Határozatok

Sorszám Cím
1. 260/2009. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy Tamás dűlő terület-felhasználásával kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adja: – A Nagy Tamás ...
2. 259/2009. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. jóváhagyja a Vas Megyei Temetkezési Vállalat 2009. szeptember 30-i vagyonmérleg-fordulónappal történő átalakulását korlátolt ...
3. 258/2009. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 044/48 hrsz-ú szántó megnevezésű földrészlet belterületbe vonását, valamint kijelenti, ...
4. 257/2009. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Szent Imre herceg utcának a Temető utca és Hunyadi ...
5. 256/2009. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék 2009. évi átfogó ellenőrzése kapcsán készített intézkedési terv időarányos ...
6. 255/2009. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete lemond a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 2008-ban "A 100 éves ...
7. 254/2009. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a NYDOP-3.1.1./A-2008-0013 kódszámú, "Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása" című ...
8. 253/2009. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata benyújtja a TÁMOP-3.2.4-09/1 kódszámú pályázatot, egyúttal megteszi a pályázati kiírásban szereplő fenntartói nyilatkozatot. Felelős: ...
9. 252/2009. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem nyújt be pályázatot a NYDOP 5.2.1 keretében az "Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése ...
10. 251/2009. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett "A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai ...
11. 250/2009. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 1. hatállyal a közte és az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó ...
12. 249/2009. (XII. 17) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Gyöngyös u. 27. II/6. szám (1733/A/6 hrsz) alatti ingatlan ...
13. 248/2009. (XII. 10) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete visszavonja a 225/2009.(XI. 5.) számú határozatát. Felelős: Huber László polgármester. Hivatali felelős: Rimányi Krisztina ...
14. 247/2009. (XII. 10) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy – a Zöld Erőmű Kft. ( 9730 Kőszeg, Felső krt.8.) vagyonában, ...
15. 246/2009. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
I. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet kidolgozásához az alábbi alapelvek érvényesítését tartja szükségesnek: 1. Az ...
16. 245/2009. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Temetkezési Vállalat átalakításáról szóló, 224/2009. (XI. 5.) határozatát az ...
17. 244/2009. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Bajcsy Zs. u. és Kálvária u. felújításához szükséges 100.000.- Ft ...
18. 243/2009. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár részére 276 E Ft (személyi juttatásokra 218 ...
19. 242/2009. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2010. évi szolgáltatási díjait (műszaki csoport, városüzemeltetési ...
20. 241/2009. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2010. évi ingatlanfelújítási, -karbantartási ...
21. 240/2009. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek a 2010. évi lakbérek ...
22. 239/2009. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
I. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsát, hogy a ...
23. 238/2009. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Európa Házat működtető és felújító ISES Alapítványnak 18 db parkolóhely ...
24. 237/2009. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem" című, NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 jelű pályázat megvalósításához ...
25. 236/2009. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása" című projekt kivitelezési munkáinak ...
26. 235/2009. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesületnek a 2009. évi turisztikai munkáról szóló beszámolóját elfogadja, ...
27. 234/2009. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Vasi Volán Zrt. végezzen utasszámlálást a menetrendszerinti helyi tömegközlekedést ...
28. 233/2009. (XI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Huber László ...
29. 232/2009. (XI. 19) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása" című projekt kivitelezési munkáinak ...
30. 231/2009. (XI. 19) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy "Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása" című pályázat sikere ...
31. 230/2009. (XI. 19) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a NYDOP-3.3.1/A-2008-0013 kódszámú, "Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása" című ...
32. 229/2009. (XI. 19) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása" című pályázat végleges akcióterületi ...
33. 228/2009. (XI. 5) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az SZ09S 0000352 számú, a SZ09S 0000322 számú, SZ09S 0000440 számú és ...
34. 227/2009. (XI. 5) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 176/2009. (VIII. 27.) határozatát a következők szerint módosítja: – a megállapodás 3./ pontjának 3. ...
35. 226/2009. (XI. 5) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 6755/13 hrsz-ú zártkerti külterületi ingatlan belterületbe vonását, valamint kijelenti, ...
36. 225/2009. (XI. 5) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. ...
37. 224/2009. (XI. 5) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a) egyetért azzal, hogy az egyes jogi személyek vállalataként működő Vas Megyei Temetkezési Vállalat ...
38. 223/2009. (XI. 5) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Képviselő- testülete az 1990. évi LXV. Tv. 10. § h.) pontjában biztosított ha-táskörében a ...
