Jegyzőkönyv: 2020. Május 29., Péntek, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati módosítása, valamint az STKH Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a munkájáról.
4. - Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - Az óvodákban indítható csoportok számának meghatározása és az óvodák átszervezése.
6. - Az óvodák nyári leállásának meghatározása.
7. - Bölcsőde orvossal kapcsolatos döntések meghozatala.
8. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
9. - A Magyar Telekom által Kőszeg város területére készített optikai hálózat fejlesztési elképzelés támogatása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
12. - A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat módosítási kérelme.
13. - Vagyonügy: a Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére vonatkozó kérelem elbírálása.
14. - A Gábor Á. u. 9. alatti ingatlan hasznosítása.
15. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és járda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
17. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A "Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen" című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása.
18. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: TOP Turisztika projekthez kapcsolódó „Turisztikai látogatópont eszközbeszerzései" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
19. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” című projekt kétirányú kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
20. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 azonosító számú projekt lebonyolítására vonatkozó döntés meghozatala.
21. - Egy mappában a 2020. május 29-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
Szám: K/11137-14/2020.


FELJEGYZÉS

amely készült 2020. május 29-én, 9 órakor a kőszegi Városháza tanácskozó termében.

Jelen vannak: Básthy Béla polgármester,
dr. Zalán Gábor jegyző,
Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető,
Mezei Virág igazgatási osztályvezető,
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.

Dr. Zalán Gábor tájékoztatást ad arról, hogy Magyarországon továbbra is veszélyhelyzet van érvényben, így a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése is hatályban van. Ez alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét továbbra is a polgármester gyakorolja és jogosult intézkedni az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében.
A mai napon az alábbi előterjesztések tárgyában kell polgármester úrnak döntenie, ezek a következők:
1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint az STKH Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

2. Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.

3. Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a munkájáról.
Előterjesztő: Kőhalminé Major Judit az FB elnöke.

4. Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi munkáról.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

5. Az óvodákban indítható csoportok számának meghatározása és az óvodák átszervezése.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

6. Az óvodák nyári leállásának meghatározása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

7. A Magyar Telekom által Kőszeg város területére készített optikai hálózat fejlesztési elképzelés támogatása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
8. Kőszeg Város Önkormányzatának 2020.évi rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

9. Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész.

10. Bölcsőde orvossal kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

11. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

12. A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat módosítási kérelme.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.

13. Vagyonügy: a Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére vonatkozó kérelem elbírálása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

14. A Gábor Á. u. 9. alatti ingatlan hasznosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

15. A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.


A nyilvánosság korlátozásával, azaz a zárt ülés szabályai szerint:
1. A Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és járda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

2. Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

3. A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében című projektjéhez kapcsolódó „Turisztikai látogatópont eszközbeszerzései” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

4. A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” című projekt kétirányú kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

5. A „Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 azonosító számú projekt lebonyolítására vonatkozó döntés meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

Dr. Zalán Gábor hozzáfűzi még: a fenti előterjesztések tervezetét valamennyi képviselő megkapta, Táncsics Péter és Velkyné Ball Andrea képviselők küldtek rá véleményt (feljegyzéshez csatolva).

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint az STKH Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása.

Németh Ildikó szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az önkormányzat és az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2020. június 30. napjával lejár. A szolgáltatás biztosítása érdekében szükség van a szerződés 2020. december 31-ig való meghosszabbítására. A szerződésben a határidőn kívül más nem változott. Az előterjesztés másik része a szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről szóló önkormányzati rendelet módosítása. A lakók száma szerint előírt minimális gyűjtőedény méret július 1-jétől háztartásonként 1 fő esetén 60L, 2 fő esetén 80L, 3 vagy több fő esetén 120L lesz. A 3 fő alatti edényméret igénybevételéhez a lakók számának önkormányzati igazolása szükséges.

