2015. Február 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
3. - A háziorvosokkal kötött megállapodások módosítása, az új egészségház épületrészeire vonatkozó használati szerződések jóváhagyása.
4. - Az Írottkő Program fejlesztési stratégia előzetes véleményezése.
5. - Rekreációs célú földszerzésekre kijelölt területek kijelölése.
6. - Tájékoztató az egyéb városüzemeltetési feladatok 2015. évi költségeinek részletezéséről.
7. - A 2015. évi városbejárási terv jóváhagyása.
8.a - A KSE támogatási elszámolására vonatkozó kérelem elbírálása.
8.b - A KSE részére 2015. évben biztosított támogatás szakosztályonkénti felosztása.
9. - A polgármester 2015. évi szabadság tervének jóváhagyása.
10. - Külső bizottsági tag választás.
11. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
13. - Egy mappában a 2015. február 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
6. napirendi pont:
Tájékoztató az egyéb városüzemeltetési feladatok 2015. évi költségeinek részletezéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban tájékoztatást adok a 2015. évi költségvetésben jóváhagyott városüzemeltetési költségek részletezéséről.

I. A város köztéri berendezéseinek, játszótereinek karbantartása üzemeltetése:
A feladat magába foglalja:
- közkutak, szökőkutak karbantartása, javítása téliesítése, tavaszi üzembe helyezése
- padok, információs táblák, korlátok, térelzárók karbantartása, javítása
- karácsonyi díszvilágítás karbantartása, fel- és leszerelés
- játszótéri eszközök, kerítések, épületek karbantartása, javítása

2015 évre javasolt díj:
Köztéri berendezések: 2.600.000 Ft + ÁFA
Játszóterek: 2.350.000 Ft + ÁFA
Összesen: 4.950.000 Ft + ÁFA bruttó 6.286.500 Ft

II. Gyepmesteri tevékenység és rágcsálóirtás 2015 évi költségkereteinek meghatározása:
A költségkeret az alábbi tevékenységekre nyújt fedezetet:
- Rágcsálóirtás a város területén évi 4 alkalommal.
- Közterületen elhullott állatok begyűjtése, átmeneti tárolása, elszállíttatása minimum heti 1 alkalommal ATEV Zrt-vel.
- Lakosság által beszállított elhullott állatok átmeneti tárolása, elszállíttatása ATEV Zrt-vel szükség szerint, de minimum heti 1 alkalommal.
- Kóbor ebek befogása, elszállíttatása állat menhelyre vállalkozóval.
Számlázás a Városüzemeltetőhöz beérkező számlák alapján.
2015 évre tervezett költség:
Gyepmesteri tevékenység: 1.200.000 Ft + ÁFA
Rágcsálóirtás: 480.000 Ft + ÁFA
Összesen: 1.680.000 Ft + ÁFA bruttó 2.133.600 FtIII. Téli hóeltakarítás és síkosságmentesítés díja:

A javasolt díj bruttó 13.144.000 Ft/2015 év. (1. sz. melléklet)
Ez a díj a 2012. évihez képest 5,4 %-os emelést tartalmaz, amelyet az előző évihez képest plusz egy összkerékhajtású, sószóróval, tolólappal felszerelt erőgép munkába állítása indokol. A gépet főként az üdülőterületeken, valamint a belterületbe bevont, de portalanított úttal nem rendelkező közterületek, illetve extrém útviszonyok esetén kívánjuk alkalmazni.
Mellékelem a vezetői utasítást, amely tartalmazza a hóeltakarításban résztvevő személyi állomány és műszaki eszközök listáját és síkosságmentesítéshez felhasználni kívánt anyagok listáját, mennyiségét és költségeit. (2. sz. melléklet)

1. sz. melléklet

Téli hóeltakarítás, síkosság mentesítés


Útszóró só 120t x 23.500Ft/t = 2.820.000+Áfa = 3.581.400 Ft
Útkálisó 2 t x 138.000 Ft/t = 276.000+Áfa = 350.520 Ft
Érdesítő anyag 80 t × 2.600 Ft/t = 208.000+Áfa = 264.080 Ft
Gépi munkadíj 5.200.000+Áfa = 6.604.000 Ft
Készenlét, ügyelet (7 fő x 3,5 hó) 2.344.000 Ft
13.144.000 Ft


