2021. Szeptember 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 11., 12., 13. és 14. módosítása – végső elfogadás.
2. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2020/21. évi nevelési évéről.
3. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
4. - Pavilonok elbontására vonatkozó döntések meghozatala.
5. - A nemezgyári duzzasztózsilippel kapcsolatos döntések meghozatala.
6. - A Kőszeg, 0205/15 hrsz.-ú közút elnevezése.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
11. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Szociális Gondozási Központ előirányzat átcsoportosítási kérelme.
12. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg, Rákóczi u. 91. fsz. 8. alatti megüresedett lakás hasznosítása.
13. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város Önkormányzata létszám emelése.
12. napirendi pont:
Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg, Rákóczi u. 91. fsz. 8. alatti megüresedett lakás hasznosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati ingatlanok kezelésével megbízott Kőszegi Városüzemeltető Kft. a Kőszeg, Rákóczi F. u. 91. fszt. 8. sz. alatti 40 m2 nagyságú (1 szoba, 1 konyha, 1 kamra) komfort nélküli lakás megüresedését jelentette le.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelete alapján az üres lakást a képviselő-testület értékesítésre kijelölheti. A tárgyi ingatlan a 2021. évi vagyongazdálkodási koncepció elfogadásakor az egyedi döntés alapján elidegeníthető vagyon kategóriába került, azonban a folyamatosan mutatkozó bérlakásigényekre, valamint arra tekintettel, hogy a társasházban az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik, javasolt a lakás bérbeadás útján történő hasznosítása.

Egyeztetve az ingatlankezelővel, ahhoz, hogy a komfort nélküli lakás beköltözhető legyen tisztasági meszelésre, 2 nyílászáró cserére és 2 nyílászáró javításra lenne szükség.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság előzetesen már döntést hozott arra vonatkozóan, hogy amennyiben a képviselő-testület a lakás további bérbeadását támogatja, úgy a szóban lévő lakást szociális alapon, felújítási kötelezettséggel, bérbeszámítási lehetőség mellett kívánja bérbe adni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2021. szeptember 28.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
Városüzemeltetési osztályvezető

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Rákóczi F. u. 91. fszt. 8. szám (Hrsz. 2499/A/8) alatti 40 m2 alapterületű lakás bérbeadás útján történő hasznosítását.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerű
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.