Határozatok

Sorszám Cím
1. 309/2007. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 285/2007. (XI. 29.) határozatát visszavonja és hozzájárul, hogy Kardos Péter, Orbán ...
2. 308/2007. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2826 és 2558/1 hrsz. ingatlanok (jelenlegi ASTE Bútorszövetgyár területe) tekintetében nem ...
3. 307/2007. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonát képező és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonkezelésében ...
4. 306/2007. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 97/2007. (IV. 17.) határozatát visszavonja, mivel a Readiness Kft. a 2007. ...
5. 305/2007. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendelete 17. ...
6. 304/2007. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 8. § (1) ...
7. 303/2007. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. december 21. napjától kijelöli Kőszeg Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata részére a ...
8. 302/2007. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Szabóhegyi út közvilágításának létesítése érdekében a pénzügyi átcsoportosítást a tervezési ...
9. 301/2007. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülések felvételére és annak Kőszeg teljes területén történő kétszeri közvetítésére ...
10. 300/2007. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kőszegi Sport Egyesület Síugró Szakosztálya által javasolt "Kenyérhegyi Kalandpark" projekt ...
11. 299/2007. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városmajor és piac területének fejlesztésére vonatkozó, benyújtott fejlesztési-beépítési koncepciókkal kapcsolatban az ...
12. 298/2007. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszegi Városfejlesztő Kft.-nek az eddigi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. ...
13. 297/2007. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Elamen Zrt. által üzemeltetett kőszegi közétkeztetési konyhák HACCP rendszerének érvényesülésének felülvizsgálatáról ...
14. 296/2007. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. január 1. hatállyal a közte és az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó ...
15. 295/2007. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Básthy Béla alpolgármester tiszteletdíját 2008. január 1. napjától kezdődően az 1994. évi ...
16. 294/2007. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
KIVONAT a városi képviselő-testület 2007. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből 294/2007. (XII. 20.) képviselő-testületi határozat: Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huber László ...
17. 261/2007. (XI. 8) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 181/2007 (VIII. 28.) számú határozatát. 2. A képviselő-testület felhatalmazza a ...
18. 260/2007. (XI. 8) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 500 000 000 Ft névértéken svájci frankban denominált önkormányzati kötvény kibocsátását, ...
19. 259/2007. (XI. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat 1 380 000 Ft névértékű Éd MÉH részvénycsomagjának értékesítését ...
20. 258/2007. (XI. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 229/2007. (IX. 25.) határozata módosítását az alábbiak szerint: 1. A képviselő-testület elrendeli ...
21. 181/2007. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
1 Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2917/12. hrsz. 6 ha 1421m² ingatlan telekfelosztása a ...
22. 166/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik az Európai Autómentes Nap (2007. szeptember 22.) rendezvényeihez. Felelős: Huber László polgármester. Hivatali ...
23. 165/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az Idősek Gondozóháza beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésre 1 400 E Ft átcsoportosítását ...
24. 164/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Velemi u. 36/A. III. em. 11. szám alatti ingatlant vállalati ...
25. 163/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Liszt F. u. 30. szám, 2530 hrsz alatti ingatlan ...
26. 162/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet ...
27. 161/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új temető területét érintő 0195/13 és 0195/15 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására vonatkozóan ...
28. 160/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 03-219-262/2007. szám alatt, az ivóvízfogyasztás alapdíjának, ...
29. 159/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 2. A képviselő-testület a ...
30. 158/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház ...
31. 157/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportegyesület Ökölvívó Szakosztályát a 2007. évben 400 E Ft egyszeri ...
32. 156/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportegyesületet a 2007. évben 2 M Ft többlettámogatásban részesíti a ...
33. 155/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítése és közvetítése ...
34. 154/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Ólmodi út felújításával. A felújítás költségét, nettó 3.588.500 Ft-ot a ...
35. 153/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszegi Városüzemeltető Kht. telephely racionalizálásával kapcsolatosan további alternatívák és lehetőségek ...
36. 152/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közparkokba (Várkör és Károly Róbert tér) tervezett nyilvános WC-k megvalósíthatóságáról szóló ...
37. 151/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Képviselő-testülete elrendeli a polgármesteri hivatal Kőszegi Városüzemeltető Kht. intézménytakarítási keretéből 203.607.-Ft átcsoportosítását a Jurisics-vár ...
38. 150/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Jurisics-vár felújításának előkészületeiről szóló beszámolót. ...
39. 149/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 2. A ...
40. 148/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Diákönkormányzat tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, s egyben elismerését fejezi ki ...
41. 147/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli pályázati kiírás előterjesztését a lakótelep V.-ös ütem területének hasznosítására. Felelős: Huber László ...
42. 146/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városmajor területének (Kossuth Lajos u.-Piac-Táncsics u.) hasznosítását pályázat keretében kívánja megoldani, ...
43. 145/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belváros forgalmi rendjével kapcsolatosan elrendeli a "Gesztenyés" parkolón átvezető út ...
44. 144/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht. alapító okiratát az alábbiak szerint ...
45. 143/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. ...
46. 142/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2007-2008-as fejlesztési időszak kiemelt projektjeit és megbízza a polgármestert, valamint ...
47. 141/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását – ...
48. 140/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár alapító okiratának 11. pontját az alábbiak szerint ...
49. 139/2007. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2007. (IV. 1.) önkormányzati ...
