2020. Május 29., Péntek, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati módosítása, valamint az STKH Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a munkájáról.
4. - Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - Az óvodákban indítható csoportok számának meghatározása és az óvodák átszervezése.
6. - Az óvodák nyári leállásának meghatározása.
7. - Bölcsőde orvossal kapcsolatos döntések meghozatala.
8. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
9. - A Magyar Telekom által Kőszeg város területére készített optikai hálózat fejlesztési elképzelés támogatása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
12. - A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat módosítási kérelme.
13. - Vagyonügy: a Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére vonatkozó kérelem elbírálása.
14. - A Gábor Á. u. 9. alatti ingatlan hasznosítása.
15. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és járda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
17. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A "Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen" című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása.
18. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: TOP Turisztika projekthez kapcsolódó „Turisztikai látogatópont eszközbeszerzései" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
19. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” című projekt kétirányú kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
20. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 azonosító számú projekt lebonyolítására vonatkozó döntés meghozatala.
21. - Egy mappában a 2020. május 29-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
12. napirendi pont:
A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat módosítási kérelme.

INDOKOLÁS
a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház
költségvetési előirányzat módosításához
Tisztelt Polgármester Úr!

Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ezek alapján a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház, mint költségvetési szerv – vezetőjeként kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy járuljon hozzá az alábbi költségvetési előirányzat, a bevételi és a kiadási oldalon 3.750.000.- Ft előirányzat emelkedéshez.


A kérelem indoka:

A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház 2020. szeptember hónapjában szeretné megrendezni a Kőszegi szüret és Nemzetközi Fúvószenekari találkozót.
Ehhez a korábbi évekhez hasonlóan a sátor és vidámpark részét biztosító Zala-tófi Bt. együttműködési megállapodásának meghosszabbításával 2.250.000.- Ft működési célú átvett pénzeszközzel járulna hozzá. Az elmúlt évben 1.500.000.- Ft rendezvény részvételi díjat tudtunk beszedni az árusoktól így ebben az évben is erre számítunk. Így összesen 3.750.000.- Ft-ot tudnánk a Szüret lebonyolítására költeni. Tisztában vagyunk azzal, hogy ebben az évben az Önkormányzat nem biztosít pénzügyi forrást erre a rendezvényre, valamint 2020.08.15-ig minden rendezvény tartása kormánydöntés alapján nem is lehetséges, így amennyiben ezt feloldják ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a Városunkban embereket megmozgató rendezvény legyen. A kötelező előírásoknak megfelelő rendezvény tartásához szűkösen lesz elég ez a forrás, a színpadon nagyfellépőként a P-mobil együttest szeretnénk meghívni, továbbá a helyi művészeti együtteseknek biztosítanánk fellépési lehetőséget, hiszen ebben az évben amúgy sincs más lehetőségük bemutatkozásra. Ez ügyben még tárgyalnunk kell a művészeti csoportokkal, hogy milyen ellentételezés fejében lépnének fel a rendezvényen. A szüreti felvonulást rövidebb időtartanban és résztvevővel kellene megszerveznünk, a Várkör átépítése remélhetőleg addigra befejeződik. A felvonuláson résztvevő csoportoknak az idei évben az Önkormányzat nem tud anyagköltséghez hozzájárulni, így erről tájékoztatjuk a résztvevőket. A leírtak alapján kérném, hogy az előirányzat módosítását engedélyezni szíveskedjen, hogy a rendezvényhez szerződéseket köthessünk, kiadásainkat megvalósíthassuk.
Így ez a Kőszeg Város Önkormányzatának többletkiadást nem jelentene.


Kőszeg, 2020. május 26.

Pócza Zoltán s.k.
intézményvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján engedélyezi, hogy a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház 2020. szeptember 25-27. között megszervezze a Kőszegi Szüret és Nemzetközi Fúvószenekari Találkozót.

2. Kőszeg Város Önkormányzata a rendezvényhez Önkormányzati forrást nem biztosít.

3. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház 2020. évi intézményi költségvetésének 3.750.000.- Ft előirányzat emelkedéséhez járul hozzá:
A 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 3.750 000 Ft-tal megemeli és a dologi előirányzatát 3.750 000 Ft-tal megemeli.

Felelős: Pócza Zoltán intézményvezető
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)