2021. Szeptember 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 11., 12., 13. és 14. módosítása – végső elfogadás.
2. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2020/21. évi nevelési évéről.
3. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
4. - Pavilonok elbontására vonatkozó döntések meghozatala.
5. - A nemezgyári duzzasztózsilippel kapcsolatos döntések meghozatala.
6. - A Kőszeg, 0205/15 hrsz.-ú közút elnevezése.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
11. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Szociális Gondozási Központ előirányzat átcsoportosítási kérelme.
12. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg, Rákóczi u. 91. fsz. 8. alatti megüresedett lakás hasznosítása.
13. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város Önkormányzata létszám emelése.
Szám: K/7430-7/2021.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2021. szeptember 30-án (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
N A P I R E N D:

1. Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 11., 12. 13. és 14. módosítása – végső elfogadás (az anyagot később küldjük).
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész.

2. Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2020/21. évi nevelési évéről.
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető.

3. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.

4. Pavilonok elbontására vonatkozó döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

5. A nemezgyári duzzasztózsilippel kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

6. A Kőszeg, 0205/15 hrsz.-ú közút elnevezése.
Előterjesztő: Kiss Péter, a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság elnöke.

A nyilvános ülésen megtárgyalt napirendek után:
Képviselői felvilágosítás kérés, közérdekű bejelentések, javaslatok.

Zárt ülés keretében:
1. Panasz elbírálása idősotthoni ellátás ügyében.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

2. Önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására érkezett javaslatok elbírálása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

Kőszeg, 2021. szeptember 24.
Básthy Béla s. k.
polgármester
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.