2 sz. melléklet

IV. Úttisztítás, településtisztasági feladatok 2015 évi szolgáltatási díja:
A feladat tartalmazza:
1. Kőszeg város területén a közterületek kézi és gépi tisztítását, utcai hulladékgyűjtők ürítését, a hulladék elszállítását, kezelését.
Utcai hulladékgyűjtők javítását, karbantartását.
Városi nagyrendezvényeken és utána a folyamatos takarítást a közszolgáltatási szerződés szerint.
A közfoglalkoztatottak felügyeletét, számukra eszköz, védőeszköz biztosítását, a foglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációt (bérszámfejtés, kifizetés, TB feladatok, munkavédelmi, egészségügyi feladatok)
A díj mértékét a 2014 évi szinten, díjemelés nélkül javaslom elfogadni.

Javasolt díj: 23.000.000 Ft + ÁFA = 29.210.000 Ft

2. Nyilvános WC-k, játszóterek takarítása, felügyelete, feltöltése (4 db nyilvános WC, 7 db játszótér)
Javasolt díj:
játszótér felügyelet 1 fő/2 óra/nap 540.000 Ft/év
WC takarítás 1 fő/6 óra/nap 810.000 Ft/év
feltöltés (tisztító-, fertőtlenítő szerek
papír, kéztörlő stb.) 192.000 Ft/év
összesen: bruttó 1.542.000 Ft/év

