2020. Május 29., Péntek, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati módosítása, valamint az STKH Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a munkájáról.
4. - Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - Az óvodákban indítható csoportok számának meghatározása és az óvodák átszervezése.
6. - Az óvodák nyári leállásának meghatározása.
7. - Bölcsőde orvossal kapcsolatos döntések meghozatala.
8. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
9. - A Magyar Telekom által Kőszeg város területére készített optikai hálózat fejlesztési elképzelés támogatása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
12. - A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat módosítási kérelme.
13. - Vagyonügy: a Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére vonatkozó kérelem elbírálása.
14. - A Gábor Á. u. 9. alatti ingatlan hasznosítása.
15. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és járda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
17. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A "Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen" című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása.
18. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: TOP Turisztika projekthez kapcsolódó „Turisztikai látogatópont eszközbeszerzései" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
19. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” című projekt kétirányú kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
20. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 azonosító számú projekt lebonyolítására vonatkozó döntés meghozatala.
21. - Egy mappában a 2020. május 29-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
10. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.

INDOKOLÁS
Kőszeg Város Önkormányzatának
2020.évi rendkívüli támogatásának pályázat benyújtása

A Magyar Államkincstár értesítése alapján megjelent az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat. Kőszeg Város Önkormányzata a pályázati kiírás 1.b) pontjában megjelölt célra kívánna pályázatot benyújtani.
A koronavírus hatása minden Önkormányzatot megszorító intézkedések meghozatalára kényszerítette, valamint a kormányzati döntések következtében jelentős bevételektől és támogatásoktól esett el. Ez Kőszeg Város Önkormányzatát is súlyosan érintette. Intézményeink feladatellátása még biztosítható, de az Önkormányzat működőképessége már veszélyben van. A mai napig 15.037.111.- Ft lejárt tartozást halmoztunk fel, melynek a kifizetéséhez jelen pályázatból kívánnánk pénzügyi forrást szerezni. A pályázat benyújtásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy mire nem nyújtható be a támogatás igénylése. Ezeket a feltételeket a csatolt pályázati kiírás is tartalmazza. A pályázatot az ebr42 rendszerében kell berögzíteni és lezárást követően a Magyar Államkincstár hivatali kapu rendszerén megküldeni. Az Önkormányzatok rendkívüli támogatása terhére igényt csak két alkalommal nyújthatnak be legkésőbb 2020. szeptember 30-i benyújtási határidővel.

Az igénylendő összeg Kőszeg Város Önkormányzata részére 15.037.111.- Ft. A támogatás jogcíme „Az önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcímként kerül feltüntetésre az ebr 42 rendszeren keresztül beadandó pályázatok közé.

A pályázat benyújtásához szükséges a Képviselő-testület határozata is.


Kőszeg, 2020. május 26.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium által meghirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény 3. melléklet I.6.pont és az 1.9.pont szerinti a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat 1.b) pontjára a 2020. évi rendkívüli önkormányzati támogatás keretében pályázatot nyújt be, „Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztetőtok ellátása” jogcímen 15.037.111.- Ft összegre.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A pályázati kiírást lsd. a letölthető formátumban.)