2021. Szeptember 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 11., 12., 13. és 14. módosítása – végső elfogadás.
2. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2020/21. évi nevelési évéről.
3. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
4. - Pavilonok elbontására vonatkozó döntések meghozatala.
5. - A nemezgyári duzzasztózsilippel kapcsolatos döntések meghozatala.
6. - A Kőszeg, 0205/15 hrsz.-ú közút elnevezése.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
11. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Szociális Gondozási Központ előirányzat átcsoportosítási kérelme.
12. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg, Rákóczi u. 91. fsz. 8. alatti megüresedett lakás hasznosítása.
13. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város Önkormányzata létszám emelése.
13. napirendi pont:
Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város Önkormányzata létszám emelése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (Támogató) támogatási szerződést kötött Kőszeg Város Önkormányzatával (Kedvezményezett) a „Városkörnyéki közösségi közlekedés-fejlesztés (Szombathely – Kőszeg GYSEV közlekedéshez kapcsolódó)” című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosítása érdekében nyújtott 355 millió forint összegről.
A feladatok szakmai megvalósítására előírt -módosított - végső határidő 2022. június 30.
A projektmenedzseri feladatokat külső szakember, Krizmanich István látta el, azonban az Önkormányzat felmondta a „Kőszegi Intermodális Csomópont megvalósításával kapcsolatos projektmenedzseri és egyéb szolgáltatási feladatok ellátása” tárgyában létrejött megbízási szerződést ez év október 1. napjával a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 8. § (6c) bekezdése és 32/E. § (2) bekezdésére tekintettel, ugyanis ha az Önkormányzat a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó juttatás után 40 százalékos mértékű adófizetési kötelezettsége keletkezik.
Tekintettel a feladat nagyságrendjére, a feladat teljesítési határidejére, indokolt, hogy 1 év határozott időre az önkormányzat alkalmazásában felvegyünk egy projektmenedzsert.
A projekt elkészítése, lebonyolítása és elszámolása olyan mértékű terhet jelent, amellyel a jelenlegi apparátus nem tud megbirkózni.
Amennyiben a Képviselő-testület engedélyezi a létszám emelését, akkor az előirányzat fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosításra is szükség van. Az átcsoportosítás többletköltséggel nem járna.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze az önkormányzati létszám egy fővel történő megemelését 2021. október 1. napjától 1 év határozott időtartamra.


Kőszeg, 2021. szeptember 28.Básthy Béla s.k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2021. október 1. napjától az önkormányzat létszámának egy fővel - egy év időtartamra, határozott időre - történő megemelését, a „Városkörnyéki közlekedés fejlesztés (Szombathely – Kőszeg GYSEV közlekedéshez kapcsolódó)” projektmenedzsmenti feladatok ellátására a pályázatból elszámolható projektmenedzseri kifizetések terhére.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: értelemszerűen

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésén belül az alábbi átcsoportosításhoz járul hozzá:
a 2021. évi költségvetésének „Városkörnyéki közlekedés fejlesztés (Szombathely – Kőszeg GYSEV közlekedéshez kapcsolódó)” projektmenedzsmenti feladatok ellátása dologi előirányzatát 970 200 Ft-tal lecsökkenti, a személyi juttatások előirányzatát 840 000 Ft-tal megemeli és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 130 200 Ft-tal megemeli.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerűen
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.