2020. Január 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
2. - A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
3. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításáról szóló 114/2018. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat módosítása.
4. - A Kőszegi SE elszámolási határidő hosszabbítás iránti kérelme.
5. - A Városi Rádióklubbal kötendő használati megállapodás.
6. - A Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és területrészének visszaadása.
7. - A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása (az előterjesztést később küldjük).
8. - Vagyonügy: A Kőszeg, Rákóczi u. 10. alatti társasház cserekérelme.
9. - Az építésügyi feladatok átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötése (rendkívüli előterjesztés).
13. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola tornacsarnoka felújítására pályázat benyújtása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
14. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 209/2019. (XI. 28.) határozatában a képviselő-testület az önkormányzat és a Kőszegi Triatlon és Úszó Klubbal (9730 Kőszeg, Erdő utca 17.) kötendő feladatátvállalási megállapodást jóváhagyta, valamint felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.
A határozatra jelentem polgármester úrral együtt, hogy megállapodást a felek aláírták.

A képviselő-testület a 215/2019. (XI. 28.) határozatával jóváhagyta a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Sportegyesület között – a Kőszeg, Petőfi tér 37. szám alatti, 2524 hrsz-ú ingatlanon birkózó csarnok megvalósításával és átadás-átvételével kapcsolatos feladatok elvégzésére –vonatkozó együttműködési megállapodást.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a BMSK Zrt. által aláírt szerződés a napokban érkezett meg az önkormányzathoz. Az önkormányzat és az egyesület aláírása szükséges még.

A 216/2019. (XI. 28.) határozatában a képviselő-testület kinyilvánította szándékát, mely szerint a Kőszeg, 6088/4 hrsz-ú, kert megnevezésű, 1321 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozóan – a Kőszegen, 2019. szeptember 19-én létrejött adásvételi szerződés tekintetében – Kőszeg Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elővásárlási jogával nem kíván élni.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a döntésről tájékoztatták az érintetteket.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság januári rendes ülésén jóváhagyta a Kőszegi Városi Múzeum, a Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Jurisics-vár Művelődési Központ 2020. évi munkatervét.
Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2019. december 19. és 2020. január 29. között összesen 93 települési támogatást, valamint 5 lakásfenntartási támogatást állapított meg.
Kőszeg, 2020. január 29.

Dr. Zalán Gábor s. k. jegyző