Dr. Zalán Gábor hozzáfűzi, hogy az STKH Kft.-nek az osztály megküldte a rendelettervezetet és azt is, hogy az idei évben ez alapján kérjük majd a lomtalanítás megszervezését. Felhívja a figyelmet arra, hogy társasházak esetében a szerződések megkötése a közös képviselők feladata lesz.

Németh Ildikó tájékoztatást ad még arról, hogy osztályuk az illetékes hatóságnak is megküldte véleményezésre a rendelettervezetet, amelyet támogattak.

Ezután Básthy Béla az alábbi rendeletet alkotja:

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege jelen feljegyzés melléklete.)

Majd az alábbi határozatot hozza:
41/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján jóváhagyja, hogy Kőszeg Város Önkormányzata és az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2018. november 15. napján megkötött és 2020. március 30. napján módosított és egységes szerkezetbe foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés időbeli hatálya 2020. december 31. napjára módosuljon.
2. Kőszeg Város Polgármestere a közszolgáltatási szerződés módosítást polgármesterként aláírja.
3. Kőszeg Város Polgármestere felkéri a Közszolgáltatót, hogy többlakásos lakó-házak, társasházak, szövetkezeti házak esetében megkötött egyedi közszolgáltatási szerződés mellékletét képező ingatlanhasználók számáról készített kimutatást évente juttassa el Kőszeg Város Önkormányzata részére.
Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.

2. Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról.

Dr. Zalán Gábor jelzi, hogy jogszabály állapítja meg a kft. beszámolójának a jóváhagyását, amelyet május 31-ig meg kell tenni.

Básthy Béla sajnálatosnak tartja, hogy a képviselő-testület nélkül kell erről a beszámolóról dönteni, mert intenzívebb vitát érdemelt volna az önkormányzat 100%-os tulajdonban lévő gazdasági társaságának a beszámolója. A városüzemeltető kft. rendkívül sokrétű munkát végez: a hivatallal folyamatosan egyeztetve gondozza a város infrastruktúráját, közterületeit, ingatlanjait, végzi a köztisztasági feladatokat. 2019-ben kiemelkedő, 36 millió forintot meghaladó értékben került sor új eszközök beszerzésére. Hasonló nagyságrendű eszközfejlesztésre minden évben szükség lenne. A gazdasági társaság részt vesz a közfoglalkoztatási és bértámogatási programokban, de a lakossági elvárásoknak megfelelő városüzemeltetéshez nagyobb létszámra, és jóval több a feladatokra fordítható forrásra volna szükség.

Dr. Zalán Gábor hozzáfűzi még, hogy az idén tervbe vették a kft. közszolgálati szerződésének a felülvizsgálatát és annak új alapokra történő helyezését. Mivel a kft. nem költségvetési szerv, hanem gazdasági társaság, így a költségvetési keretből az elvégzendő munkákat előzetes árajánlat, megrendelés, teljesítésigazolás stb. útján lehet elvégezni. Ez elég nehézkes folyamat, indokolt lenne a megváltoztatása. Felül kell majd vizsgálni a parkolási rendszert is, továbbá az összes átalánydíjas megbízásokat (pld. hóeltakarítás, köztéri berendezések karbantartása stb.), utóbbiak szükségességét már a belső ellenőr is jelezte.

Básthy Béla szerint ha dupla annyi pénz állna rendelkezésre, mint jelenleg, akkor igazgató úr is szabadon dönthetne arról, hogy az egyes tennivalók közül melyek legyenek a prioritások. A jelenlegi rendszerben az jó, hogy a képviselők és a lakosság felvetéseiről van tudomása a város vezetésének, hiszen elsősorban ezek alapján történik a megrendelés a kft. felé. A lakosság és a képviselők jelzései egyébként elsősorban a járdák, utak állapotára, zöldterületek, közterületek gondozottságára vonatkoznak. Ezek ellátása az önkormányzat kötelező feladata.

Mezei Virág hozzáfűzi: a városüzemeltető kft.-nek a lakásgazdálkodásról szóló, a márciusi ülésre készült beszámolója még nem lett elfogadva, azt majd bizonyára rendes módon tárgyalja majd a humánerőforrás bizottság.

