2020. Május 29., Péntek, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati módosítása, valamint az STKH Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a munkájáról.
4. - Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - Az óvodákban indítható csoportok számának meghatározása és az óvodák átszervezése.
6. - Az óvodák nyári leállásának meghatározása.
7. - Bölcsőde orvossal kapcsolatos döntések meghozatala.
8. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
9. - A Magyar Telekom által Kőszeg város területére készített optikai hálózat fejlesztési elképzelés támogatása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
12. - A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat módosítási kérelme.
13. - Vagyonügy: a Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére vonatkozó kérelem elbírálása.
14. - A Gábor Á. u. 9. alatti ingatlan hasznosítása.
15. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és járda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
17. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A "Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen" című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása.
18. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: TOP Turisztika projekthez kapcsolódó „Turisztikai látogatópont eszközbeszerzései" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
19. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” című projekt kétirányú kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
20. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 azonosító számú projekt lebonyolítására vonatkozó döntés meghozatala.
21. - Egy mappában a 2020. május 29-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
9. napirendi pont:
A Magyar Telekom által Kőszeg város területére készített optikai hálózat fejlesztési elképzelés támogatása.

INDOKOLÁS
szélessávú optikai hálózat korszerűsítéséhezA Magyar Telekom fordult az önkormányzathoz azzal, hogy a városban újgenerációs, optikai hálózat modernizációt szeretne végrehajtani és ehhez kéri az elvi hozzájárulás megadását.
A korszerűsítéssel a már elavult rézvezetőjű hálózatot a legkorszerűbb optikára cserélné, így mindenki számára elérhetővé válna a széles sávú szolgáltatás.
A Magyar Telekom saját, önerős beruházás keretében kívánja végrehajtani a kivitelezést. A belvárosban a már meglévő alépítmények rendelkezésre állnak, egyéb területeken alkalmazkodnak a földkábeles kivitelezéshez, azonban vannak olyan területek, ahol a meglévő saját, vagy áramszolgáltatói oszlopok felhasználásával végeznék el a fejlesztést.

A kérelmező által csatolt „Fejlesztési koncepció 2020-2022” a fejlesztési területeket városrészekre lebontva térképen szemlélteti, illetve a hálózatfejlesztés ütemezését is részletezi.
Pozitív elbírálás esetén a kiviteli tervek készítését elkezdik, amely során a szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal lebonyolítják, majd az engedélyezési eljárást lefolytatják.

A jelenlegi helyzet még inkább rávilágított a digitalizáció fontosságára, így mindenképpen üdvözölendő a fejlesztési elképzelés, azonban ehhez további szakmai konzultációk, egyeztetések szükségesek.
Mindemellett Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete szabályozza az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelményeket. A hivatkozott rendelet módosítása gyakorlati tapasztalatok alapján, valamint jogszabályváltozás miatt felülvizsgálat alatt áll, így szükséges azt a részt is megvizsgálni, ahol a bekötővezetékek földkábellel történő csatlakozását szabályozza, valamint az újonnan beépülő területeken a hálózat felszín feletti vezetését nem engedélyezi.

Kőszeg, 2020. május 25.

Básthy Béla
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján támogatja a Magyar Telekom által Kőszeg város területére készített optikai hálózat fejlesztési elképzelését, egyúttal elrendeli Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletének ezirányú módosítását.
2. Kőszeg Város Polgármestere felkéri Kőszeg Város Főépítészét a Magyar Telekommal folytatott szakmai egyeztetésekre és szükséges esetén döntési javaslatok előkészítésére.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)