2020. Február 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A 2020. évi vagyonkoncepció jóváhagyása, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kijelölése, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7.a - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2019. évi szakmai beszámolója és 2020. évi munkaterve.
7.b - Beszámoló a Térségi TDM szervezet és Tourinform 2019. évi tevékenységéről.
8. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
10. - A 2020. évi városbejárási terv jóváhagyása.
11. - A Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme.
12. - A polgármester 2020. évi szabadságtervének jóváhagyása.
13. - A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottságba külső tag választása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2020. február 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: Dr. Varga István háziorvos telephely bejegyzés iránti kérelme valamint ingatlanhasználati szerződésének jóváhagyása.
10. napirendi pont:
A 2020. évi városbejárási terv jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 92/2012. (V. 31.) számú határozatában elrendelte, hogy minden év március 1. és november 30. között kéthetente városbejárást kell tartani az évente meghatározott városbejárási terv alapján.

A leírt feltételeknek megfelelően a Városüzemeltetési Osztály elkészítette a 2020. évi városbejárási tervet, azzal, hogy a városbejárások előre meghatározott időpontokban kerülnének megtartásra.

A városbejáráson részt vesz:
- az érintett önkormányzati képviselő;
- Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője és műszaki csoportvezetője;
- Az Önkormányzati Hivatal városüzemeltetési osztály út-, közmű ügyintézője, a közterület-felügyelő(k).

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot a Városfejlesztési Bizottság, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra, míg a Pénzügyi Bizottság 6 igen, 2 nem szavazat mellett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a városbejárási tervet elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. február 21.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó
városüzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi városbejárási tervet elfogadja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: folyamatos


2020. évi városbejárási terv:

Résztvevők:
- Érintett önkormányzati képviselő
- Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője és műszaki csoportvezetője
- Az önkormányzati hivatal Városüzemeltetési Osztályának út-, közmű ügyintézője, közterületfelügyelő(k)

A bejárás helyszínei és időpontja:

1. 2020. április 7. (kedd) 9 óra, 1. számú választókörzet – Gelencsér Attila képviselő:
Auguszt János utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bertalan Erzsébet utca, Bezerédy Imre utca, Borostyánkő utca, Borsmonostori út, Felső körút, Herman Ottó utca, Kálvária utca, Kethelyi út, Lehmann Gottfried utca, Lékai út, Malomárok utca, Malom utca, Mecséry Ferenc utca, Meskó utca, Munkás utca, Ólmodi út, Puskapor utca, Rőtivölgyi út, Sziget utca, Tanítóképző utca, Vámház utca, Sörgyár utca.

2. 2020. április 16. (csütörtök) 9 óra, 2. számú választókörzet – Kiss Zoltán képviselő:
Arborétum utca, Árpád tér, Bechtold István utca, Bersek József utca, Diófa utca, Erdő utca, Fenyő utca, Festetich Imre utca, Gesztenyefa utca, Gyöngyös utca, Hadik András utca, Hegyalja utca, Hunyadi János utca, József-forrás utca, Kankalin utca, Királyvölgyi utca, Külterület, Libaszőlő utca, Mélyút utca, Park utca, Pék utca, Polgárszőlők út, Szent Anna utca, Szent György utca, Szent Imre herceg utca, Szőlőskert utca, Vaihingen utca, Zrínyi Miklós utca.

3. 2020. április 28. (kedd) 9. óra, 3. számú választókörzet – Takácsné Varga Ágnes képviselő:
Bem József utca, Chernel utca, Dózsa György utca, Fő tér, Jurisics tér, Károly Róbert tér, Kelcz Adelffy utca, Kiss János utca, Kossuth Lajos utca, Rajnis utca, Schneller István utca, Szűk utca, Táblaház utca, Várkör, Városház utca.

4. 2020. május 14. (csütörtök) 9 óra, 4. számú választókörzet – Terplán Zoltán alpolgármester:
Liszt Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, Petőfi tér, Rákóczi Ferenc utca, Sánc utca, Sáncárok utca, Táncsics Mihály utca.

5. 2020. május 26. (kedd) 9 óra, 5. számú választókörzet – Fekete-Pataki Edit bizottsági elnök:
Deák Ferenc utca, Faludi Ferenc utca, Gyöp utca, Írottkő utca, Posztó utca, Rohonci utca 2-38. Tüskevár utca, Velemi út 2-32.

6. 2020. június 9. (kedd) 9 óra, 6. számú választókörzet – Kiss Péter bizottsági elnök:
Ady Endre utca, Bercsényi Miklós utca, Berkenye utca, Ciklámen tér, Csőszház utca, Felsőerdő út, Forrás utca, Győry János utca, Kastélykert Lakópark, Hermina utca, Hétforrás, Hörmann-forrás, Károlyi Mihály utca, Keresztkút, Kenyérhegyi út, Köböl dűlő, Köböl utca, Kökény utca, Mohás út, Napsugár utca, Óház út, Panoráma körút, Postásrét utca, Rómer Flóris utca, Sigray Jakab utca, Szabóhegyi út, Szabóhegy-Meszesvölgy, Szeder utca, Szelestey László utca, Tamás utca, Temető utca, Tölgyes út.

7. 2020. június 23. (kedd) 9 óra, 7. számú választókörzet – Sas Norbert bizottsági elnök:
Rohonci utca 40-től páros oldal, Űrhajósok utcája, Velemi út 34-páros házszámok.

8. 2020. július 7. (kedd) 9 óra, 8. számú választókörzet – Velkyné Ball Andrea képviselő:
Alsó körút, Cáki út, Csepregi út, Dr. Ambró Gyula utca, Forintos Mátyás utca, Gábor Áron utca, Kórház utca, Kövecses dűlő, Lóránt Gyula utca, Posztógyár utca, Strand sétány, Szent Lénárd utca, Szombathelyi út, Téglás köz, Vízmű utca, Pogányi út, Erdészház utca, Kőszegfalvi utca, Vadvirág utca, Vasút utca.