Ezután a polgármester az alábbi határozatot hozza:


42/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.


3. Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a munkájáról.

Mivel a felügyelő bizottság beszámolója szorosan kapcsolódik a városüzemeltető kft. munkájához, a polgármester az alábbi határozatot hozza:

43/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.


4. Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi munkáról.

Mezei Virág szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy ez a beszámoló is határidős, május 31-ig a törvény szerint kötelező elfogadni, a tartalmát is a jogszabály írja elő.

Básthy Béla szerint fontos téma a gyermekvédelem területe. Magyarország kormánya nagy figyelmet fordít a családokra és jelentős összegeket fordít a támogatásukra az állami költségvetésből. De nemcsak az anyagi konstrukciók fontosak, hanem a családok védelme és megerősítése, azaz szellemi-erkölcsi támogatásuk is.

Ezután a polgármester az alábbi határozatot hozza:

44/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a városban 2019. évben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

5. Az óvodákban indítható csoportok számának meghatározása és az óvodák átszervezése.

Básthy Béla szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy jelentős munkát fektetett a hivatal az előterjesztésbe, amelynek elkészítését semmilyen rendkívüli esemény sem indokolja. Az önkormányzat mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy valamennyi intézménye minden – törvényi, szakmai és pénzügyi – szempontból is megfelelően működjön. Az óvodák csoportszáma csökkentésének az oka alapvetően a gyermeklétszám változása. A jelenlegi demográfiai mutatók alapján az látható, hogy a következő néhány évben a csökkentett csoportszám is elegendő lesz. Az óvónőkkel és a hivatal munkatársaival folytatott egyeztetések alapján az bizonyos, hogy a kőszegi óvodákban nagy tapasztalatok vannak már telt létszámos csoportokkal kapcsolatban, a gyerekek teljes biztonságban lesznek. A csoport összevonás olyan szempontból is optimális időpontban van, mely szerint a nyugdíjazás előtt áll 2 óvónő. Nekik ezúton is boldog nyugdíjas éveket kíván.
Bár a Felsővárosi Óvodában megszűnik egy óvodai csoport, máshol viszont – ha szükség lenne rá – lenne bővítésre lehetőség. Fontos kihangsúlyozni, hogy a törvény szerintinél hamarabb beírandó gyerekeket is fogadni lehet. Ő bízik abban, hogy az egységes óvodai rendszer nem azt fogja jelenteni, hogy az egyes tagintézmények problémái háttérbe fognak kerülni, hanem sokkal inkább keretrendszerbe ágyazva történik a megoldásuk, adminisztratív, pénzügyi szempontból is összehang lesz köztük. Ő abban is bízik, hogy a Meseváros Óvoda rá fog szolgálni a nevére.

Dr. Zalán Gábor és Mezei Virág tájékoztatást ad arról, hogy az óvodai átszervezés ügyében Gróf Pétertől szülői megkeresés, valamint egy 33 aláírással beadott petíció is érkezett a hivatalba. Előbbiben azt kérik a polgármester úrtól, hogy az óvodák sorsáról úgy döntsön, mintha a saját gyermekei jövőjéről döntene. Erre természetesen választ fognak írni.

Básthy Béla megjegyzi, hogy az ő gyermekei is 27 fős óvodai csoportokba jártak/járnak. A Felsővárosi Óvoda kapcsán még azért is szerencsés helyzet alakult ki, mert ott a bölcsőde bővítése is hamarosan megkezdődhet.

Ezután a polgármester az alábbi 5 határozatot hozza:

45/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a fenntartásában működő Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI-ben, valamint az Újvárosi Óvodában a 2020/21-es nevelési évben összesen 16 óvodai csoport indítását hagyja jóvá a melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: 2020. szeptember 1.

46/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján elrendeli 2 óvodapedagógus és 1 dajka álláshely megszüntetését 2020. augusztus 31. napjával.

Felelős: Básthy Béla polgármester és Guttmann Ferencné intézményvezető.
Határidő: 2020. augusztus 31.

47/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése szerint eljárva engedélyezi a maximum 30 fős csoportlétszámot a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI Horvátzsidányi Tagóvodája csoportjában a 2020/21-es nevelési évben.
2. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése szerint eljárva engedélyezi a maximum 27 fős csoportlétszámot az Újvárosi Óvoda Nyuszi csoportjában a 2020/21-es nevelési évben.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: 2020. szeptember 1.

48/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Újvárosi Óvodát, mint önálló intézményt 2020. augusztus 31. napjával egyesítéssel átalakítja oly módon, hogy az Újvárosi Óvoda 2020. szeptember 1. a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézménybe olvad be és annak tagintézményeként működteti.
2. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Peresznyei Tagóvodáját 2020. szeptember 1. napjától telephelyként működteti.
3. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény nevét megváltoztatja, az intézmény neve 2020. szeptember 1. napjától Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde.
4. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Újvárosi Óvoda intézményvezetőjének, Gyuráczné Kiss Mariettának a 2017. augusztus 1-től 2022. július 31-ig terjedő magasabb vezetői megbízását – az Újvárosi Óvoda jogutódlással történő megszüntetése miatt – 2020. augusztus 31. napjával visszavonja, mely nem érinti a jogutód intézményben fennálló közalkalmazotti jogviszonyát.
5. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján engedélyezi a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 2. melléklet szerint finanszírozott 1 óvodatitkáron felül további 1 óvodatitkár alkalmazását 2020. szeptember 1-től.
6. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Újvárosi Óvoda K/11687-2/2020. számú Megszüntető Okiratát jóváhagyja.
7. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Központi Óvoda és Bölcsőde, Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény alapító okiratának K/11684-2/2020. számú Módosító Okiratát, valamint a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde K/11684-3/2020. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.

Felelős: Básthy Béla polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: 2020. augusztus 31.

49/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján felhatalmazza Guttmann Ferencnét, hogy az óvodák egyesítésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg, a döntési javaslatokat készítse elő.

Felelős: Guttmann Ferencné intézményvezető.
Határidő: folyamatos.

50/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján felkéri Guttmann Ferencnét, hogy az egyesített intézmény szakmai alapdokumentumait 2020. augusztus 15-ig döntésre készítse elő.

Felelős: Guttmann Ferencné intézményvezető.
Határidő: értelemszerűen.


6. Az óvodák nyári leállásának meghatározása.

Mezei Virág kiemeli, hogy e témakörben is a jogszabály szerint kell eljárni: maximum két hetes leállás engedélyezhető az idén az óvodák számára.

Ezután a polgármester az alábbi két határozatot hozza:

51/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján egyetért a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI 2019/20-as nevelési évre készített, Kőszeg Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottságának 55/2019. (IX. 19.) határozatával elfogadott munkatervének nyári leállásra vonatkozó módosításával az alábbiak szerint:
a) Központi Óvoda székhely 2020. július 6. – 2020. július 17.
b) Felsővárosi Tagóvoda 2020. július 20. – 2020. július 31.
c) Bölcsőde 2020. július 20. – 2020. július 31.
d) Peresznyei Tagóvoda 2020. július 27. – 2020. augusztus 7.
e) Horvátzsidányi Tagóvoda 2020. augusztus 10. – 2020. augusztus 21.52/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján egyetért az Újvárosi Óvoda 2019/20-as nevelési évre készített, Kőszeg Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottságának 56/2019. (IX. 19.) határozatával elfogadott munkatervének nyári leállásra vonatkozó módosításával az alábbiak szerint:
a) Újvárosi Óvoda székhely 2020. augusztus 3. – 2020. augusztus 14.
b) Kőszegfalvi Tagóvoda 2020. augusztus 3. – 2020. augusztus 14.
c) Velemi Tagóvoda 2020. augusztus 3. – 2020. augusztus 14.

A határozatok meghozatala után a polgármester kéri, hogy az óvodák leállása legyen megfelelően kommunikálva a szülők felé.

