2023. Január 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetmény-alapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Döntés orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról.
4. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ védőnői feladatainak ellátásához új telephely létesítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
5. - Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
6. - Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
7. - A 2023. év Lóránt Gyula emlékévvé nyilvánítása.
8. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
9. - A képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
7. napirendi pont:
A 2023. év Lóránt Gyula emlékévvé nyilvánítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

1923. február 6-án Kőszegen született a kőszegi sport történetének minden bizonnyal legnagyobb karriert befutott és legismertebb sportolója, az „Aranycsapat” néven ismert magyar labdarugó válogatott középhátvédje LórántGyula, akinek Kőszeg Város Önkormányzata 1998-ban posztumusz díszpolgári címet adományozott. A centenárium alkalmából javaslom, hogy Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023.évet nyilvánítsa Lóránt Gyula emlékévvé és döntsön 1.000.000.-Ft elkülönítésről az emlékév alkalmából tervezett rendezvényekre!

Lóránt Gyula Kőszegről indulva lett az ötvenes évek legjobb magyar klubcsapata, a Honvéd, és ezen időszak egyik legjobb válogatottja – az Aranycsapat középhátvédje. Tagja volt az 1952. évi Helsinkiben megrendezett olimpiai tornán arany-, és az 1954-es berni világbajnokságon ezüstérmet szerzett magyar együttesnek. A gránitkeménységéről elhíresült centerhalf útját a világhírig vezető úton számos akadály nehezítette. Játékos pályafutása után sem adatott meg neki a könnyű siker. A rá oly jellemző kemény munkával, személyiségét és szakmai meggyőződését mindig vállalva lett a hetvenes évek nemzetközileg elismert labdarúgóedzője. A halál is munka közben érte, az edzői kispadról hívták be az égi álomcsapatba. 2011-ig a nyugat-német Endingenben, felépített otthona közelében aludta örök álmát. Hazahozatalát kőszegiek, különböző sportvezetők és főleg családtagjai többször szorgalmazták, végül erre 2011. május 13-án került sor. Kőszeg városa napjainkig igyekszik méltó emléket állítani kiváló szülöttének: a sporttelep nevének felvételével (1996), a szülőházán felavatott emléktáblával (1997), a díszpolgári cím adományozásával (1998) és egy utca elnevezésével (2004). 2020. óta nevelő egyesülete, a KSE futball szakosztályából alakult Kőszegi Lóránt FC is Kőszeg legismertebb futballistájának nevét viseli példaképül állítva őt a kőszegi ifjúság elé. Születésének 100. évfordulójáról javaslom, hogy 2023 „Lóránt Gyula Emlékév”-vé nyilvánításával emlékezzünk meg.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság és Pénzügyi ,Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és mindkét bizottság a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2023.január 20.


Básthy Béla s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évet Lóránt Gyula emlékévvé nyilvánítja, melynek megszervezéséhez a 2023. év költségvetésében 1.000.000,- Ft ot különít el.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal