2020. Február 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A 2020. évi vagyonkoncepció jóváhagyása, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kijelölése, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7.a - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2019. évi szakmai beszámolója és 2020. évi munkaterve.
7.b - Beszámoló a Térségi TDM szervezet és Tourinform 2019. évi tevékenységéről.
8. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
10. - A 2020. évi városbejárási terv jóváhagyása.
11. - A Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme.
12. - A polgármester 2020. évi szabadságtervének jóváhagyása.
13. - A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottságba külső tag választása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2020. február 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: Dr. Varga István háziorvos telephely bejegyzés iránti kérelme valamint ingatlanhasználati szerződésének jóváhagyása.
11. napirendi pont:
A Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club két kéréssel kereste meg Kőszeg Város Önkormányzatát.
1. A Lóránt Gyula Futball Club sportfejlesztési programot kíván benyújtani a Magyar Labdarúgó Szövetség felhívására. A 100%-os támogatási intenzitású pályázatban kiemelt szerepet kapna a „Lóránt Gyula Sportközpont” projektelem. A fejlesztés a Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2517/1 és 2518 helyrajzi számú ingatlanokon lévő büfé, tekepálya, öltözőkomplexum épületeket érinti. A pályázati program elérhető az alábbi linkről:
https://tao-palyazatok.mlsz.hu/a-tao-palyaztatasrol
A Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club kérése, hogy Önkormányzatunk előzetes elvi hozzájárulás megadásával támogassa a sportfejlesztési program benyújtását, megvalósítását.
2. A Lóránt Gyula Futball Club pályázatot kíván benyújtani a Magyar Labdarúgó Szövetség felhívására 20x40 méteres műfüves pálya létrehozására. A pálya kialakításának helyszínéül a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 2545, 2546 és 2547 helyrajzi számú, ún. régi vágóhíd területén lévő ingatlanokat nevezték meg. A nevezett ingatlanok bevonását az alábbiakkal indokolták: „a területen lehetséges a sporttelep bővítése (máshol már körbeépített) különös tekintettel arra is, hogy így egységes maradna a sporttelep, továbbá a sporttelepen a kiszolgáló egységek (mint pl.: öltözők, fürdők, mosdók stb.), tárgyi eszközök adottak.” A korábban április 30-i pályázati határidőt váratlanul február 28-ára változtatta a kiíró. A pályázati program elérhető az alábbi linkről:
https://palyaepites.mlsz.hu/palyaepites-programrol
A Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club kérése, hogy Önkormányzatunk előzetes elvi hozzájárulás megadásával támogassa a 20x40 méteres műfüves pálya megvalósítását célzó elképzeléseiket.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, az I. és II. számú határozatot egyhangúlag a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta. Az I. számú határozatot 5 igen és 2 nem szavazattal, a II. számú határozatot egyhangúlag a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. február 17.

Fekete Balázs s.k.
fejlesztési irodavezetőI. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club sportfejlesztési programot nyújtson be a Magyar Labdarúgó Szövetség felhívására. Egyidejűleg elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertes pályázat esetén a fejlesztés a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 2517/1 és 2518 helyrajzi számú ingatlanokon valósuljon meg és egyben felhatalmazza a polgármestert az elvi hozzájárulás aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnalII. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club 20x40 méteres műfüves pálya létrehozására pályázatot nyújtson be a Magyar Labdarúgó Szövetség felhívására. Egyidejűleg elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertes pályázat esetén a fejlesztés a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 2545, 2546 és 2547 helyrajzi számú ingatlanokon valósuljon meg és egyben felhatalmazza a polgármestert az elvi hozzájárulás aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)