7. A Magyar Telekom által Kőszeg város területére készített optikai hálózat fejlesztési elképzelés támogatása.

Básthy Béla elmondja, hogy elég régóta folytatnak főépítész úrral együtt egyeztetéseket a Magyar Telekom képviselőivel annak érdekében, hogy a városban a cég optikai hálózat fejlesztési elképzelései megvalósulhassanak. Sikerült egy kompromisszumos megoldást találni, ugyanis meg kell majd szabni, hogy hol lehet föld alatti és hol lehet légkábelt használni. Erre vonatkozóan a településképi rendelet tartalmazza majd a részletes szabályokat, amelynek a módosítására vonatkozó eljárás már elindult.

A polgármester az alábbi határozatot hozza:

53/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján támogatja a Magyar Telekom által Kőszeg város területére készített optikai hálózat fejlesztési elképzelését, egyúttal elrendeli Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletének ezirányú módosítását.
2. Kőszeg Város Polgármestere felkéri Kőszeg Város Főépítészét a Magyar Telekommal folytatott szakmai egyeztetésekre és szükséges esetén döntési javaslatok előkészítésére.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.

8. Kőszeg Város Önkormányzatának 2020.évi rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.

Cserkutiné Stipsics Edina szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy minden évben megjelenik ez a rendkívüli pályázati támogatási lehetőség, ahol az önkormányzat lejárt, ki nem fizetett számláinak, közműtartozásainak az értékét lehet elszámolni. Ez május 31-ig több mint 15 millió Ft-ot tesz ki, hiszen az önkormányzat az elmúlt hónapok során nagyon nehéz likviditási helyzetbe került. Amennyiben május 31-e után nyújtaná be ezt az igényt az önkormányzat, akkor a zárszámadási rendeletet kellene csatolni hozzá. A következő részt szeptember 30-ig kell lehet majd beadni. Megköszöni Németh Ildikó segítségét a szolgáltatókkal történt egyeztetések miatt, ugyanis komoly erőfeszítésbe telt, hogy ne legyenek kikapcsolva bizonyos szolgáltatások a számlák rendezetlensége miatt.

Mezei Virág a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos új információkat is tudatja. Az iskolások június 15-ig vehetik igénybe, június 16-tól csak az, aki felügyelet alatt van az iskolában. A szünidei nyári étkeztetésre senki sem jogosult Kőszegen.

Básthy Béla megköszöni, hogy az osztályvezetők megtalálták azokat a lehetőségeket, amelyek alapján ezt a pályázatot be lehet nyújtani, majd az alábbi határozatot hozza:

54/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium által meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény 3. melléklet I.6.pont és az 1.9.pont szerinti, a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat 1.b) pontjára a 2020. évi rendkívüli önkormányzati támogatás keretében pályázatot nyújt be, „Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál” jogcímen 15.037.111.- Ft összegre.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.

9. Kőszeg város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.

Dr. Zalán Gábor ezúttal is tisztázza, hogy a rendezési terv nem teljes eljárásban történő módosításáról van szó. Ez akkor lehetséges, amikor az önkormányzat bizonyos beruházások érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánít egyes ingatlanokat. Ez, a rendezési terv 9 módosítása a Kastélykert lakóparkban lévő, volt SZOT üdülő épületét és a határ melletti területet érinti. Most lejárt az a határidő, amikor a közzétett dokumentációval kapcsolatban javaslatokat lehetett tenni, azaz a véleményezési szakasz lezárult. A rendezési terv módosításhoz egy javaslat érkezett, amelyet Bertók Sándor főépítész úr elfogadásra ajánl. Ez is határidős döntést igényel.

Básthy Béla kihangsúlyozza: amennyiben az önkormányzat ezt nem támogatja, akkor az azt jelenti, hogy nem tudnak megvalósulni a benyújtott fejlesztési elképzelések. Szerinte örömmel kell venni, hogy van befektetői szándék a város felé. Mindkét szóban forgó ingatlan leromlott állapotban van, fejlesztésük nagyon kívánatos. Mindkettő jelentős foglalkoztatási vonzattal bírna, azaz várhatóan munkaerőt vennének fel, ami ugyancsak fontos. A volt gyermeküdülő fejlesztése komoly technológiai szintet és magas színvonalú szolgáltatást hozna Kőszegre ami nemcsak idegenforgalmi adó, hanem iparűzési adó bevétel növekedést is jelenthet.
A határnál lévő, un. „munkás-hotel” elnevezésnek elsőre lehet talán rossz szájíze, de szerencsére ez a várostól 1,5 km-re van és az ingatlanra valóban nagyon ráfér a felújítás. Azt még nem lehet tudni, hogy az erre vonatkozó pályázat még csak be lett-e adva, vagy már támogatást is nyert.

Dr. Zalán Gábor szerint utóbbit főépítész úr sem tudja, de az bizonyos, hogy már készítik a terveket.

Básthy Béla kiemeli: ez a két kezdeményezés azt jelenti, hogy tőke mozgatására alkalmas vállalkozások Kőszeget választották célhelyül. Erre az elmúlt évtizedekben csak ritkán volt példa, remélhetőleg lesz még több más hasonló is ilyen.
Ezután az alábbi határozatot hozza:

55/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján dönt arról, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ának megfelelő tárgyalásos eljárás során a településrendezési eszköz 9. számú módosításának tervezete Partnerségi egyeztetés során ismertetésre került, és a CAYENNE Investment Kft. által benyújtott észrevételt elfogadja.
Egyúttal a polgármester a fenti Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése alapján a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az elfogadott módosításnak megfelelően, javított dokumentáció megküldésével kezdeményezi az állami főépítészi jogkörben eljáró megyei kormányhivatalnál és az elkészült településrendezési eszközöket elfogadásra a képviselő-testület elé terjeszti.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: 2020. június 25-i képviselő-testületi ülés.

10. Bölcsőde orvossal kapcsolatos döntések meghozatala.

Mezei Virág szóbeli kiegészítésben elmondja, hogy eddig az önkormányzatnak dr. Kiss Gabriella gyermek háziorvossal volt szerződése a bölcsődében végzendő gyermekorvosi feladatok elvégzésére. A koronavírus miatt a doktornőre is vonatkoztak az előírások, de március 9-től megváltozott a jogszabály is, már nem kötelező a bölcsődében orvost biztosítani, ez a fenntartó döntése kell, hogy legyen.

Básthy Béla hozzáfűzi: a kőszegi bölcsőde mérete miatt nem is igényel külön gyermekorvost, továbbá ha a gyerekek megbetegednek, akkor a szülők mindenképpen elviszik orvoshoz őket. Ezért akceptálható a doktornő kérése, aki amúgy is sokat tesz a városért, ezúton is megköszöni a munkáját.
Ezután az alábbi két határozatot hozza:

56/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI és a Kőszegi Sanitas Házi Gyermekorvosi Bt. között bölcsőde orvosi feladatok ellátására 2014. szeptember 1. napján létrejött megbízási szerződés 2020. május 31. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: 2020. május 31.

57/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. mellékletének 2.1. pontja alapján 2020. június 1. napjától nem kíván bölcsőde orvost foglalkoztatni.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: 2020. június 1.

11. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.

Mezei Virág szóbeli kiegészítésben elmondja, hogy az intézmény alapító okiratának a módosítása már a képviselő-testület február 27-i ülésének a napirendjén is szerepelt. Akkor le lett véve, mert az EMMI egyetértése nem érkezett meg hozzá. Ez utóbbi ugyan még a mai napig nem érkezett meg, de 30 nap eltelte után egyetértésnek kell tekinteni. Azóta a könyvkiadáson kívül bekerült az intézmény alapító okiratába a foglalkozatási formákhoz a Munka Törvénykönyve és a közfoglalkozatás is.