50. 136/2007. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése alapján Lajos Tibornét ...
51. 135/2007. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése alapján Pócza ...
52. 134/2007. (V. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház részére a "Közkincs III. program" pályázaton való ...
53. 133/2007. (V. 22) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati ...
54. 132/2007. (V. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet ...
55. 130/2007. (V. 22) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idősek Gondozóháza építés és Hajléktalan szállás korszerűsítés tárgyú beruházás építés ...
56. 130/2007. (V. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CentrArt Egyesületnek a Kőszeg városra vonatkozó kiadvány és ismertető táblák szövegének ...
57. 129/2007. (V. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium fűtéskorszerűsítése tárgyában készült ajánlattételi felhívást ...
58. 128/2007. (V. 22) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város hírműsorainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítése és közvetítése tárgyában ...
59. 127/2007. (V. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Gondozási Központ alapító okiratának 3. pontja 2007. július 1-jétől az ...
60. 126/2007. (V. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Kőszeg Város Idősügyi Tanácsának 2007. július 1-i hatállyal történő létrehozását. Felelős: Huber ...
61. 125/2007. (V. 22) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 35/2007. (II. 27.) Kt. határozattal elfogadott vagyongazdálkodási koncepciót az alábbiak ...
62. 124/2007. (V. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Római Katolikus Egyházközség részére, a Szent Imre templom felújításának céljaira ...
63. 123/2007. (V. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Képviselő-testülete a 2007. költségvetés terhére a 122/2007. (V. 22.) határozatban foglaltakon túl, további 1.500.000.-Ft ...
64. 122/2007. (V. 22) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Képviselő-testülete elfogadja az 1532-es török ostrom 475. évfordulójának előkészítéséről szóló beszámolót. 2. A ...
65. 121/2007. (V. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Hétforrás Program elnevezéssel Kőszeg város turizmusának értékelő összegzését és fejlesztési ...
66. 120/2007. (V. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht. Felügyelő Bizottságának a 2006. évi ...
67. 119/2007. (V. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Kht. 2006 évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy ...
68. 118/2007. (V. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Jurisics-vár Művelődési Központ és ...
69. 117/2007. (V. 22) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Elamen Zrt-vel kötött, 2005. január 6-án kelt szerződés pénzügyi vonzatáról ...
70. 64/2007. (III. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a vár felújításának előkészületeiről szóló beszámolót és a menedzsment tervet. Felelős: Huber ...
71. 52/2007. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Kőszeg Város Polgárait, hogy a március 15-i Nemzeti Ünnepünk méltó megünneplése ...
72. 24/2007. (II. 13) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház valamint a Chernel Kálmán Városi Könyvtár ...
73. 23/2007. (II. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a fenntartó többcélú kistérségi társulásnál az átadott közoktatási intézmények előirányzat túllépésének ...
74. 22/2007. (II. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többcélú társulás fenntartásába adott oktatási intézmények 2006. évi elszámolásából adódó 13 ...
75. 21/2007. (II. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetési rendeletbe a következők beépítését rendeli el: 1. A képviselő-testület elrendeli ...
76. 20/2007. (I. 30) képviselő-testületi határozat
HATÁROZAT Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Miklós István (szül: Celldömölk, 1964. 09. 15. an: Kiss Teréz) Kőszeg, ...
77. 19/2007. (I. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata elrendeli a 2004. február 4-én a Napsugár Bölcsőde Szociális Ellátó Kht. és közötte ...
78. 18/2007. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: A ...
79. 17/2007. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg, Rákóczi F. u. 78. I/34. sz. alatti önkormányzati lakás vagyonrendelet szerinti ...
80. 16/2007. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Rákóczi F. u. 2. sz. alatti hátsó udvari önkormányzati lakás ...
81. 15/2007. (I. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Velemi u. 36/A III/11. sz. alatti önkormányzati lakást a vagyonrendelet ...
82. 14/2007. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 1844 hrsz-ú, természetben a Kőszeg, Chernel u. 2. sz. alatt ...
83. 13/2007. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg 2165/2 hrsz-ú, természetben Kőszeg, Táncsics M. u. 21. sz. alatt ...
84. 12/2007. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Pék u. 3. I/2. sz. (44 m2) alatti lakás értékesítése ...
85. 11/2007. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg 3173 és 3176 hrsz-ú, természetben Kőszeg, Rákóczi F. u. 32. ...
86. 10/2007. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Temető utcai és a Kőszegfalvi utcai köztemetők üzemeltetése közbeszerzési eljárásban ...
87. 9/2007. (I. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a többcélú társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslat kidolgozását. A képviselő-testület a ...
88. 8/2007. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a pénzügyminiszter lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére vonatkozó ...
89. 7/2007. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat, mint eladó és a Hovi-Ép Kft. mint ...
90. 6/2007. (I. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a többcélú társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslat kidolgozását. A képviselő-testület a ...
91. 5/2007. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával ...
92. 4/2007. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 260/2006. (XII. 12.) képviselő-testületi határozat 5. pontjával létrehozott, a Szociális Gondozási ...
93. 3/2007. (I. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2007. (I. 11.) határozatának 2. pontját úgy módosítja, hogy elrendeli a ...
94. 2/2007. (I. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei részére számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási, rövid lejáratú hitelek, munkabérhitel, ...
95. 1/2007. (I. 11) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházat valamint a ...