Településtisztasági feladatok összesen: bruttó 30.752.000 Ft/év


V. Kőszeg város parkfenntartási, zöldterület karbantartási, virágosítási feladatainak ellátása:

Javasolt díj 2015 évre: 30.234.290 Ft + ÁFA
bruttó: 38.397.548 Ft1. sz. melléklet
Ajánlat Kőszeg parkfenntartási, virágosítási munkáira 2015-ben
Január Fák metszése 400 db 1600,- Ft/db 640.000,-
Kertészeti hulladékszállítás 70 m3 1820,- Ft/m3 127.400,-
Összesen: 767.400,-
Február Fák metszése 400 db 1600,- Ft/db 640.000,-
Lombgyűjtés 400 ó 1600,- Ft/ó 640.000,-
Kertészeti hulladékszállítás 100 m3 1820,- Ft/m3 182.000,-
Összesen: 1.462.000,-
Március Fák metszése 200 db 1600,- Ft/db 320.000,-
Bokrok gyomlálása 200 ó 1600,- Ft/ó 320.000,-
Lombgyűjtés 200 ó 1600,- Ft/ó 320.000,-
Faültetés 20 db 21000,- Ft/db 420.000,-
Ágyások, edények kapálása 480 m2 89,- Ft/m2 42.720,-
Rózsametszés 1000 db 39,- Ft/db 39.000,-
Rózsakapálás 490 m2 123,- Ft/m2 60.270,- Kertészeti hulladékszállítás 100 m3 1820,- Ft/m3 182.000,-
Összesen: 1.703.990,-
Április Ágyások, edények kapálása 960 m2 89,- Ft/m2 85.440,-
Rózsakapálás 490 m2 123,- Ft/m2 60.270,-
Fűnyírás belterületen 130000 m2 8,1 Ft/m2 1.053.000,-
Lemosó permetezés (rózsa, fák) 1200 db 125,- Ft/db 150.000,-
Gyomirtás 15000 m2 21,- Ft/m2 315.000,-
Bokrok gyomlálása 1650 m2 51,- Ft/m2 84.150,-
Kertészeti hulladékszállítás 100 m3 1820,- Ft/m3 182.000,-
Összesen: 1.929.860,-
Május Egynyári ültetés 480 m2 720,- Ft/ m2 345.600,-
Egynyári palánta 9000 db 85,- Ft/db 765.000,-
Bokrok gyomlálása 1650 m2 51,- Ft/m2 84.150,-
Ágyások öntözése 960 m2 44,- Ft/m2 42.240,-
Rózsakapálás 490 m2 123,- Ft/m2 60.270,-
Fűnyírás belterületen 220000 m2 8,1 Ft/m2 1.782.000,-
Fűnyírás külterületen 100000 m2 5,6 Ft/m2 560.000,-
Sövénynyírás 5200 m2 49,- Ft/m2 254.800,-
Gyomirtás 15000 m2 21,- Ft/m2 315.000,-
Kertészeti hulladékszállítás 100 m3 1820,- Ft/m3 182.000,-
Összesen: 4.391.060,-
Június Sövénynyírás 5200 m2 49,- Ft/m2 254.800,-
Ágyások, edények kapálása 960 m2 89,- Ft/m2 85.440,-
Ágyások (2x), edények (4x) öntözése 1070 m2 44,- Ft/m2 47.080,-
Rózsakapálás 490 m2 123,- Ft/m2 60.270,-
Fűnyírás belterületen 220000 m2 8,1 Ft/m2 1.782.000,-
Fűnyírás külterületen 100000 m2 5,6 Ft/m2 560.000,-
Gyomirtás 15000 m2 21,- Ft/m2 315.000,-
Bokrok gyomlálása, kapálása 1650 m2 51,- Ft/m2 84.150,-
Kertészeti hulladékszállítás 100 m3 1820,- Ft/m3 182.000,-
Összesen: 3.370.740,-
Július Sövénynyírás 5200 m2 49,- Ft/m2 254.800,-
Ágyások, edények kapálása 960 m2 89,- Ft/m2 85.440,-
Ágyások (2x), edények (4x) öntözése 1070 m2 44,- Ft/m2 47.080,-
Rózsakapálás 490 m2 123,- Ft/m2 60.270,-
Fűnyírás belterületen 220000 m2 8,1 Ft/m2 1.782.000,-
Fűnyírás külterületen 100000 m2 5,6 Ft/m2 560.000,-
Gyomirtás 15000 m2 21,- Ft/m2 315.000,-
Bokrok gyomlálása, kapálása 1650 m2 51,- Ft/m2 84.150,-
Celtisek metszése 400 db 146,- Ft/db 58.400,-
Kertészeti hulladékszállítás 100 m3 1820,- Ft/m3 182.000,-
Összesen: 3.429.140,-
Augusztus Fák törzstisztítása 400 db 146,- Ft/db 58.400,-