Básthy Béla úgy véli, hogy mindenképpen támogatni kell az intézmény pénzszerzési tevékenységét. Külön gratulál ahhoz, hogy az idei várszínházhoz 55 millió Ft támogatást kapott Pócza Zoltán igazgató úr.

Dr. Zalán Gábor megjegyzi: utóbbi csak akkor kerülhet be az intézmény költségvetésébe, ha a támogatási szerződés aláírása megtörtént.

Básthy Béla a pályázatok kapcsán kéri még a következőket: ő azt szeretné, ha a hivatalnak lenne rálátása minden beadandó pályázatra pénzügyi és szakmai szempontból is. Ezért kéri, hogy a hivatal nézze át valamennyi belső szabályzatát és ez az elvárás jelenjen meg a szabályozásokban. Az önkormányzat ne utólag lássa meg, hogy milyen pályázatok lettek beadva. A pályázatok pénzügyi részét a pénzügyi osztállyal, a szakmai részét az illetékes osztállyal kell átnézetni. A jövőben elvárás legyen az önkormányzati tulajdonú és fenntartású társaságok, intézmények esetén, hogy a pályázatokat a beadásuk esetén a Városházával egyeztetni kell.

Ezután a polgármester az alábbi határozatot hozza:

58/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának K/1396-1/2020. számú Módosító Okiratát, valamint a K/1396-2/2020. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.

Felelős a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért:
dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal.

12. A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat módosítási kérelme.

Básthy Béla elsőként visszautal a koronavírus miatt kialakult helyzetre, amiért az önkormányzatnak át kellett csoportosítania az összes nagyrendezvényre szánt fedezetet a költségvetésben. Ennek ellenére örömteli, hogy a művelődési központ ambicionálja a Kőszegi Szüret idei megszervezését és ehhez megpróbálja az anyagi feltételeket biztosítani. Ahhoz, hogy az intézmény szerződéseket tudjon kötni erre vonatkozólag, előirányzat átcsoportosításra van szükség. Az idei szüreti programokban főleg helyi szereplők fognak színpadra lépni.
Köszöni az igazgató úrnak, hogy minden lehetőséget próbál megragadni az anyagaik előteremtéséhez, a pénzügyi osztályvezetőnek pedig azt, hogy az intézmény tevékenységeit megfelelően kezeli.
Ezután az alábbi határozatot hozza:

59/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján engedélyezi, hogy a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház 2020. szeptember 25-27. között megszervezze a Kőszegi Szüret és Nemzetközi Fúvószenekari Találkozót.

2. Kőszeg Város Önkormányzata a rendezvényhez önkormányzati forrást nem biztosít.

3. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház 2020. évi intézményi költségvetésének 3.750.000.- Ft előirányzat emelkedéséhez járul hozzá: a 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 3.750 000 Ft-tal, továbbá a dologi előirányzatát 3.750 000 Ft-tal megemeli.

Felelős: Pócza Zoltán intézményvezető.
Határidő: azonnal.

13. Vagyonügy: a Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére vonatkozó kérelem elbírálása.

Németh Ildikó szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Bécsikapu Étterem bérlője megkereste az önkormányzatot a helyiség megvásárlása ügyében. Két értékbecslés készült: az egyik 59,9 millió Ft, a másik 43,4 millió Ft értéket állapított meg, azaz 28%-kkal alacsonyabb a második érték. Az önkormányzat vagyonrendelete értelmében 25 millió Ft felett kötelező a pályáztatás. Amennyiben az értékesítésről a döntés megszületik, a pályázati kiírást közzé lehet tenni. Eredményes eljárás esetén a legelőnyösebb ajánlattevő lesz a vevő.
Básthy Béla fontosnak tartja kiemelni, hogy a bérlő megkeresésére indult el ez az ügy. Az önkormányzatnak a kialakult helyzet miatt jelentős pénzügyi kockázatokkal kell szembe néznie. Továbbra is cél kell, hogy maradjon: az ingatlan értékesítésből származó bevétel ne működésre, hanem fejlesztésre fordítódjon. A Rajnis u. 5. alatti üzlethelyiség a vagyonhasznosítási tervben nem szerepel. A kőszegfalvi, un. Readiness telkek viszont igen, de ezek hasznosítása erősen kérdéses. Így elő kell készíteni olyan bevételeket, amelyekkel ezt pótolni lehet más csatornákkal. A két értékbecslés között jelentős különbség van. A magasabb áron való meghirdetés szerinte nem felelőtlen döntés, nyugodt szívvel vállalható. A helyiség eladása azért lenne jó, mert mozgásteret nyitna a város számára az őszi időszakra. Amennyiben pedig nem kel el a helyiség, akkor a képviselő-testület dönthet majd a további sorsáról.

