2020. Május 29., Péntek, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati módosítása, valamint az STKH Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a munkájáról.
4. - Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi munkáról.
5. - Az óvodákban indítható csoportok számának meghatározása és az óvodák átszervezése.
6. - Az óvodák nyári leállásának meghatározása.
7. - Bölcsőde orvossal kapcsolatos döntések meghozatala.
8. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
9. - A Magyar Telekom által Kőszeg város területére készített optikai hálózat fejlesztési elképzelés támogatása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítása.
12. - A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési előirányzat módosítási kérelme.
13. - Vagyonügy: a Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére vonatkozó kérelem elbírálása.
14. - A Gábor Á. u. 9. alatti ingatlan hasznosítása.
15. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és járda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
17. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A "Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen" című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása.
18. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: TOP Turisztika projekthez kapcsolódó „Turisztikai látogatópont eszközbeszerzései" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
19. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” című projekt kétirányú kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
20. - Zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint: A „Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 azonosító számú projekt lebonyolítására vonatkozó döntés meghozatala.
21. - Egy mappában a 2020. május 29-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
6. napirendi pont:
Az óvodák nyári leállásának meghatározása.

INDOKOLÁS
az óvodák és a bölcsőde munkatervének módosításáhozA nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a köznevelési intézmény vezetője az óvodai munkaterv elkészítéséhez kikéri többek között a fenntartó véleményét is.

Az óvodai munkaterv határozza meg többek között az óvodák nyári leállásának időpontját is.

Tekintettel a Magyarország kormánya által 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzetre az óvodákban és a bölcsődében a 45/2020 (III.14.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a polgármester rendkívüli szünetet rendelt el.
A 215/2020 (V.20.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az óvodák és bölcsődék 2020. augusztus 31-ig legfeljebb két hétre zárhatnak be, emiatt szükségessé vált a 2019. szeptember 19. napján elfogadott munkatervek módosítása.


Kőszeg, 2020. május 25.

A polgármester nevében:

Mezei Virág s.k.
az igazgatási osztály vezetője


I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján egyetért a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI 2019/20-as nevelési évre készített, Kőszeg Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottságának 55/2019. (IX. 19.) határozatával elfogadott munkatervének nyári leállásra vonatkozó módosításával az alábbiak szerint:
a) Központi Óvoda székhely 2020. július 6. – 2020. július 17.
b) Felsővárosi Tagóvoda 2020. július 20. – 2020. július 31.
c) Bölcsőde 2020. július 20. – 2020. július 31.
d) Peresznyei Tagóvoda 2020. július 27. – 2020. augusztus 7.
e) Horvátzsidányi Tagóvoda 2020. augusztus 10. 2020. augusztus 21.


II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján egyetért az Újvárosi Óvoda 2019/20-as nevelési évre készített, Kőszeg Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottságának 56/2019. (IX. 19.) határozatával elfogadott munkatervének nyári leállásra vonatkozó módosításával az alábbiak szerint:
a) Újvárosi Óvoda székhely 2020. augusztus 3. – 2020. augusztus 14.
b) Kőszegfalvi Tagóvoda 2020. augusztus 3. – 2020. augusztus 14.
c) Velemi Tagóvoda 2020. augusztus 3. – 2020. augusztus 14.

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)