2023. Január 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetmény-alapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Döntés orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról.
4. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ védőnői feladatainak ellátásához új telephely létesítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
5. - Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
6. - Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
7. - A 2023. év Lóránt Gyula emlékévvé nyilvánítása.
8. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
9. - A képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
5. napirendi pont:
Általános iskolai körzethatárok véleményezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárvári Tankerületi Központ elkészítette a 2023/24. tanévre vonatkozóan a Vas megyei általános iskolai körzethatárok tervezetét (melléklet), melyet megküldtek önkormányzatunk részére is, és kérték, hogy a tervezettel kapcsolatosan 2023. február 15-ig adjunk véleményt.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központnak az iskolai felvételi körzetek megállapításához be kell szerezni az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.
E tervezet elkészítéséhez 2022 októberében a Tankerület már megkérte hivatalunk javaslatait, s ekkor jeleztük is új közterületeink iskolai felvételi körzetbe sorolásának szükségességét.
Áttekintve a most küldött tervezetet megállapítható, hogy jelzéseinket beépítve a tervezet tartalmazza a teljes kőszegi lakóterületet, így az újonnan elnevezett közterületeket is.
Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt általános iskolai körzethatárok tervezetéről alakítsa ki véleményét.

Kőszeg, 2023. január 19.

A polgármester nevében:


Dr. Dömötör Ramóna s. k.
mb. igazgatási osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Tankerületi Központ által a 2023/24-es tanévre készített általános iskolai körzethatárok kialakításának tervezetét a melléklet szerint támogatja.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 2023. február 15.

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)