2020. November 30., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló az önkormányzat 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosítása – végső elfogadás.
6. - Tájékoztató a Kőszegi Járási Hivatal 2017-2019. évi tevékenységéről.
7. - Tájékoztató Kőszeg Város és a kőszegi járás munkaerőpiaci helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
9. - Beszámoló a Kőszegi Települési Értéktár elmúlt évi munkájáról.
10. - A Kőszeg, 6088/3 és 6088/4 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
11. - A Kőszeg, 2581 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra szolgalmi jog bejegyzési kérelem.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
13. - Kőszeg Város Önkormányzata és a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó között 2020. október 30-án létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása.
Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.

A Kormány az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-COV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4-i hatállyal. Ezzel életbe lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Fenti jogkör alapján a polgármester jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

Tervezett polgármesteri döntések
2020. november 30 (hétfő)

N A P I R E N D:

1. A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

3. Beszámoló az önkormányzat 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

4. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
5. Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosítása – végső elfogadás.
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész.

6. Tájékoztató a Kőszegi Járási Hivatal 2017-2019. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Dr. Kapiller Sarolta járási hivatalvezető.

7. Tájékoztató Kőszeg Város és a kőszegi járás munkaerőpiaci helyzetéről.
Előterjesztő: Dr. Kapiller Sarolta járási hivatalvezető.

8. Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
Előterjesztő: Révész József igazgató.

9. Beszámoló a Kőszegi Települési Értéktár elmúlt évi munkájáról.
Előterjesztő: Révész József elnök.

10. A Kőszeg, 6088/3 és 6088/4 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

11. A Kőszeg, 2581 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra szolgalmi jog bejegyzési kérelem.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

12. A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása. (később küldjük)
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.


A nyilvánosság korlátozásával, azaz a „zárt ülés” szabályai szerint:

1. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ vezetőjének a megbízása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.


2. A Kőszeg, Írottkő út 13/B. 1/3. szám alatti ingatlan bérlőjének kijelölése.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

3. Közbeszerzési ügyekben döntés. (később küldjük)
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.