2020. Január 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
2. - A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
3. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításáról szóló 114/2018. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat módosítása.
4. - A Kőszegi SE elszámolási határidő hosszabbítás iránti kérelme.
5. - A Városi Rádióklubbal kötendő használati megállapodás.
6. - A Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és területrészének visszaadása.
7. - A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása (az előterjesztést később küldjük).
8. - Vagyonügy: A Kőszeg, Rákóczi u. 10. alatti társasház cserekérelme.
9. - Az építésügyi feladatok átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötése (rendkívüli előterjesztés).
13. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola tornacsarnoka felújítására pályázat benyújtása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
3. napirendi pont:
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításáról szóló 114/2018. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 114/2018. (VI.28.) képviselő-testületi határozatával elrendelte 2018. augusztus 1. napjától a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának 1 fővel – legfeljebb 2020. január 31. napjáig tartó határozott időre történő megemelését az elnyert TOP projektek projektmenedzsmentre fordítható keret terhére.
A még folyamatban lévő pályázatok megvalósításához, illetve a kapcsolódó feladatok elvégzéséhez továbbra is szükség lenne az 1 fő köztisztviselőre.
Az egy fő 2020. december 31-ig történő foglalkoztatásának kiadásaira a TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00003 Jurisics Miklós ipari park fejlesztése Kőszegen, valamint a TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 Fenntartható örökség és rendezvényturizmus fejlesztése Kőszegen és térségében projektek projektmenedzsmentre fordítható kerete nyújtana fedezetet.
A leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a 114/2018. (VI.28.) képviselő-testületi határozat módosításához oly módon, hogy a 2018. augusztus 1. napjától elrendelt Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának 1 fővel történő emelését legfeljebb 2020. december 31. napjáig engedélyezni szíveskedjen.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Kőszeg, 2020. január 23.


Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 114/2018. (VI.28.) képviselő-testületi határozata 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2018. augusztus 1. napjától a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának 1 fővel – legfeljebb 2020. december 31. napjáig határozott időre – történő megemelését az elnyert TOP projektek projektmenedzsmentre fordítható keret terhére.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal.