2020. Május 29., Péntek, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati módosítása, valamint az STKH Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a munkájáról.
4. - Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - Az óvodákban indítható csoportok számának meghatározása és az óvodák átszervezése.
6. - Az óvodák nyári leállásának meghatározása.
7. - Bölcsőde orvossal kapcsolatos döntések meghozatala.
8. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
9. - A Magyar Telekom által Kőszeg város területére készített optikai hálózat fejlesztési elképzelés támogatása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
12. - A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat módosítási kérelme.
13. - Vagyonügy: a Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére vonatkozó kérelem elbírálása.
14. - A Gábor Á. u. 9. alatti ingatlan hasznosítása.
15. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és járda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
17. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A "Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen" című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása.
18. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: TOP Turisztika projekthez kapcsolódó „Turisztikai látogatópont eszközbeszerzései" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
19. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” című projekt kétirányú kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
20. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 azonosító számú projekt lebonyolítására vonatkozó döntés meghozatala.
21. - Egy mappában a 2020. május 29-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
11. napirendi pont:
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.

INDOKOLÁS
a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Alapító Okiratának módosításáhozA Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház fenntartója Kőszeg Város Önkormányzata. Az intézmény Alapító Okiratát a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: kulturális törvény) változásai miatt módosítani szükséges. A testület által elfogadott módosító és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat a Magyar Államkincstárba be kell nyújtani.

A törvényi változásoknak megfelelően készítettük el a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház módosító és az egységes szerkezetű alapító okiratát, melyeket csatoltam az előterjesztéshez.

Pócza Zoltán igazgató úr kérte, hogy a költségvetési szerv alaptevékenységei közé vegyük fel a könyvkiadást. Ez az alapító okirat módosításával jár és átszervezésnek minősül.

A kulturális törvény 78/J. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a közművelődési intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, valamint tevékenységének 2 hónapon túli szüneteltetése esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a miniszter véleményét be kell szerezni, és annak tartalmát a képviselő-testülettel ismertetni kell.

2020. február 24-én megkerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát a vélemény kiadása céljából, azonban megkeresésünkre nem érkezett válasz.

A kulturális törvény 78/J. § (2) bekezdése alapján ha a miniszter a megkereséstől számított 30 napon belül nem nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a megkeresésben foglaltakkal egyetért. A miniszter véleménye a képviselő-testületet nem köti döntése meghozatalában.


Kőszeg, 2020. május 22.


A polgármester nevében:

Mezei Virág s. k.
igazgatási osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának K/1396-1/2020. számú Módosító Okiratát, valamint a K/1396-2/2020. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.

Felelős a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért: dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal

(A módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot lsd. a letölthető formátumban.)