2021. Szeptember 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 11., 12., 13. és 14. módosítása – végső elfogadás.
2. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2020/21. évi nevelési évéről.
3. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
4. - Pavilonok elbontására vonatkozó döntések meghozatala.
5. - A nemezgyári duzzasztózsilippel kapcsolatos döntések meghozatala.
6. - A Kőszeg, 0205/15 hrsz.-ú közút elnevezése.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
11. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Szociális Gondozási Központ előirányzat átcsoportosítási kérelme.
12. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg, Rákóczi u. 91. fsz. 8. alatti megüresedett lakás hasznosítása.
13. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város Önkormányzata létszám emelése.
9. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

(A képviselő-testület 2021. szeptember 30-i ülésére.)Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 27/2021. (VIII. 26.) képviselő-testületi határozatában a képviselő-testület a Kőszeg, 6896 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület kertvárosias lakóterület (Lke-Z1/4) céljára történő belterületbe vonását kezdeményezte azt követően, hogy a Helyi Építési Szabályzatnak megfelelő telekmegosztás megtörténik és a tulajdonos a belterületbe vonással kapcsolatban felmerülő költségeket vállalja.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a képviselő-testület döntését megküldték az érdekelteknek.

A 28/2021. (VIII. 26.) határozatában a képviselő-testület a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2022-2036 időszakra Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata, valamint Beruházások összefoglaló táblázata – V001 Szombathely ivóvízellátási rendszer” című dokumentumokat,
a 29/2021. (VIII. 26.) határozatában pedig a „Gördülő fejlesztési terv a 2022-2036 időszakra Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata, valamint Beruházások összefoglaló táblázata – S001 Szombathely szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer” című dokumentumokat hagyta jóvá.
Mindkét határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a döntéseket megküldte a szolgáltató felé.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.


A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság a szeptemberi, rendes ülésén jóváhagyta:
– a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde munkatervét, valamint
– a Kőszeg Rákóczi u. 91. fsz. 8. alatti üres lakás ügyében előzetesen már döntést hozott arra vonatkozóan, hogy amennyiben a képviselő-testület a lakás további bérbeadását támogatja, úgy szociális alapon, felújítási kötelezettséggel, bérbeszámítási lehetőség mellett kívánja bérbe adni.


Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2021. augusztus 26. és 2021. szeptember 29. között összesen 99 települési támogatást, valamint 9 lakásfenntartási támogatást állapított meg.
Az SZMSZ 5. mellékletének 9. pontja alapján a polgármester dönt Kőszeg város zászlójának, címerének és nevének használatával kapcsolatos ügyekben.
Básthy Béla polgármester úr a Kőszeg város jelképeiről és a Kőszegre utaló elnevezésekről, azok használatáról, valamint a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet alapján:
- a Kiss János u. 3. alatt működő „Kőszeg Panzió” működtetésére létrejött „Kőszeg Panzió Kft.” elnevezésű új gazdasági társaság nevében, valamint
- Tóthné Márffy Ildikó egyéni vállalkozó (Kórház u. 6.) részére a „Kőszeg 2022” néven megjelenő képes falinaptár kiadására vonatkozóan
engedélyezte a Kőszeg név használatát.

Kőszeg, 2021. szeptember 29.

Dr. Zalán Gábor s. k. jegyző
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.