2020. Február 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A 2020. évi vagyonkoncepció jóváhagyása, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kijelölése, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7.a - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2019. évi szakmai beszámolója és 2020. évi munkaterve.
7.b - Beszámoló a Térségi TDM szervezet és Tourinform 2019. évi tevékenységéről.
8. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
10. - A 2020. évi városbejárási terv jóváhagyása.
11. - A Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme.
12. - A polgármester 2020. évi szabadságtervének jóváhagyása.
13. - A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottságba külső tag választása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2020. február 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: Dr. Varga István háziorvos telephely bejegyzés iránti kérelme valamint ingatlanhasználati szerződésének jóváhagyása.
14. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 231/2019. (XII. 19.) határozatában a képviselő-testület a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és Kőszeg Város Önkormányzata között a kőszegi munkaszolgálatosok emlékhelyének felújítása, valamint emlékút kialakítása tárgyában kötendő Együttműködési megállapodást jóváhagyta, továbbá az abban vállalt munkálatok sikeres megvalósításához 1,2 millió forint saját erőt biztosított az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a megállapodás aláírásra került. A saját erő az idei évi költségvetésben szerepel.


A 232/2019. (XII. 19.) határozatában a képviselő-testület a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában tagként Básthy Béla polgármestert delegálta, továbbá döntött arról is, hogy a polgármester akadályoztatása esetén a Társulási Tanácsban Virág János Lukácsháza polgármestere helyettesíti majd.
A Társulási Tanácsban korábban Bozsok, Cák, Gyöngyösfalu, Horvátzsidány, Kiszsidány, Kőszeg, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lukácsháza, Nemescsó, Ólmod, Peresznye, Pusztacsó, Velem településeket is Huber László korábbi polgármester úr képviselte.
A határozatra jelentem, hogy a döntést követően megkerestem a lukácsházi valamint a horvátzsidányi közös önkormányzati hivatalok jegyzőit annak érdekében, hogy az illetékességükhöz tartozó települések is hozzák meg a delegálásról a szükséges döntésüket. Ugyanis a társulási megállapodás VII/1. pontjának harmadik bekezdése értelmében az önkormányzatok által delegált, az Mötv-ben meghatározott olyan személyek képviselhetik, akik rendelkeznek a Társulási Tanácsban az általuk képviselt települések képviselő-testületeinek a meg-hatalmazásával. Még január hónapban a kőszegin kívül, a további 14 település képviselő-testülete is meghozta e tárgyban ugyanazon döntését: a Társulási Tanácsba Básthy Béla Kőszeg Város polgármesterét delegálta, akadályoztatása esetén Virág János Lukácsháza polgármestere helyettesíti majd.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság februári rendes ülésén kijelölte a Kőszeg, Liszt F. u. 17. I. 3. ajtó alatti üres, piaci alapon meghirdetett önkormányzati lakás új bérlőjét.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2020. január 30. és 2020. február 26. között összesen 138 települési támogatást, valamint 7 lakásfenntartási támogatást állapított meg.

Kőszeg, 2020. február 26.

Dr. Zalán Gábor s. k. jegyző