2019. Június 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2018. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Ostromnapok Egyesület tevékenységéről.
4. - Beszámoló a 2018. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
5. - Beszámoló a 2018. évben végzett hulladékgazdálkodással kapcsolatos elszámolások helyzetéről.
6. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
7. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelme.
8. - A Kőszeg, 6075/1 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
9.a - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2222 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék.
9.b - Vagyonügy: A Kőszeg, 1329 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat.
10. - Egy mappában a 2019. június 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
12. - Rendkívüli előterjesztés: Költségvetési előirányzatok átcsoportosításának elrendelése a minimálbér és a garantált bérminimum emelése címén kapott támogatás miatt.
11. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

(A képviselő-testület 2019. június 27-i ülésére.)


Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 73/2019. (IV. 25.) képviselő-testületi határozattal a képviselő-testület jóváhagyta az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter 2019. évi „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére kiírt közös pályázat benyújtását.
A határozatra jelenti Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető, hogy a pályázat benyújtása határidőben megtörtént.

A 77/2019. (IV. 25.) határozatában a képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy a Kőszeg, 0145/2 hrsz-ú, szántó megnevezésű, 20235 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozóan – a Kőszegen, 2019. március 11-én létrejött adásvételi szerződés tekintetében – az ingatlan-nyilvántartásba Kőszeg Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jogával nem kíván élni.
A határozatra jelenti Németh Ildikó a városüzemeltetési osztály vezetője, hogy a tájékoztatást megküldték a kérelmezőnek a testületi döntésről.

A 79/2019. (IV. 25.) határozatában a képviselő-testület a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva megválasztotta a Kőszegi Járásbíróság fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bírósági ülnökeit 4 éves időtartamra.
A határozatra jelentem, hogy a képviselő-testület döntését megküldtük a Kőszegi Járásbíróság elnöke részére.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2019. május 30. és 2019. június 26. között összesen 62 települési támogatást, valamint 6 lakásfenntartási támogatást állapított meg.

Kőszeg, 2019. június 26.

Dr. Zalán Gábor s. k. jegyző