2020. Május 29., Péntek, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati módosítása, valamint az STKH Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a munkájáról.
4. - Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - Az óvodákban indítható csoportok számának meghatározása és az óvodák átszervezése.
6. - Az óvodák nyári leállásának meghatározása.
7. - Bölcsőde orvossal kapcsolatos döntések meghozatala.
8. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
9. - A Magyar Telekom által Kőszeg város területére készített optikai hálózat fejlesztési elképzelés támogatása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
12. - A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat módosítási kérelme.
13. - Vagyonügy: a Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére vonatkozó kérelem elbírálása.
14. - A Gábor Á. u. 9. alatti ingatlan hasznosítása.
15. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és járda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
17. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A "Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen" című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása.
18. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: TOP Turisztika projekthez kapcsolódó „Turisztikai látogatópont eszközbeszerzései" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
19. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” című projekt kétirányú kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
20. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 azonosító számú projekt lebonyolítására vonatkozó döntés meghozatala.
21. - Egy mappában a 2020. május 29-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
13. napirendi pont:
Vagyonügy: a Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére vonatkozó kérelem elbírálása.

INDOKOLÁS
a Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. alatti üzlethelyiség
értékesítéséhez
Mozsolicz Tibor a Bécsikapu Étterem ügyvezetője nyújtott be vételi szándékot az általa bérelt Rajnis u. 5. szám alatti üzlethelyiség megvásárlására.

A társasház földszinti részén elhelyezkedő 205 m2 nagyságú üzlet az idei évi vagyongazdálkodási koncepcióban az egyedi döntés alapján értékesíthető kategóriában szerepel.

Ingatlanforgalmi szakértőt kértünk fel a helyiség értékének meghatározására. Az ingatlan értékbecslés alapján meghatározott forgalmi értéke: 59.900.000,-Ft. (a másik értékbecslés 43.476.400,-Ft).

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 20. §-a szerint 25 millió forintos értékhatár felett kötelező a pályáztatás.
A Vagyonrendelet szabályozza azt is, hogy nem lakáscélú helyiség értékesítése során a vagyontárgy értéke nem lehet kevesebb, mint az értékesítés évében érvényes éves bérleti díj 8-szorosa.
Az ingatlankezelő tájékoztatása szerint az üzlethelyiség bérleti díja 221.020,- Ft/hó, amely a fenti számítás szerint jóval a megállapított forgalmi érték alatt van.

A Vagyonrendelet az üzleti vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében meghatározza, hogy elővásárlási joggal érintett ingatlanok esetén 10 millió Ft felett a Képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogosultságokat.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Kőszeg, 2020. május 21.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
Városüzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján elrendeli a Rajnis u. 5. földszinti (Hrsz.: 1846/A/1) 205 m2 nagyságú üzlethelyiség versenyeztetési eljárás útján történő értékesítését az értékbecslésben szereplő induló 59.900.000,-Ft vételáron.
2. Kőszeg Város Polgármestere a jogtanácsos által készített adásvételi szerződést polgármesterként aláírja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)