2020. Január 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
2. - A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
3. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításáról szóló 114/2018. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat módosítása.
4. - A Kőszegi SE elszámolási határidő hosszabbítás iránti kérelme.
5. - A Városi Rádióklubbal kötendő használati megállapodás.
6. - A Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és területrészének visszaadása.
7. - A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása (az előterjesztést később küldjük).
8. - Vagyonügy: A Kőszeg, Rákóczi u. 10. alatti társasház cserekérelme.
9. - Az építésügyi feladatok átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötése (rendkívüli előterjesztés).
13. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola tornacsarnoka felújítására pályázat benyújtása.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Szám: K/799-2/2020.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2020. január 30-án (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
N A P I R E N D:

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
Előterjesztő: Táncsics Péter önkormányzati képviselő.
2. A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
3. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításáról szóló 114/2018. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat módosítása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
4. A Kőszegi SE elszámolási határidő hosszabbítás iránti kérelme.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
5. A Városi Rádióklubbal kötendő használati megállapodás.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
6. A Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és területrészének visszaadása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
7. A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása (az előterjesztést később küldjük).
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
8. Az építésügyi feladatok átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötése (rendkívüli előterjesztés).
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
8. Vagyonügy: A Kőszeg, Rákóczi u. 10. alatti társasház cserekérelme.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

A nyilvános ülésen megtárgyalt napirendek után:
Képviselői felvilágosítás kérés, közérdekű bejelentések, javaslatok.


Zárt ülés keretében:
1. „Orvosi ügyelet ellátása Kőszegen” tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés (az előterjesztést később küldjük).
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
2. Környezettudatos rehabilitáció – Várkör I. ütem kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.


Kőszeg, 2020. január 24.

Básthy Béla s. k.
polgármester