39. 222/2009. (XI. 5) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 2009-re tervezett projektek pályázati előkészítéséről szóló 126/2009. (VI. 25.) határozatának ...
40. 221/2009. (XI. 5) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Jurisics Vár régészeti feltárásának előkészítő munkáihoz és a restaurátori kutatások ...
41. 220/2009. (XI. 5) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Liszt Ferenc utcai autóbusz pályaudvar áthelyezését a Nyugat-dunántúli Operatív program ...
42. 219/2009. (XI. 5) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem kíván rendeletet alkotni a kényszerértékesítés alá vont lakóingatlanok önkormányzat által történő ...
43. 218/2009. (XI. 5) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat 2010. évi ...
44. 217/2009. (XI. 5) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet szerinti ...
45. 216/2009. (XI. 5) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési helyzetre vonatkozó előzetes tájékoztatót tudomásul veszi. ...
46. 215/2009. (XI. 5) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kőszeg Város Sportfejlesztési Koncepcióját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. A képviselő-testület egyúttal a ...
47. 214/2009. (XI. 5) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi, Kő-zegi Kistérségi Intézetének Kőszeg város 2008. évi népegészségügyi helyzetéről ...
48. 213/2009. (X. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 2009-re tervezett projektek pályázati előkészítéséről szóló 126/2009. (VI. 25.) határozatának ...
49. 212/2009. (X. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a fenntartó a Budaker Gusztáv Zeneiskola állományi létszámát a ...
50. 211/2009. (X. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bersek József KIKI Általános Iskola Szülői Munkaközösségének kérését, az iskola harmadik ...
51. 210/2009. (X. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egy öt fős munkacsoport létrehozását kezdeményezi, amelynek feladatául szabja, hogy a többcélú ...
52. 209/2009. (X. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása fenntartásában, valamint Kőszeg Város Önkormányzata ...
53. 208/2009. (X. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása az Újvárosi ...
54. 207/2009. (X. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett belterületi vízrendezés pályázat (NYDOP-2009.-4.1.1.B számú pályázat) ...
55. 206/2009. (X. 8) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi út és járda felújítási munkák elvégzésére fordítandó keretösszeget 4 ...
56. 205/2009. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és dr. Sujbert Pál László között 2006. március 2-án kötött, ...
57. 204/2009. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 4/2009. (II. 12.) képviselő-testületi határozattal elfogadott 2009. évi vagyongazdálkodási koncepció ...
58. 203/2009. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. ...
59. 202/2009. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ajándékba köszönettel elfogadja Kodolányi László felajánlását, az "Egy kihaló tisztes mesterség emlékoszlopa" ...
60. 201/2009. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a NYDOP-3.1.1/C pályázati konstrukcióra (Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések) "Gyöngyös szabadidőpark kialakítása Kőszegen" ...
61. 200/2009. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a NYDOP-3.1.1/C pályázati konstrukcióra (Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések) "Gyöngyös szabadidőpark kialakítása ...
62. 199/2009. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása, valamint Kőszeg ...
63. 198/2009. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínháznak a tárgyalt időszakban végzett munkájáról szóló ...
64. 197/2009. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégiumnak a tárgyalt időszakban végzett munkájáról ...
65. 196/2009. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakossági életmódvizsgálatról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: azonnal. ...
66. 195/2009. (IX. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 2. A képviselő-testület elrendeli, hogy a ...
67. 194/2009. (IX. 10) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "Kőszeg Város 2009. évi út és járda felújítási munkáinak elvégzésére" kiírt egyszerű ...
68. 193/2009. (IX. 10) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Kalandpark megvalósításával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: A Kőszegi Kalandpark megvalósításával ...
69. 192/2009. (IX. 10) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Kalandpark megvalósításával kapcsolatban az alábbi településfejlesztési döntést hozza: A kőszegi, alább ...
70. 191/2009. (IX. 10) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg város településszerkezeti tervének elfogadásáról szóló 91/2000.(IX. 28.) sz. határozatát az ...
71. 187/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. augusztus 30-i helyi népszavazás lebonyolítására – kizárólag egy alkalomra – ...
72. 186/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata képviselő-testülete elfogadja a MÁV Zrt. által megküldött megállapodás tervezetét s felhatalmazza a polgármestert ...
73. 185/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
H A T Á R O Z A T Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ETHOFER Mezőgazdasági Termelő ...
