2023. Január 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetmény-alapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Döntés orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról.
4. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ védőnői feladatainak ellátásához új telephely létesítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
5. - Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
6. - Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
7. - A 2023. év Lóránt Gyula emlékévvé nyilvánítása.
8. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
9. - A képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
11. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

(A képviselő-testület 2023. január 26-i ülésére.)Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 186/2022. (X. 27.) határozatában a képviselő-testület 2022. november 1-i hatállyal jóváhagyta a közte és dr. Nedeczky Veronika között létrejött feladat-ellátási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítását és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A határozatra jelenti dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető, hogy a megállapodást a felek aláírták.

A 187/2022. (X. 27.) határozatában a képviselő-testület jóváhagyta 2022. november 1-i hatállyal a közte és a Borbála Egészségügyi Szolgáltató Bt. között létrejött feladat-ellátási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítását és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A határozatra jelenti dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető, hogy a megállapodást a felek aláírták.

A 204/2022. (XI. 23.) határozatában a képviselő-testület jóváhagyta a Kőszeg, 1882 hrsz-ú, természetben a Kőszeg, Jurisics tér 2. szám alatti levéltári ingatlanra kötött haszonkölcsön-szerződés módosítását és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.
A határozatra jelenti szintén dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető, hogy a megállapodást az önkormányzat és a Magyar Nemzeti Levéltár is aláírta.

A 213/2022. (XI. 23.) képviselő-testületi határozatában a képviselő-testület a 2022. évi költségvetés terhére a Kőszegi Sportegyesület részére legfeljebb 800 000 Ft összegű támogatást biztosított a rendkívüli kiadásaihoz.
A határozatra jelentem a polgármester úrral együtt, hogy a támogatás összege végül is 473.353.- Ft lett, amelyre vonatkozóan a szerződés aláírása, azóta pedig a támogatás elszámolása is megtörtént.

A 214/2022. (XI. 23.) határozatával a képviselő-testület jóváhagyta a 2021. 11. 01. hatállyal az önkormányzat és a Szombathelyi Egyházmegye között a Kőszeg, Meskó 1. ingatlanra létrejött haszonkölcsön szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítását és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a szerződés mindkét fél által aláírásra került.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Dr. Dömötör Ramóna igazgatási osztályvezető-helyettes jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2022. december 16. és 2023. január 25. között összesen 112 fő részére, 165 esetben települési támogatást, valamint 3 fő részére lakásfenntartási támogatást állapított meg.

Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2023. januárjában 8 db közterület használati engedélyt adott ki.
Az SZMSZ 5. mellékletének 9. pontja alapján a polgármester dönt a Kőszeg város zászlójának, címerének és nevének használatával kapcsolatos ügyekben.
Básthy Béla polgármester úr a Kőszeg város jelképeiről és a Kőszegre utaló elnevezésekről, azok használatáról, valamint a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet alapján Csiki-Váradi Júlia kérelmező részére engedélyezte a BabaHordda-Kőszegi Babahordozó Klub nevében Kőszeg város nevének használatát.

Kőszeg, 2023. január 25.


Dr. Zalán Gábor s. k. jegyző