2020. Február 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A 2020. évi vagyonkoncepció jóváhagyása, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kijelölése, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7.a - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2019. évi szakmai beszámolója és 2020. évi munkaterve.
7.b - Beszámoló a Térségi TDM szervezet és Tourinform 2019. évi tevékenységéről.
8. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
10. - A 2020. évi városbejárási terv jóváhagyása.
11. - A Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme.
12. - A polgármester 2020. évi szabadságtervének jóváhagyása.
13. - A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottságba külső tag választása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2020. február 27-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: Dr. Varga István háziorvos telephely bejegyzés iránti kérelme valamint ingatlanhasználati szerződésének jóváhagyása.
13. napirendi pont:
A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottságba külső tag választása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. október 28-án tartott alakuló ülésünkön megválasztásra kerültek a bizottságok elnökei és külső tagjai. Akkor a városfejlesztési, valamint a humánerőforrás bizottságban egy-egy bizottsági hely betöltetlen maradt.
A 2019. december 19-i ülésen a képviselő-testület a humánerőforrás bizottság létszámát kiegészítette, az alábbiakban pedig javaslatot teszek a városfejlesztési bizottság külső, szakértő tagjának megválasztására.
A városfejlesztési bizottság elnöke kérésére olyan személy megválasztása lenne kívánatos a bizottságba, aki a környezet- és természetvédelem területét képviselné, mert a bizottság jelenlegi összetételében ez nincs meg.
Ezért Illés Péter Gábor biológia szakos középiskolai tanárt, okleveles agrármérnököt, a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatóhelyettesét javaslom megválasztani e tisztségre.
Kérem az előterjesztést megtárgyalását és az általam javasolt személy megválasztását.

Kőszeg, 2020. február 21.

Básthy Béla s. k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság külső, szakértő tagjának Illés Péter Gábort választja meg.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.