74. 184/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Megye Közgyűlése 17/2006. (XII. 15.) számú rendelete alapján "Jurisics Miklós Díj"kitüntetésre ………………. ...
75. 183/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Megye Közgyűlése 17/2006. (XII. 15.) számú rendelete alapján "Lóránt Gyula Díj"kitüntetésre ……………….. ...
76. 182/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Megye Közgyűlése 17/2006. (XII. 15.) számú rendelete alapján "Markusovszky Lajos Díj"kitüntetésre …………………… ...
77. 181/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Megye Közgyűlése 17/2006. (XII. 15.) számú rendelete alapján "Széll Kálmán Díj ...
78. 180/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Megye Közgyűlése 17/2006. (XII. 15.) számú rendelete alapján "Batthyány Lajos – Vas ...
79. 179/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy be kíván kapcsolódni a kőszegi járóbeteg szakellátás és alapellátás vérmintáinak ...
80. 178/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 1-jei hatállyal a 224/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozattal elfogadott Bursa ...
81. 177/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához, valamint felhatalmazza ...
82. 176/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Kőszegfalvi u. 55. szám alatti, 80 hrsz-ú ingatlant illető, a ...
83. 175/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, új köztemető engedélyes terveinek elkészítése során az alábbi konzultációs csoportot ...
84. 174/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Jurisics Vár projekt helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: ...
85. 173/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi hulladéklerakó rekultivációjának helyzetéről készített beszámolót elfogadja. ...
86. 172/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár tevékenységéről készített beszámolót elfogadja. ...
87. 171/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett decentralizált vis ...
88. 170/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Liszt Ferenc utcai autóbusz pályaudvar áthelyezését a Nyugat-dunántúli Operatív program ...
89. 169/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett belterületi vízrendezésre (NYDOP-2009.-4.1.1.B számú ...
90. 168/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a NYDOP-3.1.1/C Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések pályázati konstrukcióra az egykori Kresz park ...
91. 167/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az NYDOP-3.1.1/C Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések pályázati konstrukcióra az egykori Kresz park ...
92. 166/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy az NYDOP-3.1.1/C Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések pályázati konstrukcióra az ...
93. 165/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. november 1-jei hatállyal a Szociális Gondozási Központ alapító okirata 2. pontjában ...
94. 164/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 1-jei hatállyal a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös ...
95. 163/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 1-jei hatállyal az Újvárosi Óvoda alapító okirata 11. pontját a ...
96. 162/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 1-jei hatállyal a Bersek József KIKI Általános Iskola Egys. Ped. ...
97. 161/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 1-jei hatállyal a Béri Balog Ádám Általános Iskola alapító okirata ...
98. 160/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 1-jei hatállyal a Budaker Gusztáv Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító ...
99. 159/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 1-jei hatállyal a Szociális Gondozási Központ alapító okirata 3. pontjában ...
100. 158/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 1-jei hatállyal a Kő-szegi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okirata 4. ...
101. 157/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 1-jei hatállyal a Chernel Kálmán Városi Könyvtár alapító okirata 10. ...
102. 156/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 1-jei hatállyal a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okirata ...
103. 155/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 1-jei hatállyal a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium alapító ...
104. 154/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 1-jei hatállyal a Polgármesteri Hivatal alapító okirata 4. pontjában az ...
105. 153/2009. (VIII. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Huber László ...
106. 152/2009. (VII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde, Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Bölcsődéje ...
107. 151/2009. (VII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 25. szám, 1348/1 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó ...
108. 150/2009. (VII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Gondozási Központ felújításának és bővítésének kivitelezéséhez szükséges 4 037 380 ...
109. 149/2009. (VII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az ABIC Kft-vel és a Kőszegi Kerékpáros Egyesülettel a határozat mellékletét ...
110. 148/2009. (VII. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a "Kőszegi vár turisztikai fejlesztése I. ütem" c. pályázat sikere ...
111. 147/2009. (VII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a NYDOP-2.2.1/B-2008-0002 kódszámú, "Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem" című ...
112. 146/2009. (VII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem" című pályázat megvalósíthatósági tanulmányát ...
113. 145/2009. (VII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete " A Jurisics-vár turisztikai célú hasznosításának javítása" című projekt menedzseri feladatai ellátása ...
114. 144/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Helyi Választási Bizottságának tagjává Söptei Imre Kőszeg, Várkör 50 alatti ...
