2021. Szeptember 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 11., 12., 13. és 14. módosítása – végső elfogadás.
2. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2020/21. évi nevelési évéről.
3. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
4. - Pavilonok elbontására vonatkozó döntések meghozatala.
5. - A nemezgyári duzzasztózsilippel kapcsolatos döntések meghozatala.
6. - A Kőszeg, 0205/15 hrsz.-ú közút elnevezése.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
11. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Szociális Gondozási Központ előirányzat átcsoportosítási kérelme.
12. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg, Rákóczi u. 91. fsz. 8. alatti megüresedett lakás hasznosítása.
13. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város Önkormányzata létszám emelése.
11. napirendi pont:
Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Szociális Gondozási Központ előirányzat átcsoportosítási kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kőszeg Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.13.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Ezek alapján a Kőszegi Szociális Gondozási Központ, mint költségvetési szerv vezetőjeként kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Intézmény részére előirányzat átcsoportosítást engedélyezze a beruházási kiadásokról a dologi kiadásokra 800 100 Ft értékben.
A kérelem indoka:
Az iskola-és ifjúság egészségügyi ellátás biztosítása a Kőszegi Szociális Gondozási Központ feladata. Ez egyaránt jelenti az iskolaorvosi és védőnői feladatok biztosítását. Az iskolaorvosi tevékenységet heti 20 órás megbízási jogviszonnyal látta el Dr. Izer Ildikó 2021.06.15-ig. Mivel a hirdetésekre nem jelentkezett senki, sőt érdeklődő sem volt, ezért 2021.08.31-ig Dr. Izer Ildikóval kötöttünk újra megbízási szerződést. 2021. augusztus végén a doktornő arról tájékoztatott, úgy alakultak az elfoglaltságai, hogy a továbbiakban nem tud szerződni erre a feladatra.
Iskolaorvosi feladatok ellátásáról tárgyaltunk Dr. Kiss Gabriellával, Dr. Nagy Csabával, Dr. Koczor Gáborral, Dr. Szabó Attilával, valamint meghirdetésre került a Vas Népében, MOK oldalán, Kőszeg város honlapján-eredménytelenül.
A Megbízási díjat (bruttó 300000 Ft/hó, 3750 Ft/óra) NEAK finanszírozásból tudtuk teljesíteni, de a finanszírozás csak akkor jár, ha minimum heti 20 órás megbízási szerződés áll fent az ellátó orvossal.
2021. szeptember hónapban már nem volt orvosunk, az iskolákban elmaradtak az alkalmassági- és szűrővizsgálatok és eljött a kampányoltások ideje is.
2021.09.22-én felhívtam Dr. Izer Ildikót, hogy mi az a minimális idő, amit ki tudna szorítani erre a feladatra a praxisa mellett- ugyanis maga az óraszám is probléma, mert nincs úgymond felesleges 20 óra az orvosi praxisokban, és ugyanarra időtartamra csak egy helyre lehet szerződni- azt a választ kaptam, hogy heti 5 óra, keddenként 7-.9.30 és 14-16.30. A megbízási díjjal kapcsolatban 2021.09.27-én hívott, bruttó 20 000 Ft/óradíjért vállalja, és csak 2021. október-november hónapra.
Szakmai szempontból a heti 5 óra nagyon kevés, nagy figyelmet kell fordítani a szervezésre és szükség van az iskolák együttműködésére is, mert így a szűrővizsgálatokra kétszer kell elmenni az egyes osztályoknak, hogy az orvosi rendelési időben csak orvosi tevékenységet kelljen végezni, a védőnői szűrésekhez pedig elegendőek a védőnők. Többek között ezért is vállalja jelenleg csak 2 hónapra a feladatot a doktornő.
Az intézmény 2021. évi költségvetésében egész évre számoltunk a NEAK bevétellel, a havi 300 000 Ft megbízási díj fedezeteként. Mivel szeptember óta nincs orvos, ezért a NEAK finanszírozást le kellett mondanunk, és a heti 5 órás szerződésre nem is fogunk kapni, viszont 2021. október-november hónapban a doktornő által megadott óradíjak alapján 400 000 Ft/hó kiadással kell számolnunk.

Ennek biztosítására előirányzat-átcsoportosítási kérelemmel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez. A védőnői ellátás és az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás beruházási előirányzatainak csökkentésével és az iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás dologi előirányzatának (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás) megemelésével biztosítható ez az összeg.
Beruházási előirányzat csökkentés:
Iskola-és ifjúság egészségügyi ellátás: 240 000 Ft + 64 800 Ft (Áfa)
Védőnői ellátás: 390 000 Ft+ 105 300 Ft (Áfa)
Összesen: 800 100 Ft
Dologi előirányzat növelés:
Iskola-és ifjúság egészségügyi ellátás: 800 100 Ft
A fenti előirányzat átcsoportosítás nem igényel többletigényt pénzügyi fedezete a költségvetésből finanszírozható, így Kőszeg Város Önkormányzatának többletkiadást nem jelentene.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására!

Kőszeg, 2021. szeptember 28.

Raposa Helga s.k.
Intézményvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2021. évi intézményi költségvetésén belül a védőnői ellátás és az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás tevékenységének beruházási előirányzatát összesen 800 100 Ft-tal lecsökkenti és a védőnői ellátás és az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás tevékenységének dologi előirányzatát összesen 800 100 Ft-tal megemeli.
Felelős: Raposa Helga intézményvezető
Határidő: azonnal
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.