2021. Szeptember 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 11., 12., 13. és 14. módosítása – végső elfogadás.
2. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2020/21. évi nevelési évéről.
3. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
4. - Pavilonok elbontására vonatkozó döntések meghozatala.
5. - A nemezgyári duzzasztózsilippel kapcsolatos döntések meghozatala.
6. - A Kőszeg, 0205/15 hrsz.-ú közút elnevezése.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
11. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Szociális Gondozási Központ előirányzat átcsoportosítási kérelme.
12. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg, Rákóczi u. 91. fsz. 8. alatti megüresedett lakás hasznosítása.
13. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város Önkormányzata létszám emelése.
2. napirendi pont:
Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2020/21. évi nevelési évéről.

Tisztelt Képviselő-testület!


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény részletesen szabályozza a köznevelési intézmények fenntartóinak jogait, kötelességeit. A törvény 85. § (2) bekezdése alapján a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti a köznevelési intézmény vezetőjét arra, hogy intézménye tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde tevékenységének naprakész követése érdekében az óvodai beszámoló bekerült Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének munkatervébe.

E beszámolót, amelyet az óvoda vezetője készít el, el kell fogadnia az intézmény nevelőtestületének is. A nevelőtestület a beszámolót nevelőtestületi értekezleten elfogadta.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

A beszámolót a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kőszeg, 2021. szeptember 24.


Guttmann Ferencné s.k.
intézményvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdése értelmében a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2020/21-es nevelési évről készített beszámolóját a melléklet szerint megismerte, és az intézményi beszámolót elfogadja.

(A beszámolót és a mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.