Ágyások, edények kapálása 960 m2 89,- Ft/m2 85.440,-
Ágyások (2x), edények (4x) öntözése 1070 m2 44,- Ft/m2 47.080,-
Rózsakapálás 490 m2 123,- Ft/m2 60.270,-
Rózsametszés 1000 db 39,- Ft/db 39.000,-
Fűnyírás belterületen 220000 m2 8,1 Ft/m2 1.782.000,-
Fűnyírás külterületen 100000 m2 5,6 Ft/m2 560.000,-
Gyomirtás 15000 m2 21,- Ft/m2 315.000,-
Bokrok gyomlálása, kapálása 1650 m2 51,- Ft/m2 84.150,-
Kertészeti hulladékszállítás 100 m3 1820,- Ft/m3 182.000,-
Összesen: 3.213.340,-
Szeptember Sövénynyírás 5200 m2 49,- Ft/m2 254.800,-
Ágyások, edények kapálása 960 m2 89,- Ft/m2 85.440,-
Kétnyári ültetés 480 m2 720,- Ft/m2 345.600,-
Kétnyári palánta 6000 db 85,- Ft/db 510.000,-
Rózsakapálás 490 m2 123,- Ft/m2 60.270,-
Fűnyírás belterületen 220000 m2 8,1 Ft/m2 1.782.000,-
Fűnyírás külterületen 100000 m2 5,6 Ft/m2 560.000,-
Bokrok gyomlálása, kapálása 1650 m2 51,- Ft/m2 84.150,-
Kertészeti hulladékszállítás 100 m3 1820,- Ft/m3 182.000,-
Összesen: 3.864.260,-
Október Sövénynyírás 5200 m2 49,- Ft/m2 254.800,-
Rózsakapálás 490 m2 123,- Ft/m2 60.270,-
Rózsametszés 1000 db 39,- Ft/db 39.000,-
Ágyások, edények kapálása 960 m2 89,- Ft/m2 85.440,-
Fűnyírás belterületen 100000 m2 8,1 Ft/m2 810.000,-
Lombgyűjtés 400 ó 1600,- Ft/ó 640.000,-
Kertészeti hulladékszállítás 100 m3 1820,- Ft/m3 182.000,-
Összesen: 2.071.510,-
November Ágyások, edények kapálása 480 m2 89,- Ft/m2 42.720,-
Rózsakapálás 490 m2 123,- Ft/m2 60.270,-
Lombgyűjtés 600 ó 1600,- Ft/ó 960.000,-
Faültetés 10 db 21000,- Ft/db 210.000,-
Kertészeti hulladékszállítás 100 m3 1820,- Ft/m3 182.000,-
Összesen: 1.454990,-
December -
Mindösszesen (nettó): 27.658.290,-
bruttó: 35.126.028,-
Parkfenntartási kereten és tevékenységen felüli tételek, melyek végzése indokolt. Elvégzésük megrendeléstől függ.
II. és XI. hó Elhanyagolt önkormányzati telkek, területek rendbetétele, bozótirtás; parkosítás; egyéb soron kívüli kertészeti munkák
1.428.000,-
XI. hó Nagyméretű, veszélyes, vagy veszélyes helyen lévő fák kivágása
20 db 35.350,- Ft/db 707.000,-
III. és XI. hó Faültetés - kivágott, elszáradt fák pótlása
20 db 22.050,- Ft/db 441.000,-
Mindösszesen (nettó): 2.576.000,-
Mindösszesen (bruttó): 3.271.520,-
Észrevételek:
1. A Főtér, Jurisics tér és csatolt részeik felújítását követően jelentősen megnőtt a cserjékkel beültetett terület. Karbantartásuk jelentős kézimunka igényű (metszések, gyomtalanítás, szemétszedés)
2. Az ajándékba kapott 1000 db rózsatő, és a Rákóczi úti körforgalom beültetése miatt növekedett a rózsafelület az előző évekhez képest. Kézimunkaigénye jelentős (metszések, gyomtalanítás, kapálás, permetezés).
3. Intenzívebb karbantartást igényelnek a felújított parkok (Sport és Szabadidő Központ – Táncsics utca, Túra és Szabadidő Központ - Hunyadi út, Szultán Kilátó, Chernel utcai várárok).
4. Az előző évi kerethez (nettó 25.000.000,- Ft) képest 5 % többlettel számoltam, valamint a megnövekedett cserje- és rózsafelületekkel.