115. 143/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdés e) ...
116. 141/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat tulajdonában, de a Honvédelmi Minisztérium bérlőkijelölési jogával terhelt lakásokra ...
117. 140/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok vis maior támogatása és a vis maior tartalék előirányzatok ...
118. 139/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 0179/10 hrsz-ú ingatlan 13037/14005 tulajdoni hányadára vonatkozóan nem kíván élni ...
119. 138/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "A Jurisics-vár turisztikai célú hasznosításának javítása" című projekt menedzsment tervére vonatkozó 64/2007.(III.27) ...
120. 137/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky u. 25. szám alatt épülő és kialakítandó új bölcsőde ...
121. 136/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky u. 25. szám alatt található Központi Művészeti Óvoda és ...
122. 135/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 113/2009. (V. 28.) határozatát viszszavonja. ...
123. 134/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
134/2009. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat: Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Jurisics-vár üzemeltetésére vonatkozó, Vas Megye Önkormányzatával ...
124. 133/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
I. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kintlévőségeiről szóló beszámolót elfogadja, és elrendeli a képviselő-testület októberi ülésére ...
125. 132/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
132/2009. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat: Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék 2009. évi átfogó ellenőrzéséről készült ...
126. 131/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Jurisics tér 5. szám alatt található, házi gyermekorvosi rendelőknek, iskolaorvosi ...
127. 130/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. július 1. hatállyal a közte és az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó ...
128. 129/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a kőszegi rendelőintézetben folyó járóbeteg szakellátási feladatok ellátását 2009. augusztus 1-jei hatállyal ...
129. 128/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – tudomásul veszi a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel (Kft.) a ...
130. 127/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a "A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása" című projekt ...
131. 126/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 2009-re tervezett projektek pályázati előkészítésével, és megbízza a polgármestert az ...
132. 125/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. sz. melléklet szerint elfogadja az Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási Programot. Felelős: Huber ...
133. 124/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja a Kőszeg Városi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési ...
134. 123/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. sz melléklet szerint jóváhagyja Kőszeg Város Önkormányzatának Közoktatási Feladat-ellátási, Intézményhálózat-működtetési ...
135. 122/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kistérségi fenntartásba átadott Bersek József Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Általános ...
136. 121/2009. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kistérségi fenntartásba átadott Béri Balog Ádám Általános Iskola működéséről szóló tájékoztatót ...
137. 64/2009. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi, 044/48 hrsz-ú szántó megnevezésű földrészlet belterületbe vonását nem támogatja, Nádas ...
138. 63/2009. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Meritum Szervező, Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Fő u. 174-176, képv.: Kiss ...
139. 62/2009. (III. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása a 8/2009. (II. ...
140. 61/2009. (III. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása a 8/2009. (II. ...
141. 60/2009. (III. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huber László polgármestert az EUTÉR Zrt.-vel kötött Együttműködési Megállapodás 5. pontja ...
142. 59/2009. (III. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. július 1. hatállyal elrendeli a Kőszegi Városüzemeltető Kht. létesítő okiratának módosítását, ...
143. 58/2009. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínháznak a nagyrendezvények pénzügyi elszámolásáról szóló beszámolóját ...
144. 57/2009. (III. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évben 1 500 000.-Ft-al támogatja a Kőszegi Múzeumok működtetését. Erről a ...
145. 56/2009. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város külkapcsolatairól szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület felkéri Huber László polgármestert, ...
146. 55/2009. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Kőszeg Város Önkormányzata, a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ ...
147. 54/2009. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszeg ...
148. 53/2009. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az aktív korúak ellátásában részesülő kőszegi lakóhelyű személyek közcélú foglalkoztatását saját maga ...
149. 52/2009. (III. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város gazdaságának és foglalkoztatásának fejlesztése céljából Gazdasági Egyeztető Fórum létrehozását tartja ...
150. 51/2009. (III. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg város és környéke magánvállalkozásai helyzetéről, valamint a város gazdasági fejlesztésének ...
151. 5/2009. (II. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város településrendezési terveinek módosítása során elrendeli az alábbi változtatások beépítését: 1. A 3344/50 ...
152. 4/2009. (II. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi vagyongazdálkodási koncepciót elfogadja és elrendeli a végrehajtáshoz szükséges intézkedések ...
153. 1/2009. (I. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg város és a Kőszegi kistérség a "NYDOP keretében a 2009-2010-es ...