2019. Június 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2018. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Ostromnapok Egyesület tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2018. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
5. - Beszámoló a 2018. évben végzett hulladékgazdálkodással kapcsolatos elszámolások helyzetéről.
6. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
7. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelme.
8. - A Kőszeg, 6075/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2222 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék.
9.b - Vagyonügy: A Kőszeg, 1329 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat.
10. - Egy mappában a 2019. június 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
12. - Rendkívüli előterjesztés: Költségvetési előirányzatok átcsoportosításának elrendelése a minimálbér és a garantált bérminimum emelése címén kapott támogatás miatt.
7. napirendi pont:
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!

Azzal a kéréssel fordulunk a Tisztelt Képviselő Testülethez, hogy intézményünk részére pályázati önerő felhasználását biztosítani szíveskedjenek.

Indoklás:
Az Önkormányzat az idei évben nem nyújtott be érdekeltségnövelő pályázatot, mivel nem vagyunk rá jogosultak, azonban az Önkormányzat a Vár költségvetésében biztosított erre a célra 1.000 E Ft önerőt.
Kérjük az önerő összegének beruházásról felújításra való felhasználását engedélyezni

szíveskedjenek. Az összeget a lovagterem klíma javítására szeretnénk felhasználni teljes egészében. Az intézkedés többletforrás biztosítását nem igényli.

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.


Kőszeg, 2019. június 21.


Pócza Zoltán s.k.
Jurisics-vár Műv. Közp. és
Várszínház igazgatója
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház részére, hogy a költségvetésében közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerőként feltüntetett 1.000 E Ft összeget felhasználja, valamint engedélyezi ezen összegnek a beruházás költségvetési főelőirányzatáról felújítási költségvetési főelőirányzatra történő átcsoportosítását.


Felelős: Pócza Zoltán igazgató
Határidő: azonnal