2015. Február 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
3. - A háziorvosokkal kötött megállapodások módosítása, az új egészségház épületrészeire vonatkozó használati szerződések jóváhagyása.
4. - Az Írottkő Program fejlesztési stratégia előzetes véleményezése.
5. - Rekreációs célú földszerzésekre kijelölt területek kijelölése.
6. - Tájékoztató az egyéb városüzemeltetési feladatok 2015. évi költségeinek részletezéséről.
7. - A 2015. évi városbejárási terv jóváhagyása.
8.a - A KSE támogatási elszámolására vonatkozó kérelem elbírálása.
8.b - A KSE részére 2015. évben biztosított támogatás szakosztályonkénti felosztása.
9. - A polgármester 2015. évi szabadság tervének jóváhagyása.
10. - Külső bizottsági tag választás.
11. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
13. - Egy mappában a 2015. február 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
7. napirendi pont:
A 2015. évi városbejárási terv jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 92/2012. (V. 31.) számú határozatában elrendelte, hogy minden évben március 1. és november 30. között kéthetente városbejárást kell tartani az évente meghatározott városbejárási terv alapján.


A leírt feltételeknek megfelelően a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály elkészítette a 2015. évi városbejárási tervet, azzal hogy a városbejárások előre meghatározott időpontokban, csütörtöki napokon kerülnének megtartásra.

A városbejáráson részt vesz:
- az érintett önkormányzati képviselő;
- Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.: ügyvezető és műszaki csoportvezető;
- Önkormányzati Hivatal: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály út-, közmű ügyintézője, közterület-felügyelő(k).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a városbejárási tervet elfogadni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja. A Bizottság által elfogadott módosítást a határozati javaslatba beépítettem (2. pont).

Kőszeg, 2015. február 19.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi városbejárási tervet elfogadja.
2. A városbejárások alkalmával felmerült igények kerüljenek összesítésre a Városfejlesztési Bizottság júniusi ülésére. Az igények teljesítésének sorrendjét a Bizottság állapítja meg.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: folyamatos


2015. évi városbejárási terv:


Résztvevők:
- Érintett önkormányzati képviselő
- Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője és műszaki csoportvezetője
- Az önkormányzati hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályának út-, közmű ügyintézője, közterületfelügyelő(k)

A bejárás helyszínei és időpontja:

1. 2015. március 12. (csütörtök) 9 óra, 1. számú választókörzet – Kapy Ferenc képviselő:
Auguszt János utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bertalan Erzsébet utca, Bezerédy Imre utca, Borostyánkő utca, Borsmonostori út, Felső körút, Herman Ottó utca, Kálvária utca, Kethelyi út, Lehmann Gottfried utca, Lékai út, Malomárok utca, Mecséry Ferenc utca, Meskó utca, Munkás utca, Ólmodi út, Puskapor utca, Rőtivölgyi út, Sziget utca, Tanítóképző utca, Vámház utca.

2. 2015. április 9. (csütörtök) 9 óra, 2. számú választókörzet –: Básthy Béla alpolgármester:
Arborétum utca, Árpád tér, Bechtold István utca, Bersek József utca, Diófa utca, Erdő utca, Fenyő utca, Festetich Imre utca, Gesztenyefa utca, Gyöngyös utca, Hadik András utca, Hegyalja utca, Hunyadi János utca, Kankalin utca, Királyvölgyi utca, Mélyút utca, Park utca, Pék utca, Szent Anna utca, Szent György utca, Szent Imre herceg utca, Szőlőskert utca, Vaihingen utca, Zrínyi Miklós utca.

3. 2015. március 26. (csütörtök) 9 óra, 3. számú választókörzet – Kiss Zoltán képviselő
Bem József utca, Chernel utca, Dózsa György utca, Fő tér, Jurisics tér, Károly Róbert tér, Kelcz Adelffy utca, Kiss János utca, Kossuth Lajos utca, Rajnis utca, Schneller István utca, Szűk utca, Táblaház utca, Várkör, Városház utca.

4. 2015. április 23. (csütörtök) 9 óra, 4. számú választókörzet – Terplán Zoltán képviselő:
Liszt Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, Petőfi tér, Rákóczi Ferenc utca, Sánc utca, Sáncárok utca, Táncsics Mihály utca.

5. 2015. május 7. (csütörtök) 9 óra, 5. számú választókörzet – Keszei Balázs bizottsági elnök:
Deák Ferenc utca, Faludi Ferenc utca, Gyöp utca, Írottkő utca, Posztó utca, Rohonci utca 1-38., Rohonci utca páratlan oldal, Tüskevár utca, Velemi út 1-32.

6. 2015. május 21. (csütörtök) 9 óra, 6. számú választókörzet – Kiss Péter bizottsági elnök:
Ady Endre utca, Bercsényi Miklós utca, Berkenye utca, Ciklámen tér, Csőszház utca, Felsőerdő út, Forrás utca, Győry János utca, Hermina utca, Hétforrás, Hörmann-forrás, Károlyi Mihály utca, Keresztkút, Köböl dűlő, Köböl utca, Kökény utca, Mohás út, Napsugár utca, Óház út, Panoráma körút, Postásrét utca, Rómer Flóris utca, Sigray Jakab utca, Sípálya, Szabóhegyi út, Szabóhegy-Meszesvölgy, Szeder utca, Szelestey László utca, Tamás árok, Temető utca, Tölgyes utca.

7. 2015. június 4. (csütörtök) 9 óra, 7. számú választókörzet – Sas Norbert bizottsági elnök:
Rohonci utca 40-től páros oldal, Űrhajósok utcája, Velemi út 34-36.

8. 2015. június 18. (csütörtök) 9 óra, 8. számú választókörzet – Huber László polgármester:
Alsó körút, Cáki út, Csepregi út, Dr. Ambró Gyula utca, Forintos Mátyás utca, Gábor Áron utca, Kórház utca, Kövecses dűlő, Lóránt Gyula utca, Posztógyár utca, Strand sétány, Szent Lénárd utca, Szombathelyi út, Téglás köz, Vízmű utca, Erdészház utca, Kőszegfalvi utca, Vadvirág utca, Vasút utca.