V. 2015 évi út-, járda, valamint csapadékelvezető rendszerek karbantartása:
1. Út-, járdakarbantartás
1.1. Kátyúzás hideg aszfalttal (a város területén, aszfaltvágás nélkül Canader Mix 24 m3)
A.:98.000 A.: 2.352.000
D.: 42.000 D.: 1.080.000
Számlázás felmérési napló alapján történik.
1.2. Kátyúzás meleg aszfalttal aszfaltvágás nélkül, kátyútisztítással, kellősítéssel,80 m3
A.:64.780 A.:5.182.400
D.: 42.000 D.: 3.360.000
A számlázás felmérési napló alapján történik.
Megjegyzés: Amennyiben a kátyúzás a kátyúk formázásával, a szélek vágásával történik, a munkadíj egységára 15%-kal nő. (48.300,- /m3)
Aszfaltmarás díja: 21.500 Ft/m3

1.3. Útburkolati jelek festése, tényleges teljesítés alapján, a beérkező számlák szerint
Felújító festés: - kézi: 500 m2A + D: 2.400 A+D.: 1.200.000
Felújító festés: - gépi 600 m2A + D: 1.800 A+D.: 1.080.000


1.4. Közlekedési jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök kihelyezése, javítása, karbantartása, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály megrendelése alapján előzetes árajánlat szerint
A + D 1.500.000

1.5. Zúzalékolt, kavicsozott utak javítása, karbantartása a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály megrendelése alapján tételes árajánlat szerint
A + D 3.000.000
________________________________________________________
Út-, járdakarbantartás összesen: 18.754.400 Ft + ÁFA
bruttó: 23.818.088 Ft

2. Csapadékelvezető rendszerek karbantartása
2015 évi javasolt keretösszeg: 4.000.000 Ft + ÁFA
bruttó: 5.080.000 Ft

A feladat ellátását részben a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály megrendelése alapján végezzük előzetes árajánlat szerint. A víznyelők, folyókák, átereszek tisztítása évi 2x-i alkalommal történik, külön megrendelés nélkül, felmérési napló alapján.
A keretösszeg tartalmazza a nyílt csapadékelvezető árkok szabályozását, tisztítását, víznyelők, átereszek javítását, esetleges új építéseket.
3. 2014 évi út-, járda-, valamint csapadékelvezető rendszerek karbantartására javasolt keretösszeg összesen:
22.754.400 Ft + ÁFA
bruttó: 28.898.088 Ft

A tervezett keret csak és kifejezetten a kötelező útkarbantartási feladatok, illetve balesetveszély elhárítására elegendő.
Az utak állapotában történő lényeges javuláshoz továbbra is elengedhetetlennek tartjuk egy 5 évre szóló útfelújítási koncepció elkészítését, amelynek keretein belül évente legalább 4-5 utca jókarba helyezése, új, összefüggő burkolattal való ellátása megtörténhetne, biztosítva ezeknek az utcáknak, közterületeknek legalább 5-10 évi időtartamra szóló problémamentes üzemelését.


VI. 2015. évi önkormányzati bérlakásokra vonatkozó felújítási- karbantartási terv.
A terv elkészítésénél figyelembe vettem a 2014. évi várható pénzügyi teljesítéseket, a bérlakások számát, komfortfokozat szerinti összetételét, valamint a bérbeadás jellegét (szociális, piaci alapú, költségelvű). Ugyancsak figyelembe vettem a jelenleg üres, bérbeadás előtt felújítandó lakásokat, valamint a 2015. évre érvényes, támogatásokat, adósságkezelést érintő változásokat. Az adósságkezelési program 2015.01.31-től megszűnt. A lakásfenntartási támogatás várhatóan 2015. 03.31-től megszűnik. A két jogszabály változás várhatóan 2015. évre vonatkozóan 4.600.000,-Ft bevétel kiesést okoz. (2014. évre ilyen jogcímen kapott támogatás összege: 6.449.550,-Ft)


1. 2014. évre várható és 2015. évre tervezett pénzügyi mutatók:
Kezelt lakások száma : 2014. évben: 2015. évben
Lakások száma: 327 db 325 db
összkomfortos: 50 50
komfortos: 260 258
félkomfortos: 8 8
komfort nélküli 9 9

Bevételek: 2014. év 2015. év
Az ingatlankezelés árbevétele lakbérből: 52.752.942,- 47.800.000,-
Közüzemi díjakból: 18.453.141,- 18.380.000,-
Összesen: 71.206.083,- 66.180.000,-

Kiadások 2014.év 2015. év
Közüzemi díjak:
19.207.292,- 19.050.000,-
Üzemelési ktg: (dugulás elhárítás, rágcsáló irtás stb.) 271.323,- 270.000,-
Iroda működésiktg.+ bér. + közterhek, posta, telefon 6.218.000,- 6.250.000,-
Ügyvédi ktg. Szakértői díjak, végrehajt. Ktg. 2.903.119,- 3.000.000,-
Áfa bef.: 3.254.125,- 3.250.000,-
Társasházi kiadások 8.436.796,- 8.400.000,-
Lakás leadás: 877.560,- 880.000,-
üres lakás helyreállítása 8.010.154,- 8800.000,-
Karbantartás 21.527.714,- 8.780.000,-
Felújítás Árpád tér 25. (6lakás+1nemlakás) pályázatra benyújtva 500.000 7.500.000,- saját erő 50 %

