2023. Január 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetmény-alapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Döntés orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról.
4. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ védőnői feladatainak ellátásához új telephely létesítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
5. - Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
6. - Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
7. - A 2023. év Lóránt Gyula emlékévvé nyilvánítása.
8. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
9. - A képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
6. napirendi pont:
Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Maxim László r. alezredes, kőszegi kapitányságvezető úr megkeresett a mellékelt levélben és tájékoztatott arról, hogy a Kőszeg I. körzeti megbízotti működési körzetbe Bokor Árpád c. r. törzszászlós urat kívánja kinevezni 2023. február 1-jei hatállyal.
A körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII.9.) ORFK utasítás 11. pontja szerint a körzeti megbízott kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri a körzeti megbízotti működési körzethez tartozó települések önkormányzata Képviselő-testületének véleményét.
Bokor Árpád c. r. törzszászlós úr hivatásos rendőri szolgálatát 2001. július 1-jén kezdte a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Kőszegi Rendőrkapitánysága Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályának állományában, járőri beosztásban. Az Osztály járőrvezetői munkakörét 2008.január 1-jétől töltötte be. A Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Alosztályának körzeti megbízotti feladatait 2022. augusztus 1-jétől látja el.
A törzszászlós úr tapasztalt rendőr, szakmai tudása kimagasló, melyet a gyakorlatban is jól alkalmaz. Munkájára a pontosság, a precizitás, az igényesség, a szorgalom és felelősségtudat jellemző.

Az előterjesztést a Pénzügyi ,Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2023. január 20.


Básthy Béla s. k.
polgármester

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII.9.) ORFK utasítás 11. pontja szerint Bokor Árpád c. r. törzszászlós úr Kőszeg I. körzeti megbízotti működési körzetbe történő kinevezését támogatja.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: közlésre: 2023. január 20.