Dr. Zalán Gábor kérdezi: a pályázati feltételek közé felvegye-e az osztály azt, hogy legalább 5 évig a vendéglátó funkció meg legyen tartva?

Básthy Béla úgy gondolja, hogy ha 60 millió Ft-ért megveszi bárki is az ingatlant, akkor szükségtelen. Ugyanakkor a Bécsikapu étteremmel szemben, a Kraft program révén – a bencéás székházban – megvalósult egy hotel kialakítása, amelyben nincs étterem és az utcában sem. Aki megveszi a Bécsikaput, jól teszi, ha a vendéglátóhely funkciójátt megtartja.

Ezután a polgármester az alábbi határozatot hozza:


60/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján elrendeli a Rajnis u. 5. földszinti (hrsz.: 1846/A/1) 205 m2 nagyságú üzlethelyiség versenyeztetési eljárás útján történő értékesítését az értékbecslésben szereplő induló 59.900.000,-Ft vételáron.
2. Kőszeg Város Polgármestere a jogtanácsos által készített adásvételi szerződést polgármesterként aláírja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


14. A Gábor Á. u. 9. alatti ingatlan hasznosítása.

Básthy Béla örömmel veszi, hogy az önkormányzat berkein belül már régóta felmerült szándékot sikerült megvalósítani. A város célja az, hogy megfelelő állapotú ingatlanok legyenek a tulajdonában. Ennek az ingatlannak az állapota sajnos nem ilyen. Többször látókörbe került ennek az ingatlannak az együttes hasznosítási kérdése éppen azért, mert városképileg nem a környezetébe illő, azonban az ott bérleti joggal rendelkezők más ingatlanba történő áthelyezésének nehézsége miatt ez mindig lekerült a napirendről. Az elmúlt időszak alatt viszont a lakások bérlőit sikerült elhelyezni, a társas vállalkozással is megállapodott az ingatlankezelő. Remélhetőleg az üres Gábor Áron u. 9. majd jó áron fog elkelni. Az épület további hasznosítására több lehetőség is adott lesz, hiszen családi házas és sorházas beépítésű épületek is vannak a környéken, továbbá a közelben van az egészségház, a SPAR áruház stb.

Ezután az alábbi határozatot hozza:


61/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján elrendeli a Kőszeg, Gábor Áron u. 9. sz. alatti 2959/2 hrsz-ú lakóház, udvar, valamint a 2959/4 hrsz-ú épület és udvar megnevezésű ingatlanok Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelet Versenyeztetési Szabályzata alapján történő együttes értékesítését.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


15. A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.

Fekete Balázs szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy aktualizálták a februárban elfogadott közbeszerzési tervet. A Dózsa Gy. utca felújítása sajnos kikerült, viszont bekerült a tervbe a Bajcsy-Zs. u. és a bölcsőde építés.

A polgármester az alábbi határozatot hozza:

62/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Önkormányzat 2020. évi, módosított közbeszerzési tervét elfogadja, és egyben elrendeli annak közzétételét a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR), valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.Kelt, mint az első oldalon.Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármesterA feljegyzést készítette:

Ecker Eszter
jegyzőkönyvvezető

(A jegyzőkönyvet és mellékleteit lsd. a letölthető formátumban.)