2. 2015. évben helyreállításra tervezett üres lakások listája:

Cím négyzetméter komfortfokozat átjelentés időpontja megjegyzés
Irottkő u. 9./a.fsz.1. 57 m2 komfortos 2014.10.01. pályázatra kiírva: 2015.01.30.-án
Irottkő u. 13./b.1/3. 55 m2 komfortos 2014.06.23. (ideiglenesesen Bezerédy u. 3. bérlője, tűzeset miatt)

Velemi u. 34./T.3/11 55 m2 komfortos 2014.07.25. pályázatra kiírva: 2015.01.30.-án
Liszt F. u. 17. 1/5. 74 m2 összkomfortos 2014.07.14.
Kálvária u. 16. 38 m2 komfortos 2014.01.10. átmeneti szállásként kiutalva: 2014.10.15-ig
Rákóczi F. u. 10. 30 m2 komfort nélküli 2014.01.29. átminősítés tárolóvá
Sigray J.u . 1. 48 m2 komfortos 2014.10.30. pályázatra kiírva: 2015.01.30.-án
Liszt F. u. 17.1/2. 35 m2 összkomfortos 2015. 01.05. pályázatra kiírva: 2015.01.30.-án


Gyöngyös u. 19.fsz.2. 53 m2 komfortos 2015. 02.02.
Zrínyi u. 8. összkomfortos műteremlakás MAkNon.Kft. jelölhet ki bérlőt.


Liszt F. u. 26. 31 m2 komfort nélküli várható leadás 2015.02.28-ig
Irottkő u. 13/c.fsz.1. 55 m2 komfortos várható leadás 2015.02.28-ig


2015 évre tervezett városüzemeltetési költségek összesen:
1. Úttisztítás, településtisztaság
- Közterületek takarítása,
tisztántartása 23.000.000 Ft + ÁFA 29.210.000 Ft
- Nyilvános WC-k, játszóterek felügyelete,
takarítása, feltöltése 1.214.173 Ft + ÁFA 1.542.000 Ft összesen: 24.214.173 Ft + ÁFA 30.752.000 Ft

2. Út-, járda-, csapadékelvezető rendszerek karbantartása, javítása
- Út-, járda karbantartás 18.754.400 Ft + ÁFA 23.818.088 Ft
- Csapadékelvezető rendszerek 4.000.000 Ft + ÁFA 5.080.000 Ft
összesen: 22.754.400 Ft + ÁFA 28.898.088 Ft

3. Hóeltakarítás, síkosságmentesítés: 10.349.606 Ft + ÁFA 13.144.000 Ft

4. Kertészet, parkfenntartás: 30.234.290 Ft + ÁFA 38.397.548 Ft

5. Köztéri berendezések, játszóterek karbantartása, javítása
- Köztéri berendezések 2.600.000 Ft + ÁFA 3.302.000 Ft
- Játszóterek 2.350.000 Ft + ÁFA 2.984.500 Ft
összesen: 4.950.000 Ft + ÁFA 6.286.500 Ft

6. Gyepmesteri tevékenység, rágcsálóirtás
- Gyepmesteri tevékenység 1.200.000 Ft + ÁFA 1.524.000 Ft
- Rágcsálóirtás 480.000 Ft + ÁFA 609.600 Ft
összesen: 1.680.000 Ft + ÁFA 2.133.600 Ft

Városüzemeltetési költségek összesen: 94.182.469 Ft + ÁFA 119.611.736 Ft

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kőszeg, 2015. február 20.
Kovács István s. k.
igazgatóHATÁROZATI JAVASLATKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésben jóváhagyott városüzemeltetési költségek részletezéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.