2020. Január 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
2. - A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
3. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításáról szóló 114/2018. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat módosítása.
4. - A Kőszegi SE elszámolási határidő hosszabbítás iránti kérelme.
5. - A Városi Rádióklubbal kötendő használati megállapodás.
6. - A Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és területrészének visszaadása.
7. - A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása (az előterjesztést később küldjük).
8. - Vagyonügy: A Kőszeg, Rákóczi u. 10. alatti társasház cserekérelme.
9. - Az építésügyi feladatok átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötése (rendkívüli előterjesztés).
13. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola tornacsarnoka felújítására pályázat benyújtása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
9. napirendi pont:
Az építésügyi feladatok átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötése (rendkívüli előterjesztés).

Tisztelt Képviselő-testület!

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2020. március 1-jétől hatályos 1. §-ával a Kormány az építésügyi feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként az építmények, építési tevékenységek tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról 2019. évi CX. törvény 1. §-a értelmében a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amely a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak ellátását biztosítja 2020. március 1. napján - a feladat ellátásának időtartamára - az állam ingyenes használatába kerül. A használati jogot a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja. Az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a települési önkormányzatok polgármesterei, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottai között megkötött megállapodás rendezi. A feleknek a megállapodást 2020. január 31. napjáig meg kell kötni.

A fentieknek megfelelő megállapodás mintát a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 10. melléklete tartalmazza.

A megállapodás-tervezet szerint a jelenleg építéshatósági irodaként használt helyiséget egy későbbiekben jelzett időpontig a Vas Megyei Kormányhivatal ingyenesen használhatja. A kormányhivatal tájékoztatása alapján erre kb. egy hónapig lenne szükség, amíg a járási hivatal épületében a technikai feltételeket biztosítani tudják.
A megállapodás-tervezet értelmében az építésügyi hatóságok üzemeltetéséhez használt eszközök is a kormányhivatal ingyenes használatába kerülnek.
A jelenleg építésügyi hatósági ügyintézőként kinevezett köztisztviselő a Vas Megyei Kormányhivatal állományába kerülne.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a megállapodás-tervezetet elfogadni szíveskedjen.


Kőszeg, 2020. január 24.

A polgármester nevében:


Mezei Virág s.k.
az igazgatási és építéshatósági osztály vezetőjeHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal között létrejött, az építésügyi feladatok átvételéről szóló megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)