6. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
Előadó a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, valamint Kovács István igazgató.
7. Tájékoztató a hulladékgazdálkodás és a hulladéklerakó aktuális helyzetéről.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
8. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződésének jóváhagyása.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
9. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és az óvodák között létrejött, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötött megállapodások megszüntetése illetve módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
10. Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási többletigénye.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.
11. A Kőszeg, 7151 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
12. A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

A nyilvános ülésen megtárgyalt napirendek után:
Képviselői felvilágosítás kérés, közérdekű bejelentések, javaslatok.


Zárt ülés keretében:

1. A „Bölcsődei férőhelyek bővítése a kőszegi Központi Óvoda és Bölcsődében” tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.
2. A Kőszeg, Dózsa György utca útburkolat-, járda- és hídfelújítás, valamint vízvezeték-rekonstrukció beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása (az előterjesztést később küldjük).
3. Az önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására érkezett javaslatok elbírálása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.


Kőszeg, 2020. szeptember 25.


Básthy Béla s. k.
polgármester