2024. Január 24., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elrendelése.
2. - A Kőszegi Települési Értéktár Testület beszámolója.
3. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
4. - Döntés a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatója munkaidejéről.
5. - A Kőszeg 035/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
6. - A Kőszeg, 2869/28 és 2869/29 hrsz-ú kivett ipartelep megnevezésű ingatlanok értékesítésére kiírt pályázati felhívás jóváhagyása.
7. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
8. - A képviselő-testület 2024. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
10. - Egy mappában a 2024. január 24-i ülés anyagai.
Szám: K/…….-1/2024.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2024. január 24-én (szerdán)
9 órakor

a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elrendelése.
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész.

2. A Kőszegi Települési Értéktár Testület beszámolója.
Előterjesztő: Révész József elnök.

3. Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

4. Döntés a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatója munkaidejéről.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

5. A Kőszeg 035/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

6. A Kőszeg, 2869/28 és 2869/29 hrsz-ú kivett ipartelep megnevezésű ingatlanok értékesítésére kiírt pályázati felhívás jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

7. A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.

8. A képviselő-testület 2024. évi munkatervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

A napirend megtárgyalása után:
Képviselői kérdések, közérdekű bejelentések, javaslatok.

Kőszeg, 2024. január 19.

Básthy Béla s. k.
polgármester